Į kai kuriuos klausimus teks atsakyti aiškiau

Jolita Janušonienė. www.kupiskis.lt nuotr.

Kupiškio kultūros centro direktorės pareigas laikinai einanti Vita Vadoklytė, šio Centro režisierė Vilija Morkūnaitė ir chorvedys Marijanas Remeikis apskundė Kupiškio rajono savivaldybės konkursą, rengtą rugsėjo 10 d. Kupiškio kultūros centro direktoriaus pareigoms užimti. Skundai užregistruoti administracijos Kanceliarijos skyriuje. Jo specialistai negali pasakyti, ar registravo skundą Ignas Lukoševičius.

– Koks tolesnis skundų likimas? – klausėme Kupiškio savivaldybės vyriausiosios specialistės Vidos Mičiudienės.

– Jei jų teikėjams komisijos išvados nebus priimtinos, jie jas gali skųsti Administraciniam teismui. Aš nebuvau kviečiama dalyvauti konkurso organizavime, todėl  su jo eiga susipažįstu tik dabar. Kol kas nieko negaliu komentuoti,  – sakė ji.

Savivaldybė kalba nenoriai. Kiekvienas atsakomybę stumia nuo savęs ir visų dalykų siūlo klausti Pretendentų vertinimo komisijos pirmininko Aurimo Martinkos, rajono tarybos Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komiteto pirmininko, istoriko, pedagogo.

– Iš kur toks nenoras kalbėti? – klausėme komisijos nario, Kupiškio savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo Rimanto Jociaus.

– Aš komisijos nesudariau ir netvirtinau, todėl ir nesiimu svarstyti, kodėl ne aš buvau komisijos pirmininku. Anketų pretendentams irgi nerengiau. Gerokai prieš konkursą A.Martinkai pateikiau anketos klausimų apie kultūrą: tai buvo paprastai tekstu surašyti nenumeruoti siūlymai. Jų buvo apie dešimt. Daugiau aš neturiu ką pasakyti.

– Ar Jūsų siūlymai buvo įtraukti į anketą?

– Nežinau, nesidomėjau. Lyg ir buvo.

Vienas konkurso dalyvių pasakojo:

– Suabejojau savo atsakymu apie paraščių dydį. Jau po egzamino apie tai papasakojau komisijos sekretorei Rimai Jokimienei, pasakiau jai, kaip radau atsakymą: aš tiesiog pamatavau mums pateiktos anketos paraštes. Sekretorė negarantavo, kad toks atsakymas bus teisingas. Anot jos, A.Martinka ryte numetė anketą ir skubino ją atspausdinti visiems pretendentams.  „Anketos paraščių dydžių niekas nebematavo“,  – sakė ji man. Tai reikštų, kad komisijos pirmininkas anketą turėjo iš anksto? Tai kas ją rengė?

Savivaldybės specialistė R.Jokimienė nenorėjo komentuoti situacijos. Ji irgi turi vienintelį atsakymą:

– Kreipkitės į Pretendentų komisijos pirmininką.

Kas parengė anketą, lieka neaišku. A.Martinka tikina: ją rengė savivaldybė, komisija su anketa susipažino iš ryto. Konkursas prasidėjo 9 val. Panašu, kad komisijos nariai nė nespėjo jos pavartyti.

– Man skaudu, jog lieku kalčiausia, –  sakė Jolita Janušonienė, paklausta, kaip vertina kalbas apie tai, jog ji ilsėjosi Norvegijoje, todėl socialdemokratai tyčia vilkino konkursą: jo buvo laukiama nuo balandžio vidurio.

– Atostogavau birželio mėnesį, į darbą grįžau liepos 7-ąją – kalbos niekuo nepagrįstos. Aš, kaip ir kiekvienas, turėjau teisę dalyvauti konkurse. Po mokyklos baigiau tuometinę Rokiškio kultūros mokyklą, įgijau režisieriaus specialybę, dirbau Paketurių kultūros namuose. Vyko reorganizacija,  Paketurių kultūros namai buvo uždaryti. Viskas griuvo, keitėsi – netekau darbo. Įsidarbinau Kupiškio viešojoje bibliotekoje, įstojau į Vilniaus universitetą, įgijau komunikacijos ir informacijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Kas formavo komisiją ir kokią ją suformavo, man visiškai nesvarbu.Dalis klausimų buvo iš Kultūros centrų įstatymo, raštvedybos, teko vertinti pateiktas situacijas. Konkursui ruošiausi visą vasarą. Aš atsakinėjau į tuos pačius anketos klausimus kaip ir kiti. Daugelis atsakymų man buvo žinomi iš darbo patirties, man visiškai nesudėtingi buvo raštvedybos klausimai.  Testas raštu truko valandą: mums reikėjo atsakyti į 50 klausimų: kiekvienam jų buvo pateikti trys atsakymų variantai, teisingus žymėjome atskiroje lentelėje. Pretendentų atsakymai buvo tikrinami kartu su mumis: Rima Jokimienė garsiai skaitė teisingus klausimų atsakymus, o komisijos nariai žymėjo ir skaičiavo teisingus ir neteisingus pretendentų pateiktus variantus. Viskas. Kur mano kaltė, aš nežinau, – kalbėjo Jolita Janušonienė, už egzaminą raštu surinkusi 9 balus iš 10 galimų, o dar 4,75 balo gavusi už žodinį egzaminą.

– Kaip vertinate tai, kad pretendentai apskundė konkurso rezultatus? – klausėme J.Janušonienės.

– Aš to nežinojau. Man niekas nesakė, – teigė ji.

– Mes – ne prieš Jolitą Janušonienę. Ji turėtų tai suprasti. Mes norime, kad pareigos nebebūtų  dalinamos partiniu principu. Norime nors šiokio tokio skaidrumo – į kai kuriuos klausimus Pretendentų vertinimo komisijai teks atsakyti aiškiau, – sakė konkurso į Kultūros centro direktoriaus postą dalyvis.

Šiandien kupiškėnai kaip saulėgrąžas vėl gliaudo gandus: jie jau žino, kas dirbs Kultūros centro ūkio dalies vedėju…

Rita Briedienė

 

Rašiniai panašia tema:

https://temainfo.lt/jonas-jarutis-ne-paslaptis-socialdemokratai-norejo-sios-vietos/

https://temainfo.lt/kupiskio-kulturos-centrui-reikia-socialdemokrato/