Viešintų mokykla: „Atvėrėme duris šimtmečio vasarai”

Vaikystė – vienas gražiausių žmogaus gyvenimo laikotarpių, kupinas ieškojimų ir atradimų. Tai metas, kai formuojasi vaiko charakterio bruožai, vertybių skalė, įgaunama pirma gyvenimiška patirtis. Kartu tai laikas, kai vaikas ypač jautriai reaguoja į patiriamas nesėkmes, žmonių santykius, nuotaiką, socialinės aplinkos įtaką. Tad visiems vaikams reikia dėmesio ir saugios aplinkos ištisus metus.

Daugiausiai laiko vaikai praleidžia neorganizuoto ugdymosi sąlygomis – šeimoje, tarp bendraamžių, jaunimo ir vaikų laisvalaikio grupėse. Ir tik apie trečdalį viso ugdymosi laiko užima formalus ugdymas. Abi ugdymo rūšys labai svarbios, tačiau neformalus švietimas kompensuoja praktinę patirtį, kurios stinga mokantis tik pagal formalaus švietimo programas. Vaikų laisvalaikis, per kurį intelektines ir dvasines savo jėgas jie gali skirti laisvai pasirenkamai veiklai, padeda jiems atgauti ir ugdyti jėgas, užmegzti ir palaikyti santykius su bendraamžiais, užsiimti prasminga veikla.

Didžiausią vaikų laisvalaikio dalį sudaro vasaros atostogos, kurios neturėtų būti skirtos tik poilsiui, kadangi vaikai ir per jas siekia pažinti pasaulį ir bendrauti. Todėl kokybiškos neformalaus švietimo programos sudaro sąlygas mokiniams tęsti ugdymąsi vasarą – be vadovėlių, sąsiuvinių ir tradicinių mokymosi metodų. Vasaros edukacijos programos paprastai įgyvendinamos įvairiose vasaros stovyklose.

Viešintų pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras prisijungė prie respublikinės iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ ir birželio mėnesį organizavo net kelias mokinių vasaros stovyklas. Vasaros stovyklų tikslas – sudaryti sąlygas vaikams per vasaros atostogas ne tik turiningai pailsėti, bet ir skatinti pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikius, plėtoti gebėjimus ir patirtį, saugoti ir stiprinti sveikatą.

Birželio 18–29 dienomis mokykloje ir netradicinėse aplinkose vyko įvairių dalykų mokytojų organizuotos veiklos, ugdančios įvairias asmenines, mokymosi ir socialines mokinių kompetencijas. Šioje stovykloje dalyvavo 5–10 klasių mokiniai. Vaikai kartu su dailės mokytoja Regina Sasnauskaite vykdė projektą „Mano drugelis“, kurio metu netradicinėmis technikomis, panaudodami savo

pėdų atspaudus piešė drugelius. Projekte „Molio žaidimai“ vaikai susipažino su moliu, mokėsi lipdyti, dalyvavo žaidime „Atspėk, kas nulipdyta“. Abiejų projektų metu sukurti darbai bus eksponuojami mokykloje. Buvo vykdomas projektas „Antkapinių paminklų istorija ir užrašai“, mokiniai vyko į kapines, rinko ir tyrinėjo senuosius antkapių įrašus, epitafijas. Vyko skaitymai gamtoje lietuvių ir rusų kalbomis. Mokykloje veikė vasaros kinoteatras, mokiniai ne tik žiūrėjo filmus, bet ir juos aptarė, diskutavo. Ši stovykla padėjo mokiniams pažinti save, labiau savimi pasitikėti ir save vertinti, bendrauti ir bendradarbiauti.

Ne mažiau įdomesne veikla užsiėmė ir pradinukai, visą mėnesį rinkęsi į dieninę vasaros stovyklą „Kartu su draugais“. Mokytojos Virginija Macijauskienė ir Lilija Simonavičienė jiems sukūrė įdomių veiklų planą. Stovykla prasidėjo nuo susitikimo su Anykščių dailės mokyklos mokytojais tapybos plenere. Kitomis dienomis vaikai dalyvavo pažintiniuose žygiuose, rinko vaistingus pievų augalus, komponavo gėlių puokštes, žaidė futbolą, lankėsi Povilo Jurkšto muziejuje, žaidė stalo žaidimus ir žiūrėjo filmus. Vaikai buvo išvykę ir toliau – į Paežerius, į Anykščių Bronės Buivydaitės muziejų, kur dalyvavo edukacijoje „Auksinis batelis“, į Niūronis ir netgi paplaukioti Kupiškio mariomis. Išradingos mokytojos suorganizavo floristinių madų šou „Vasaros žiedai“ ir fotosesiją. O kur dar naktis mokykloje! Čia vaikai patys ruošė vakarienę, gamino žibintus, ėjo į „Jonvabalių žygį“, vakarojo prie laužo, žiūrėjo nakties kiną… Stovyklautojai ir kitomis dienomis užsiėmė kūrybine veikla – gamino laminuotus skirtukus, prie mokyklos įrengė ir patys išbandė „Basų kojų taką“. Be to, dar skaitė, rengė proto mūšius. Stovykla vaikams ne tik patiko, bet turėjo ir didelės naudos: vasarą buvo pastiprintos per mokslo metus jų įgytos vertybinės nuostatos, ugdomas kūrybiškumas bei savarankiškumas, atsiskleidė saviraiška.

Trečia – dešimties dienų – stovykla 5–10 klasių mokiniams buvo projekto „Mano Lietuvos saulės laikrodis“ veiklos, susijusios su geografija, istorija, astronomija. Jos buvo ypač įdomios ir naudingos.

Birželiui pasibaigus dalyvaudama iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“ mokykla ir toliau tęsia edukacines veiklas. Liepos mėnesio renginiai – „Mažųjų tyrinėtojų stovyklėlė“ ikimokyklinukams, Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas, mokytojos Rūtos Znamenskės vadovaujami užsiėmimai su jaunimu „Foto vasara“, „Vasaros paplūdimio tinklinio varžybos-2018“.

Rugpjūtį mokinių laukia kalanetikos treniruotės su trenere Sigita Kazlauskiene, pažintinės išvykos į ūkius „Pasmokų žirgynas“, „Mesčionių ūkis“. Taip pat stebėsime Panevėžio lėlių vežimo teatro pasirodymą, Anykščių kultūros centro Andrioniškio skyriaus spektaklį pagal Antano Vienuolio-Žukausko kūrinį „Šipuliai“.

Vasaros pabaigoje visi norintys linksminsis vakaronėje „Voveruškos“. Tad vasaros stovyklos mokykloje veiks iki pat mokslo metų pradžios, o į jų programas įsitrauks ir mokinių tėvai, kiti bendruomenės nariai.

Vasaros stovyklų veiklos teikia galimybę bendrauti su kitais vaikais, ugdytis draugiškumo jausmą, kurti santykius, sudaro sąlygas kūrybinei veiklai vadovaujant suaugusiesiems, teikia vaikams teigiamų emocijų. Į įvairias  stovyklų veiklas ir programas įtraukiami tėvai ir bendruomenė, stiprinami santykiai tarp jos narių, vaikai gauna naudingos informacijos, mokosi ją analizuoti ir naudoti, ugdosi atsakomybę už savo veiksmus. Vasaros stovyklose vaikai jaučiasi laisvesni ir atsipalaidavę, tokioje aplinkoje jie gali elgtis natūraliai, nejuntamas tradicinis mokinio ir mokytojo santykis. Todėl Viešintų pagrindinei mokyklai-daugiafunkciam centrui atvėrus duris šimtmečio vasarai, vaikams suteikta puiki galimybė prasmingai leisti atostogas.    

 

Vesta Berkmanienė

[gallery_box]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_1.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_2.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_3.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_4.jpg” descr=”” title=””]

 

 

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_6.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_7.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_8.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_9.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_10.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_11.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_12.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_13.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_14.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_15.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_16.jpg” descr=”” title=””]

 

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_18.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_19.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_20.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_21.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_22.jpg” descr=”” title=””]

 

 

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_24.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_25.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/viesintu_stovykla_26.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]

Straipsniai panašia tema:


Viešintų mokyklos stovyklautojai sukūrė saulės laikrodį »