Didžiulių investicijų netrukus sulauks net trys Kupiškio rajono objektai: Palėvenės dominikonų vienuolynas, Šv. Domininko (Dominyko) bažnyčia bei Adomynės dvaro sodybos rūmai. Lėšos bus skirtos iš Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2021–2023 metų programos.


Dominikonų vienuolynas

Palėvenės dominikonų vienuolyno tvarkybos projektas tęstinis. Jo tikslas – atkurti autentišką vienuolyną, statytą XVII a. pabaigoje – XVIII a.
2021–2123 m. laikotarpiu numatoma sustiprinti pamatus, sutvarkyti aplinką aplink vienuolyną. Taikant naujausias technologijas bus restauruotas fasado plytų mūras, dekoratyviniai elementai, atliktas vidaus sienų mūro ir tinko fragmentinis restauravimas, remontas, konservavimas.
Planuojama restauruoti išlikusias ir neišlikusias grindis, išlikusius ir neišlikusius stalių gaminius, kalto metalo dirbinius. Numatyta restauruoti išorės ir vidaus sienų, skliautų, atlikti angokraščių tapybos fragmentų konservavimą ir restauravimą, stogo dangos keitimą, esamų medinių ir mūrinių laiptų restauravimą ir atstatymą, įrengti apsaugos technines priemones, po tvarkybos darbų sumontuoti aktyvinę žaibosaugą, atlikti detalius vienuolyno vidaus patalpų polichromijos tyrimus, atstatyti medines perdangas, pakeisti medines stogo konstrukcijas, atlikti fasadų autentiško tinko, karnizų angų, dekoratyvinių elementų restauravimą, cilindrinių ir kryžminių skliautų restauravimą, remontą ir konservavimą, rūsio sienų ir skliautų mūro restauravimą, medinių stogo konstrukcijų keitimą ir kitus būtinus darbus.
2021–2123 m. laikotarpiu šiam statiniui skirta per 500 tūks. eurų


Šv. Domininko (Dominyko) bažnyčia

Palėvenės Šv. Domininko (Dominyko) bažnyčia bus tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartį dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje. Šis projektas irgi tęstinis. Konservavimo ir restauravimo darbus numatoma atlikti bažnyčios kairės pusės sakyklos-klausyklos su skulptūrai, sieninės tapybos „Šv. Florijonas“ darbui, fundatorių ložės su reljefiniu kartušu ir herbais bei fragmentų sieninės tapybos dešinės pusės sienos ir skliauto iki centrinės navos dalies.
Darbams planuojama išleisti per 177 tūkst. eurų.


Adomynės dvaras

Numatoma atlikti Adomynės dvaro sodybos rūmų fasadų tvarkybos (remonto, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbus. Jais bus siekiama užtikrinti pastato-kultūros paminklo vertingųjų savybių išsaugojimą, architektūrinės visumos išryškinimą, autentiškų konstrukcijų apsaugą nuo žalingo atmosferos poveikio. Žadama pakeisti XX a. įrengtus, tačiau susidėvėjusius ir atmosferos paveiktus stalių gaminius – langus, langines, duris, apkalimus.


temainfo.lt