Į Anykščių Aulelių kaimą – 2,3 mln. eurų

Balandžio 23 d. Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro, įsikūrusio Svėdasų seniūnijos Aulelių kaime, direktorius Vaidas Niaura su Projektų valdymo agentūra pasirašys beveik 2,3 mln. eurų vertės projekto sutartį.


Vienas didžiausių rajono projektų

Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro, įsikūrusio Svėdasų seniūnijos Aulelių kaime, projektas „Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro teikiamų paslaugų vaikams ir jų šeimos nariams prieinamumo didinimas“ vertinamas kaip vienas didžiausių rajono projektų. Jo vertė beveik 2,3 mln. eurų. Nedidelis Aulelių kaimas taps svarbus Gerovės namais, projektas sukurs didžiulį žinomumą, pats Centras bus nemenku darbdaviu: čia planuojama įdarbinti 30 specialistų.


Bus įrengtas baseinas

– Projektas skirtas vaikams su negalia iki 18 metų, dėl savo sveikatos būklės ar raidos sutrikimų turintiems specialių poreikių. Šiuo metu dažnas tokių vaikų neturi galimybės gauti kokybiškų paslaugų. Centro pastatas bus rekonstruotas, pertvarkytas kompleksinėms paslaugoms teikti, bus įsigyta visa būtina įranga bei baldai. Vaikai čia galės gyventi su savo artimaisiais. Centre numatytos 56 vietos vaikams su negalia, taip pat 22 vietos vaikų su negalia šeimos nariams, kurie irgi gaus jiems skirtas paslaugas. Bus įrengtas baseinas, – temainfo.lt sakė direktorius Vaidas Niaura.

Kartu su Savivaldybe

Per metus čia apsilankys daugybė vaikų. Kaip teigė direktorius, Anykščių rajono švietimo pagalbos tarnybos duomenimis, šiuo metu Anykščių rajone yra 465 vaikai, turintys specialių poreikių.
– Tai formuoja atitinkamą kompleksinių individualizuotų paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimos nariams poreikį. Jam patenkinti tinkamų paslaugų (įskaitant ir būtiną paslaugoms teikti infrastruktūrą) Anykščių rajone labai stokojama. Tuo tarpu kompleksiškai teikiamos paslaugos yra viena pagrindinių priemonių siekiant mažinti vaikų su negalia, jų šeimų atskirtį, gerinti gyvenimo kokybę bei skatinti integraciją į visuomenę. Atsižvelgiant į tai ir numatėme kartu su Savivaldybe rengti projektą kompleksinės pagalbos vaikams centrui įkurti Aulelių kaime. Bendros projekto vertės 10 proc. skiria Savivaldybė, – informacija dalinosi direktorius V. Niaura.


Paslaugos – keliems rajonams

Auleliuose buvo specialioji mokykla, 2005 m. pastatas reorganizuotas į vaikų globos namus, o įvykus tokių globos namų pertvarkai čionykščiai gyventojai baigiami įkurdinti bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Auleliuose gyveno 20 vaikų. Jiems paskirti du namai: vienas – Anykščiuose, kitas šiuo metu įrengiamas Ažuožeriuose.
Naujo projekto paslaugos bus teikiamos ne tik Anykščių, bet ir Utenos, Kupiškio ir Rokiškio rajonams. Gerovės namai turėtų būti įrengti iki 2023 m. birželio 30 d.


temainfo.lt
Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro nuotr.