Kanauninko Vlado Rabašausko kunigystės jubiliejus

Minimas kanauninko V. Rabašausko (pirmas kairėje) kunigystės 60-metis.
Kunigo Gedimino Jankūno nuotr.

Kaip praneša Panevėžio vyskupija, kovo 29 d. Kupiškio parapijos rezidentas kanauninkas Vladas Rabašauskas šventė kunigystės 60 metų jubiliejų. Ta proga Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir keletas vyskupijos kunigų Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje aukojo šv. Mišias bei pasveikino jubiliatą. Jubiliatui kanauninkui V. Rabašauskui linkima gausios Dievo palaimos.


Parengta pagal Panevėžio vyskupijos inf.