„Panevėžio apygardos teismas panaikino pirmos instancijos teismo nuosprendžio dalį, pagal kurią Troškūnų Švč. Trejybės parapijos klebonas S. F. buvo pripažintas kaltu dėl aplaidaus parapijos buhalterinės apskaitos tvarkymo ir savo ūkio apskaitos tvarkymo. Išteisintajam nereikės mokėti pirmos instancijos teismo jam paskirtos 80 MGL (3 012 Eur) baudos”, – praneša Jolita Gudelienė, Panevėžio apygardos teismo pirmininko padėjėja (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene).

Nesutinka su Anykščių teismo rūmų išvada
Bylą pagal S. F. apeliacinį skundą išnagrinėjęs apygardos teismas nusprendė, kad klebonas turi būti išteisintas, nes nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Teismas nuosprendyje nurodė, kad nesutinka su Anykščių teismo rūmų išvada, jog visiškai negalima nustatyti 2003–2017 m. S. F. ūkininko ūkio veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, nes S. F. nevedė ūkio apskaitos, nefiksavo įvykusių ūkinių operacijų, nepateikė tyrimui visų reikalingų buhalterinės apskaitos dokumentų.

Niekada neatsisakė pateikti reikiamų dokumentų
Aukštesnysis teismas atkreipė dėmesį, kad S. F. niekada neatsisakė pateikti reikiamų dokumentų, o pajamų ir išlaidų žurnalo kopiją jis pateikė papildomos apklausos metu. Todėl teismas konstatavo, kad nors kratos metu ir nebuvo rasti bei paimti visi Ūkio apskaitos dokumentai, tai nereiškia, kad tokie dokumentai apskritai neegzistavo ir kad ūkio buhalterinė apskaita nebuvo vedama.
Teismas taip pat nurodė, kad jokios aplinkybės nepagrindžia Apylinkės teismo išvados, kad pateikti ūkio apskaitos dokumentai buvo užpildyti ne laiku. Lietuvos teismo ekspertizės centro akte nurodoma, kad, tikėtina, jog vienoje grupėje esantys įrašai parašyti tuo pačiu šratinuku, tačiau, apygardos teismo įsitikinimu, tai niekaip nepagrindžia to, kad įrašai padaryti ne laiku, t. y. tik pradėjus ikiteisminį tyrimą.

Kaltinimai dėl parapijos buhalterinės apskaitos nepagrįsti
Be to, apygardos teismas rėmėsi dviejų auditorių bei pakartotiniu specialistės tyrimu, kurie patvirtino tik nereikšmingus ūkio buhalterinės apskaitos tvarkymo neatitikimus. Taigi teismas padarė išvadą, kad S. F. ūkio veiklą, turtą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą galima nustatyti, kaip to reikalauja įstatymas.
S. F. buvo nuteistas ir už tai, kad aplaidžiai tvarkė Troškūnų Švč. Trejybės parapijos buhalterinę apskaitą, susijusią ne su pajamų gavimu iš ūkinės-komercinės veiklos, bet iš tikinčiųjų grynaisiais pinigais už religinius patarnavimus ir rinkliavų.Apygardos teismas pažymėjo, kad Buhalterinės apskaitos įstatymas, Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklės netaikomi su bažnyčios religinėmis paslaugomis susijusiai veiklai, t. y. su aukų gavimu grynaisiais iš tikinčiųjų, todėl kaltinimas S. F. pažeidus minėtų teisės aktų nuostatas pareikštas visiškai nepagrįstai.

Aukos priklauso bažnyčiai
Teisėjų kolegija taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartis „Dėl santykių tarp katalikų bažnyčios ir valstybės teisių aspektų“ numato, jog bažnyčios, koplyčios ir kiti sakralūs statiniai, naudojami sielovados, karitatyviniams, socialiniams, švietimo ir kultūros tikslams, neapmokestinami valstybiniais mokesčiais. Sutartyje taip pat nurodoma, kad valstybė neapmokestina savanoriškų aukų bažnyčiai ir aukų, skirtų jos sielovados, švietimo ir karitatyvinei veiklai.
Teismas pažymėjo, kad pagal aptartą teisinį reguliavimą tikinčiųjų aukos bažnyčiai priklauso išimtinai bažnyčios kompetencijai, ir valstybė šių lėšų buhalterinės apskaitos vedimo nereguliuoja.


Parengta pagal pat.teismas.lt inf.