Kupiškio kultūros centrui reikia socialdemokrato!

Sakytum, baigėsi laikinumas. Nuo balandžio mėnesio Kupiškio kultūros centrui laikinai vadovavusi Skapiškio kultūros centro režisierė Vita Vadoklytė kabinetą turėtų užleisti Kupiškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėjai Jolitai Janušonienei; rugsėjo 10 d. ji stulbinančiai laimėjo konkursą šioms pareigoms užimti. Dar keturi konkurso dalyviai – režisierės V.Vadoklytė ir Vilija Morkūnaitė, kultūros specialistai Ignas Lukoševičius ir Marijanas Remeikis – jau pirmame ture neįveikė testo raštu; nė vienas neperlipo reikiamo 6 balų barjero. J.Janušonienės raštiško testo rezultatas 13,75; ji vienintelė buvo pakviesta egzaminui žodžiu. Apie pastarojo rezultatus nebeskelbia net savivaldybės svetainė www.kupiskis.lt.

– Sveikiname su pergale! – jau girdisi sveikinimai J.Janušonienei.

– Atvažiuokit, nufotografuokit: keliamos taurės! – temainfo.lt tyliai kvietė biudžetininkas, bet niekas nevažiavo: taurių pakėlę ilgai nelaikys…

Beliko sužinoti Pretendentų atrankos komisijos sudėtį.

Rugpjūčio 19 d. temainfo.lt kreipėsi į mero patarėją Miglę Savukaitę ir teiravosi komisijos sudėties. Tokia dar nebuvo sudaryta, nors dokumentų pateikimas dalyvauti šiame konkurse jau buvo pasibaigęs rugpjūčio 7 d., o rugsėjo 10 d. turėjo įvykti pats konkursas.

Dabar jau niekas nuoširdžiai neatsakys, kodėl taip buvo delsiama formuoti komisiją arba skelbti jos sudėtį. Aišku viena: konkurso komisiją savo parašu patvirtino rajono meras Jonas Jarutis.

Konkurso dieną jo dalyviams buvo pateikta tokia komisijos sudėtis: pirmininkas – rajono tarybos narys Aurimas Martinka, nariai – savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius, to paties skyriaus vyriausioji specialistė Irena Mockuvienė ir Adomynės laisvalaikio centro vadovė Rima Lapėnienė.

Komisijai sekretoriavo savivaldybės specialistė Rima Jokimienė, ir pretendentams ji nebuvo pristatyta kaip komisijos narė. Rezultatų vertinimo darbe negalėjo dalyvauti Kanceliarijos skyriaus vedėja Vanda Kareivienė; kol kas neaišku, ar nepilnos sudėties komisija apskritai galėjo rengti konkursą.

Šiandienos žiniomis, konkurso rezultatai bus skundžiami. Kol kas labai vieningai juos žada skųsti visi keturi reikiamų balų barjero neperžengę kultūros specialistai. Tarp jų ir V.Morkūnaitė, pernai iš J.Jaručio rankų gavusi ženklą „Už nuopelnus“, rajono kultūrai paskyrusi 29 metus, ir V.Vadoklytė, 26-erius metus garsinanti Kupiškio vardą, savo teatru „Stebulė“ ir jaunimo studija „Ku-kū“ į Kupiškį atskraidinusi ne vieną „Aukso paukštę“.

Kupiškiui šiuo metu reikia socialdemokratų. Prieš tai šias pareigas ėjęs ir po sunkios ligos miręs Rapolas Lukoševičius buvo socialdemokratas, ir visiškos neveiklos kupinas šios partijos Kupiškio skyrius mano, kad ši kėdė priklauso jo nariams.

Savivaldybė slėpė pretendentų pavardes. Kodėl? Nenorėjo, kad kas nors pradėtų aiškintis, kas kokiai partijai priklauso? Miestelėnai tas pavardes žinojo. Visai atvirai buvo kalbam ir apie tai, kad konkursą laimės socialdemokratas. Apie tai temainfo.lt yra klaususi ir rajono mero.

– Nesąmonė, – sakė jis.

Visiškai suprantama, kad meras renkasi vicemerą ir patarėją – jam pačiam su jais ir krauti politinį kapitalą. Tačiau Savivaldos įstatymas neleidžia valstybės tarnautojų postų dalinti politinio pataikavimo ir politinės priklausomybės principu, žeminančiu visuomenės pasitikėjimą rinktaisiais, užsisėdėjusiais irgi tokiu pat principu, sukaišiojusiais savus į centrus, mokyklas, seniūnijas. Mero neprincipingumas dėti parašą po komisijos sąrašu, kuriame yra du socialdemokratai – A.Martinka ir R.Lapėnienė, koktus ir bevališkas. Paniekinti žmones prieš Kupiškio visuomenę, kuriai jie garbingai dirbo tiek daug metų, gali tik tas, kuriam ta visuomenė taip ir liko svetima. J.Jarutis mėgsta sakyti: vienas čia nieko nepadarysi. Šį kartą jis vienas padėjo parašą, o juk galėjo bent prieš rinkimus į savivaldą parodyti tvirtą vadovo valią.

Lieka ir daugiau neaiškių klausimų: kodėl testas raštu buvo pateiktas ant popieriaus lapų, o ne internetu atsisiuntus klausimus, kurių iš anksto nebuvo mačiusi net pati komisija? Konkurso sąlygas leista nustatyti savivaldybei, tik kažin ar neteks savivaldybei įrodinėti, kad niekas iš pretendentų savo lapo negavo išvakarėse.

Po tokių konkursų žmonės persvarsto savo ateitį. Jei kas nors paliks Kupiškio rajoną, tai jau geriau nueitų nuo arenos šiandieninė valdančioji rajono dauguma.

Rita Briedienė

P.S. Kaip skelbia rajono mero patarėja M.Savukaitė: „Išsamiau apie konkursą – Pretendentų atrankos komisijos pirmininkas Aurimas Martinka, tel. 8 678 40586.“ Savivaldybėje iš tiesų nėra kam išsamiau paaiškinti susidariusią situaciją.