Kupiškio rajono savivaldybė – vienintelė šalyje, kurios nė viena seniūnija neturi herbo

Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro nuotr.


Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, paminklosaugininkas Vytis Zavackas atkreipė visuomenės dėmesį į tai, kad Kupiškis bene vienintelis rajonas, kurio seniūnijos neturi herbo ir vėliavos.


Yra visokių vėliavų

Jei paieškotume Skapiškio vėliavos, rastume miestelio teatro „Stebulė” vėliavą. Alizava turi mokyklos vėliavą. Noriūnai suplevėsuoja bendruomenės vėliava. Kupiškio seniūnijos žmonės kelia virš galvų Kupiškio rajono vėliavą. Subačiaus žmonės dažniausiai naudoja trispalvę. Šimoniečiai yra sukūrę Šimonių giminės, mokyklos vėliavas.
Betgi nė viena Kupiškio rajono seniūnija neturi oficialios savo vėliavos


Gal nėra aktualu

– Kaip atsitiko, kad nė viena Kupiškio seniūnija neturi savo vėliavos? – teiravomės Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto, paminklosaugininko Vyčio Zavacko.
– Jau porą metų atkreipiu dėmesį, kad Lietuvos Respublikos heraldikos komisija patvirtina tai vienos, tai kitos šalies seniūnijos centro herbą. Nagrinėjau visos Lietuvos situaciją ir, manau, neklystu: Kupiškis bene vienintelis rajonas, kurio seniūnijos centrai neturi herbo. Kodėl per 30 metų mūsų rajono seniūnijos nesistengė jų susikurti, sunku pasakyti. Gal nėra aktualu… – svarstė V. Zavackas.


Vietovės sureikšminimo ženklai

Yra trys vietovės sureikšminimo ženklai – herbas, vėliava ir antspaudas, svarbūs vietovei simbolizuoti ir ją išskirti iš kitų.
Paminklosaugininkas V. Zavackas yra atlikęs analizę: iš dešimt Rokiškio rajono seniūnijų septynios turi patvirtintus herbus, Pasvalio 11 seniūnijų – dešimt, Biržų aštuonių seniūnijų – penkios. Anykščių rajono savivaldybės visos dešimt seniūnijų turi herbus.
Atgavus nepriklausomybę herbų kūrimo pikas buvo 1997-ieji , o vėliau – 2003–2005 metai.
– Bet kas herbo kurti negali. Juos kuria dailininkai, projektuotojai, remdamiesi Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymu. Visa tai, žinoma, kainuoja. Herbą tvirtina Heraldikos komisija, Lietuvos Respublikos Prezidento sudaryta ir jam atskaitinga valstybės institucija, – sakė V. Zavackas.


Tęs iniciatyvą

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio biuro vyriausioji specialistė Lietuvos heraldikos klausimais dr. Neringa Dambrauskaitė, temainfo.lt patvirtino: „Iš tiesų, Kupiškio rajono savivaldybė yra vienintelė rajono savivaldybė, kurios seniūnijos (išskyrus Kupiškio seniūniją) neturi savo herbo.”
Anot dr. N. Dambrauskaitės, Lietuvos heraldikos komisija iš viso yra aprobavusi 434 herbus ir vėliavas.
Anot paminklosaugininko V. Zavacko, herbui sukurti reikia iniciatyvos. Jis žada kalbėti apie tai su seniūnijų vadovais, analizuoti galimybę kurti seniūnijų centrų herbus. V. Zavackas ne kartą buvo susisiekęs su Heraldikos komisija, domėjosi herbo sukūrimo kaina. Tai gali kainuoti ne vieną ir ne du šimtus eurų.


temainfo.lt