Kupiškio rajono VVG: norinčiųjų dalyvauti projektuose būtų daugiau, betgi pinigai suskaičiuoti iki cento

Kupiškio rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė Neringa Čemerienė
temainfo.lt archyvo nuotr.

Kupiškio rajono vietos veiklos grupės 2016–2023 metų strategija apima 59 projektus truputį daugiau nei už 1 mln. 305 tūkst. eurų. Sutartimis nekontraktuotų pinigų beliko 96 791 tūkst. eurų.

Pinigai suskaičiuoti iki cento
Kaip temainfo.lt sakė Kupiškio rajono vietos veiklos grupės (VVG) projektų vadovė Neringa Čemerienė, 2016–2023 metų strategijai įgyvendinti skirtų lėšų – 1 305 173 Eur – apie 80 proc. teko projektams, kurie kuria darbo vietas, t. y. 1 035 133 Eur. Kaip pasidalinta likusiuosius? Beveik 4 proc., arba 51 575 Eur buvo skirta Nevyriausybinių organizacijų (NVO) veikloms vykdyti, o 17 proc., arba 218 465 – viešajai infrastruktūrai tvarkyti.
Iki gegužės 24 d. skelbiamas devintas kvietimas teikti projektus pagal priemonę ,,Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“.
Lėšų likutis – 96 108 Eur. Jie bus panaudoti infrastruktūrai tvarkyti bei darbo vietas kuriančiam verslui finansuoti.

– Norinčiųjų dalyvauti projektuose būtų daugiau, betgi pinigai suskaičiuoti iki cento, – sakė VVG pirmininkė N. Čemerienė.


„Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“
Pirmo kvietimo priemonė „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ ,pradėta 2017-aisiais, skatino kurti darbo vietas.
Anot Kupiškio rajono VVG projektų vadovės N. Čemerienės, ši priemonė nebuvo lengva: jos strateginis principas – inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas. Kitaip tariant – aukštosios technologijos. Kvietimo paramos biudžetas – 210 tūkst. eurų.
Priemonės lyderiu tapo UAB „Slavita“, įmonė įdiegusi technologinę inovaciją – klijuoto dygiuoto tašo gamybą. Įsigyta kompiuterizuota įranga ir naujos gamybinės linijos: defektų išpjaustymo, medienos išilginio sudūrimo, klijavimo, programinio apdirbimo centras, įsigyta automatinė medienos išilginio sudūrimo linija, hidraulinis klijavimo presas, programinis trijų ašių apdirbimo centras, briketavimo presas.
Pagal šią priemonę traktorių ir kombainą įsigijo puponietis Alvaras Baltušis, teikiantis žemės ūkio paslaugas rajono ūkininkams. Eimantas Šerelis įgyvendino projektą, kurio metu buvo atlikti kapitalinio remonto darbai – suremontuoti Puožo svečių namus ir teikiamos kaimo turizmo veiklos paslaugos. Eimantas Bražys įsigijo naujausią geologinę įrangą ir teikia šios srities paslaugas.
Priemonė padėjo sukurti naujų 11,5 darbo vietų kaimiškosiose vietovėse.


„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

Antram kvietimui paraiškas teikė Savivaldybė. Buvo apklaustos seniūnijos, sudarytas prioritetinių projektų sąrašas ir įgyvendinti sumanymai: Alizavoje pastatyta vaikų žaidimo aikštelė, Salamiestyje, Adomynėje ir Šepetoje – treniruokliai, Šimonyse, Noriūnuose ir Aukštupėnų poilsiavietėje, prie Kupiškio marių, įrengtos krepšinio aikštelės, Skapiškyje pastatyta turgavietė.
Šio kvietimo projektų įgyvendinimas šiek tik užtruko ir tęsėsi iki pat 2020-ųjų. Bendra šios priemonės projektų vertė – per 200 tūkst. eurų, skirta paramos lėšų projektams įgyvendinti – 104 tūkst. eurų.


,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas”

Ši priemonė buvo skirta Nevyriausybinių organizacijų materialinei bazei stiprinti ir veiklų tęstinumui užtikrinti. Tai ne itin dideli projektai – jų įgyvendinimui skirta didžiausia galima paramos suma iki 3 tūkst. eurų.Ūkininkų sąjungos Kupiškio skyrius surengė apželdinimo mokymus: nuo obels iki rožės genėjimo, gėlynų planavimo ir priežiūros. Mokymus vedė žinoma lektorė Inga Auželienė.
Lietuvai pagražinti draugijos Kupiškio skyrius Kupiškio dendrologiniame parke – Uošvės liežuvyje – surengė orientacines varžybas mokiniams: reikėjo rasti augalus, pažymėtus, beje, lotynų kalba – sportuota ir iškylauta visą dieną.
Kupiškio rajono sporto klubas „Pagardai“ surengė paplūdimio tinklinio stovyklą vaikams, Juodpėnų jaunimo klubas įsigijo tautinius kostiumus, Adomynės kaimo bendruomenė organizavo jaunimui skirtas veiklas – ir poeziją skaitė, ir sūrius slėgė. Šepetos kaimo bendruomenė rengė savo tradicinę Šepetos kaimo šventę, Palėvenėlės kaimo bendruomenė įsigijo valtis ir gelbėjimosi liemenių, Subačius bendruomenė projekto lėšas skyrė bendruomenės tradiciniams renginiams organizuoti (Joninėms, Kalėdoms). Tai vienintelė bendruomenė rajone, organizuojanti šviečiančių moliūgų šventę prieš Vėlines.
Iš viso projektams įgyvendinti skirta paramos lėšų per 17 tūkst. eurų.


„Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra”

Šia priemone nevyriausybinės organizacijos mokosi būti savarankiškomis, kurti naujas darbo vietas savo gyvenamojoje teritorijoje.
– Tai nelengva priemonė, vis dėlto gavome tris paraiškas, kurių bendra vertė – per 43 tūkst. eurų. Tiesa, Adomynės kaimo bendruomenė atsiėmė paraišką, nes nusprendė vykdyti kitą projektą. Projektus įgyvendino Alizavos jaunimo centras „Alsja“, įsigijusi mobilią lauko sceną, atitinkančią visus šiandienos reikalavimus, ir kaimo bendruomenė „Palėvenys“, vienuolyno svirne vykdantis keturias edukacines programas. Šios organizacijos sukūrė 1,6 darbo vietas, – pasakojo VVG projektų vadovė N. Čemerienė.


„Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“

Gautos penkios paraiškos, kurių bendra vertė už 256 tūkst. eurų. Tačiau projektų vertinimo metu dvi paraiškos buvo atsiimtos – todėl įsavinta apie 96 tūkst. eurų paramos lėšų. Projektus įgyvendino trys kupiškėnai – aerodromo savininkas, ūkininkas Laurynas Griauzdė, alizavietis Bronius Kaminskas ir pramogų prie Kupiškio marių kūrėjas Paulius Pranckūnas.
Visi kartu jie sukūrė naujas 2,92 darbo vietas.


„Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas”

Šio, šeštojo, kvietimo priemonės įgyvendinimas prasidėjo 2019 m. ir tęsiasi iki šiol. Gauta 13 paraiškų, joms įgyvendinti skirti 35 tūkst. eurų paramos, jau įsavinta virš 20 tūkst. eurų.
Projektą pagal šią priemonę rengė Kupiškio turizmo ir verslo informacijos centras. Projekto veiklos buvo skirtos Kupiškio krašto gyventojų užimtumui organizuoti.Vienas renginys buvo organizuotas per Žolinę Šimonyse: propaguota sveika mityba, pažinti vaistines žoles kviestos Panevėžio krašto raganos. Kitas rengtas Subačiuje, kur vyko pamokos ir mankštos cukriniu diabetu sergantiesiems.
Aukštupėnų kaimo bendruomenė vaikams ir jaunimui surengė techninio sporto stovyklėlę prie Kupiškio marių. Kupiškio žmonių su negalia sąjunga paramos lėšomis pastatė spektaklį ir keliavo su juo po rajono kaimo bendruomenes. Kreipšių ir Skapiškio bendruomenės įsigijo ir įsirengė šildymo sistemas. Šepetos kaimo bendruomenė nusipirko traktoriuką-žoliapjovę. NVO ,,Art mūza“ organizavo Rasos šventes Alizavoje ir Bakšėnuose.
Dėl pandemijos nebaigtas liko folkloro klubo „Kupkėmis“ projektas – spėta išleisti tik instrumentinės muzikos kompaktinę plokštelę, bet teko nukelti klubo 25-ojo gimtadienio šventę. Šis renginys planuojamas spalio mėnesį.
Jaunimo vasaros stovyklą prie Kupiškio marių vėliau organizuos ir asociacija „Kupiškio vikingai“.


„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

Tai 2020 metų kvietimas, skatinantis tvarkyti ar įrengti viešąją infrastruktūrą. Prie šių projektų įgyvendinimo prisideda ir Savivaldybė. Gautos penkios paraiškos – viena Savivaldybės ir likusios kitų NVO.
Adomynės kaimo bendruomenė susiremontavo ir įsirengė Adomynės dvaro virtuvę. Palėvenėlės kaimo bendruomenė statosi bendruomenės namus ir po savo stogu priims biblioteką. Aukštupėnų kaimo bendruomenė projektu sukūrė jaukią aplinką aktyviam poilsiui ir kultūrinei veiklai – didžiulė pavėsinė tapo savotiškais bendruomenės namais. Kupiškio rajono sporto klubas „Pagardai“ irgi pasistatė modulinį namuką su sale, dušo ir tualeto patalpomis.
Savivaldybės administracija prie Rudilių Jono Laužiko daugiafunkcinio universalaus centro planuoja pastatyti treniruoklius.
Šių pateiktų projektų bendra vertė sudaro per 141 tūkst. eurų, paramos lėšų skirta per112 tūkst. eurų.


„Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje”

2020 m. buvo organizuotas aštuntas kvietimas. Jo metu gauta 11 paraiškų. Paramos lėšų bus skirta beveik 371 tūkst. eurų. Žadama sukurti naujų 8,3 darbo vietų.
Kvietimo metu gauta labai įdomių projektų. Kupiškio mariose plaukios ,,Kaimelis ant vandens“. Tai P. Pranckūno įgyvendinamas projektas, kurio metu planuojama įrengti pantoninį kaimą su pirtimi – kur srovė neša, ten ir gyveni. V. Aleksandravičienės teiktas projektas sodybos „Pas sesutes“ infrastruktūros tvarkymo darbai. Planuojama įrengti lauko apšvietimą, pastatyti lauko treniruoklius, įsigyti renginių organizavimui reikalingą įrangą ir prekes. L. Griauzdė paramos lėšomis įsigijo ultrą lengvąjį malūnsparnį, trys projektai yra skirti statybviečių parengimo paslaugoms teikti– ekskavatoriams įsigyti. Žaidelių gyventoja Inga Gintautienė įsirengė virtuvę, įsigijo reikalingą įrangą ir namuose gamina tortus bei kitus konditerinius gaminius. Tomas Stanys Rukšiškiuose pradeda įgyvendinti projektą „Kupolų slėnio“ stovyklavietė. Projekto metu bus sutvarkyta marių pakrantė, įrengta mašinų stovėjimo aikštelė, įsigytas kubilas, namelis, kupolai skirti apgyvendinimui. Kaimo turizmo verslą stiprina E. Varnauskas ir S. Vizbarienė. E. Varnauskas projekto įgyvendinimo metu įsigis reikalingą įrangą pramogoms prie marių teikti bei plės apgyvendinimo paslaugas – papildomai įsigys namelių. S. Vizbarienė planuoja Stirniškių kaime suremontuoti turimas patalpas bei teikti maitinimo paslaugą.


Iki metų pabaigos

Šiuo metu paskelbtas devintas kvietimas ,,Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra”. Galima teikti paraiškas įvairių paslaugų kūrimui ir plėtrai (laisvalaikio užimtumo organizavimas, amatininkystės skatinimas, gaminių bei produktų gamyba ir kt.).
Iki naujų metų bus skelbiami dešimtas ir vienuoliktas kvietimai, skirti priemonėms „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje” bei „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ įgyvendinti.


Rita Briedienė