„Kupiškio šnekučiai“ – ankstyvoji pedagoginė pagalba vaikams, turintiems kalbos sutrikimų

Gegužės 6 d. temainfo.lt dalyvavo asociacijos „Kupiškio kraštą keiskime kartu“ renginyje, kuriame spaudai buvo apžvelgtas prasmingas projektas „Kupiškio šnekučiai“ – dešimt nuo dvejų iki septynerių metų amžiaus vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, metus lavinsis žaisdami.


Asociacijos „Kupiškio kraštą keiskime kartu“ projektas

Renginyje dalyvavo asociacijos „Kupiškio kraštą keiskime kartu“ pirmininkė Vilija Morkūnaitė, projekto idėjos autorė Solveiga Puišienė bei projekto vadovas Mindaugas Venslavas.
Kaip sakė asociacijos pirmininkė V. Morkūnaitė, ugdymo įstaigose stebimas smarkiai išaugęs vaikų, kuriems nustatomas kalbos neišsivystymas, skaičius. Darželiuose trūksta logopedo paslaugų, todėl dėmesys sutelkiamos į priešmokyklinio amžiaus vaikus – praleidžiamas sensityvus kalbos raidos etapas.
Asociacijos „Kupiškio kraštą keiskime kartu“ projekto „Kupiškio šnekučiai“ tikslas ir yra suteikti specialių paslaugų socialinę atskirtį patiriančioms Kupiškio šeimoms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus, pasižyminčius kalbos ir kitais komunikacijos bei įvairiapusiais raidos sutrikimais.


Ankstyvos konsultacijos labai svarbu

Kaip teigė renginio organizatoriai, pastaruosius kelerius metus specialistai stebi išaugusį logopedo paslaugų poreikį – tiesiog antplūdį vaikų, kurių kalbos raida vėluoja, neatitinka tipinės vaiko kalbos raidos etapų. Tėveliai, vadovaudamiesi tėviška intuicija, pradeda konsultuotis, ieškoti pagalbos ir jaučia jos trūkumą. Kadangi Pirminės asmens sveikatos priežiūros centre jau senokai neliko logopedo paslaugų, miesto ir rajono gyventojai, norintys gauti ankstyvą kalbos ugdymo specialisto pagalbą, vyksta į gretimus rajonus. Labai dažnai pasitaiko atvejų, kai tėvams siūloma palaukti trejus, ketverius metus, kuomet vaikai, tikėtina, pradės kalbėti, ir tokiu būdu praleidžiamas jautriausias vaiko kalbos raidos laikotarpis, o vėlesniame amžiuje pasivyti įprastos kalbos raidos vaikus darosi labai sunku. Jeigu į mokyklą vaikai ateina su neišsivysčiusia kalba, jie negali sėkmingai mokytis. Mokyklose jau dirbama su pasekmėmis, kuomet reikia pritaikyti ugdymo turinį, skirti daugelio specialistų pagalbą.


Taikomos pedagoginės priemonės

Taip ir kilo idėja – pasiūlyti bendruomenei paslaugą: vaikai nuo dvejų metų amžiaus lavinsis žaisdami. Darbas su mažais vaikais reikalauja visai kitokių metodų ir priemonių, todėl buvo sumanyta organizuoti ne tik logopedines pratybas, bet ir sensorinės integracijos užsiėmimus, kurių metu būtų stimuliuojami vaiko pojūčiai – siekiama skatinti visapusišką vaiko raidą. Verta pažymėti, kad taikomos pedagoginės (ne medicininės) intervencijos priemonės.
Su šia idėja logopedė S. Puišienė ir kreipėsi į asociacijos „Kupiškio kraštą keiskime kartu“ pirmininkę V. Morkūnaitę – pasiūlė teikti paraišką Kupiškio miesto VVG projektų konkursui.


Projekto tikslas – suteikti specialių paslaugų

2020 m. gruodžio 2 d. Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) ir asociacija „Kupiškio kraštą keiskime kartu“ pasirašė projekto „Kupiškio šnekučiai“ Ankstyvoji pedagoginė pagalba šeimoms, auginančioms kalbos sutrikimais pasižyminčius vaikus“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto vertė – 33 286 Eur. 10,5 proc. tinkamų finansuoti išlaidų projekto vykdytojas prisidės savanorišku darbu. Bus įrengtas sensorinės integracijos kambarys, kuriame vyks logopedinės pratybos ikimokyklinio amžiaus vaikams. Dešimt projekto dalyvių metus gaus logopedo paslaugas. Įgytas ilgalaikis turtas bus ir toliau naudojamas miesto gyventojų poreikiams – teikiama logopedinė ir terapinė pagalba. Planuojama organizuoti kūrybines dirbtuves tėvams: bus gaminamos kalbą lavinančios priemonės, žaidimai, žaisliukai, kurių pagalba kalbos ugdymą bus galima tęsti ir namuose.


Kam patogu iš ryto, kam – po pogulio

Projekto įgyvendinimui prireikė ir savanorių pagalbos. Jų indėlis labai svarbus įrengiant patalpas bei dirbant kitus darbus.
Užsiėmimai vyksta savaitgaliais, derinamasi prie projekto dalyvių galimybių: vieniems patogiau iš ryto, kitiems – po pietų pogulio.
Kaip teigia projekto vykdytojai, džiugina atsirandanti bendrystė tiek su tėveliais, tiek su vaikais bei komandinis asociacijos narių ir paslaugas teikiančių specialistų – idėjai atsidavusių žmonių – darbas. Jie neskaičiuoja darbo valandų, visada pasiruošę ateiti į pagalbą.


Emilijos Briedytės nuotraukos