Griūdamas nupjautas medis išvertė Kupiškio bažnyčios tvorą

Tvora gana aukšta
Būtų sunku patikėti temainfo.lt skaitytojo pranešimu apie išverstą Kupiškio bažnyčios tvorą, jei ne nuotrauka…
Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčios tvora gana aukšta – apie 4 m. Kokia technika turėtų į ją trenktis, kad išverstų?

Pasviro ne į tą pusę
Vis dėlto grėsmė tvorai kilo ne nuo gatvės, o iš šventoriaus pusės. Šiandien, kovo 16 d., čia buvo pjaunami didžiuliai patvorio medžiai. Vienas jų pasviro ne į tą pusę ir griuvo tiesiai ant tvoros, išvertė dekoratyvią jos dalį ir nukrito ant gatvės priešais Kupiškio etnografijos muziejų. Visa laimė, gatve nevažiavo automobilis, šaligatviu nėjo žmogus.

Kodėl reikėjo pjauti medžius?
Nepavyko susisiekti su Kupiškio dekanato dekanu, mgr. kunigu Mindaugu Kučinsku ir sužinoti, kam atstovauja medkirčiai, taip neatsakingai „nuleidę“ liepą. Kodėl iš viso reikėjo nupjauti net tris medžius? Ar būtų jų pjauta daugiau, jei ne šis įvykis?
Kažin ar yra kupiškėnų, prisimenančių, kas ir kada sodino Kupiškio bažnyčios šventoriaus liepas?


Rita Briedienė
temainfo.lt skaitytojo nuotraukos