Ant muziejininkų Velykų medžio – 200 kiaušinių

Alizavos vaikų dienos centro nuotr.

Kupiškio rajono Švietimo pagalbos tarnybos Alizavos vaikų dienos centro lankytojai dalyvavo Kupiškio etnografijos muziejaus organizuotoje akcijoje „Padovanok margutį velykinei lauko ekspozicijai”.
Kaip sakė muziejaus direktorė Jūra Sigutė Jurėnienė, iš viso 10 įstaigų ir apie 50 pavienių asmenų sunešė 200 kiaušinių. Direktorė džiaugiasi kupiškėnų aktyvumu, ji pati Velykų medžiui padovanojo 30 kiaušinių.
Medžiu bus galima pasigėrėti visą šią savaitę.
Anot J. S. Jurėnienės, dėmesio sulaukė ir muziejininkės Kristinos Jokimienės kiaušinių marginimo edukacija.

Kupiškio etnografijos muziejaus nuotr.


temainfo.lt