Kupiškėnai baseino idėjos dar nepalaidojo


Šiandien, gegužės 5 d., Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas susitiko su Kupiškio baseino statybos rangovu.


Rangovas – tas pats, seniai laimėjęs konkursą

Pasiteiravus, kas Kupiškio statybos rangovas, meras sakė:
– Rangovas – tas pats, seniai laimėjęs konkursą. Nevietinė firma. Tik finansavimas tai atsirasdavo, tai nuplaukdavo.
2016 m., kuomet ypač drąsiai šnekėta apie Kupiškio baseino statybą, rangovu buvo minima UAB „Infes”. Ji laimėjo konkursą pastatyti 9 192 kv. metrų baseino pastatą. Jo statyba planuota Valstybės investicijų programos (VIP) lėšomis: baseino vertė buvo 4,5 mln. eurų; 15 proc. šios sumos įsipareigojo dengti rajono Savivaldybė. Pirmajame etape, t. y. 2017-aisiais, ketinta įsavinti apie 300 tūkst. eurų.


Projektas dar nepalaidotas

Po 2016 m. Seimo rinkimų VIP lėšos buvo perskirstytos – užbaigti jau pradėti savivaldybių projektai, tarp jų – Rokiškio baseinas.
Kalbos apie Kupiškio baseiną nutilo ilgam laikui. Ir štai balandžio 30 d. nuotoliniu būdu posėdžiavusi Kupiškio rajono savivaldybės taryba vėl sušneko apie baseiną.
– Kokia yra situacija baseino projekto: jis pateiktas, nepateiktas, galutinai palaidotas? – teiravosi Tarybos narys Valentinas Beinoris.
Meras D. Bardauskas atsakė, jog baseino projektas dar nepalaidotas: pinigai, nors ir nedideli, yra skirti; Savivaldybė rajono biudžete taip pat buvo numačiusi savo prisidėjimo dalį, tačiau dėl pandemijos atsirado nenumatytų išlaidų.


Baseinas virsta realiu dalyku

Taigi tam tikrą sumą Kupiškio baseinui Vyriausybė jau yra skyrusi, o, kaip temainfo.lt sakė rajono meras D. Bardauskas, pastaruoju metu Kupiškio rajono Savivaldybė turėjo galimybę prašyti didesnės sumos.
Susitikimo su rangovų detalių meras neatskleidė, tik sakė, kad laukiama galutinio Vyriausybės sprendimo.
– Baseinas virsta realiu dalyku, – temainfo.lt sakė rajono meras D. Bardauskas.
– Ar galite plačiau tai pakomentuoti? – teiravomės.
– Kitą savaitę bus pasirašyta sutartis su rangovu, – sakė rajono vadovas.


Rita Briedienė
Emilijos Briedytės nuotr.