Talka prie Stuburų kaimo paminklo „Lietuvai“

Prie paminklo „Lietuvai“, statyto 2016 m. Kupiškio rajono Stuburų kaime, – talka. Talkininkų nedaug – vilnietis inžinierius Rimantas Skaistis, jo bičiulis Lionginas Apšega ir Kupiškio rajono tarybos narė Dalia Dyrienė.

– Vienas dalykas – pastatyti paminklą, kitas – jį prižiūrėti, – temainfo.lt sakė R. Skaistis.
O 2016 m. pastačius paminklą „Lietuvai“, rodės, bus kam jį prižiūrėti: pagarbos ir atminimo lentoje „Kraštiečiai, S. Dariaus ir S. Girėno rinktinės partizanai, žuvę 1945–1953 metais“ – 105 pavardės, per 50 kaimų pavadinimų. Kiek įamžintųjų pavardžių, kiek juos menančių žmonių!
Talkininkai išpešiojo pienes iš trinkelių tarpueilių, nuravėjo paminklo nuolydžius, užklojo juos vilniečių atsivežtu spyglių ir kankorėžių mulčiumi, stabdančiu piktžolių dygimą,.


Stuburai – partizanų kraštas

Stuburai – keli kilometrai nuo Antašavos – partizanų kraštas. Kaip genocid.lt pasakoja pats R. Skaistis, šiame krašte veikė Antano Užubalio vadovaujamas 18 stuburiečių, Bartašiškio kaime – Petro Baltrėno dešimties bartašiškiečių, Ančiškių kaime – Kazio Morkūno 18 ančiškiečių partizanų būriai. Visi jie priklausė kapitono Albino Tindžiulio-Dėdės junginio Stepono Dariaus ir Stasio Girėno rinktinei.
Pravažiuok pro Stuburus – rasi ne vieną paminklą ar kryžių partizanams. Bet paminklas „Lietuvai“ – ypatingas: už jo statybą mokėta aukotais pinigais.


Atmintis ir pagarba – akmenyse

Tiek daug akmeninės puošybos bet kur nepamatysi: kiekvieno stuburiečio kieme – tai akmeniniai takeliai, tai sodybą žymintys didžiuliai akmenys, tai tiesiog akmenų kolekcijos…
Paminklo „Lietuvai“ širdis iškalta bene didžiausiame, 30 t sveriančiame Stuburų kaimo akmenyje, dovanotame stuburiečio Aleksandro Vilučio. Šis akmuo neleis pamiršti nei įvykių, nei tuose įvykiuose galvas padėjusių žmonių: sustos čia jie, skaitys ir jų, ir paminklo statybos rėmėjų pavardes.
Anot inžinieriaus R. Skaisčio, jis belikęs vienintelis iš trijų iniciatorių pastatyti paminklą „Lietuvai“. 2018 m. kovo 11 d. mirė medicinos mokslų daktaras Gediminas Kaluina, gimęs Alizavos seniūnijos Petrošiškio kaime, o 2019 m. balandžio 8 d. – paminklo architektas, restauratorius, paminklotvarkos ekspertas, kultūros ir visuomenės veikėjas Žybartas Simonaitis, gimęs Šimonių seniūnijos Juodžiūnų kaime. Paminklas „Lietuvai“ saugo ir jų atminimą.


Rita Briedienė
Autorės nuotraukos