Trumpai: šįkart meška klaidžiojo Šepetos pelkėse

Birželio 9 d. Kupiškio rajono Vidugirių medžiotojų būrelio jutiminė vaizdo kamera Šepetos pelkėse užfiksavo mešką.
– Jau sunku pasakyti, ar tai ta pati meška, į kameros akiratį pakliuvusi gegužės 22 d. netoli Šimonių girios, o to paties mėnesio 25 d. – Mirabelio miške. Beveik tuo pat metu, kai ji braidė po Mirabelį, meška buvo užfiksuota Anykščių rajono Debeikių krašto miške. Su mašina nuvažiuoti kelio yra – meška nespėtų tokio kelio nueiti. Tikėtina, jog Šiaurės Aukštaitijos giriose – ne viena meška, – temainfo.lt sakė kupiškėnas medžiotojas, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos narys Bronislovas Domža.


temainfo.lt
Vidugirių medžiotojų būrelio kamera