Trumpai: J. R. Glemža įvertintas Kultūros paveldo departamento ženklu

Jonas Rimantas Glemža
Nuotr. iš leid.: Archiforma. – 2014, Nr. 1/2, p. 103., publikuota vilnijosvartai.lt/

Balandžio 16 d. Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos dienai paminėti surengtame nuotoliniame seminare Kultūros paveldo departamento ženklu už ilgametį ir reikšmingą indėlį į Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos raidą ir metodologiją pagerbtas kultūros paveldui nusipelnęs architektas, paveldosaugininkas dr. Jonas Rimantas Glemža.
J. R. Glemža yra gimęs Kaune, bet jo šaknys – Kupiškio kraštas. Jis iki šiol nuoširdžiai rūpinasi žymiosios kupiškėnų Glemžų giminės palikimo išsaugojimu.
Kupiškio viešosios bibliotekos duomenimis, 1943–1944 m. J. R. Glemža mokėsi Kupiškio pradžios mokykloje.

temainfo.lt