Viešintų mokyklos stovyklautojai sukūrė saulės laikrodį

Rinko informaciją apie saulės laikrodžius

Anykščių rajono Viešintų pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro vyresnių klasių 14 mokinių vasaros atostogas pradėjo dienine dešimties dienų stovykla „Mano Lietuvos saulės laikrodis”.

Pirmą dieną vadovės stovyklautojus supažindino su stovyklos veiklomis, tikslais ir uždaviniais. Visi ilgai diskutavome kurdami taisykles: kokių jų laikysimės stovykloje, kokiais vadovausimės vertinimo kriterijais, kuo remdamiesi vertinsime savo draugus ir pačius save.

Informacinių technologijų kabinete pasidalinę į grupes susėdome ieškoti Lietuvoje esančių saulės laikrodžių, rinkome informaciją apie juos, mokėmės nustatyti rytinius, pietinius, šiaurinius bei vakarinius mokyklos, Viešintų miestelio, Anykščių rajono, Lietuvos taškus bei Lietuvos centrą, braižėme planus ir maršrutus, pagal kuriuos keliausime.

Kol surinko informaciją, vaikai gerokai praalko. Stovyklautojų mėgstamą košę virėmės patys. Pasistiprinę nustatėme mokyklos labiausiai nutolusius taškus.

 

Labiausiai nutolę rajono taškai

Antrą dieną pėsčiomis iškeliavome ieškoti labiausiai nutolusių Viešintų miestelio taškų. Nors miestelis nedidelis, bet kol visus juos radome, gerokai pavargome.

Trečią dieną pasigaminome karštų sumuštinių ir susėdę į mokyklos autobusą iškeliavome ieškoti pačių nusistatytų labiausiai nutolusių Anykščių rajono taškų.

Pradėjome nuo vakarinio Anykščių rajono taško, esančio Raguvėlės gyvenvietės pabaigoje. Pakeliui į pietinį rajono tašką aplankėme Antruose Svirnuose esantį saulės laikrodį. Pietinis rajono taškas – Žemaitkiemis, netoli Ukmergės. Vakarinis taškas gerokai nutolęs nuo Svėdasų – Tadauskuose, o šiaurinis  – netoli Kupiškio rajono Adomynės, Gudonių kaime.

Kelionėje praleidome visą karštą birželio dieną.

 

Šiauriausias šalies taškas –Aspariškiai

Ketvirtadienį iškeliavome į šiaurinį Lietuvos tašką Aspariškių kaime. Pakeliui sustojome aplankyti Biržų pilies, pamatyti jos ekspozicijų – ieškojome senų laikrodžių. Aplankėme karstinę įgriuvą – Karvės olą, geologinį lanką. Pasigrožėję Kirkilių karstiniais ežerėliais kilome į čionykštį apžvalgos bokštą. Latvijos pasienyje aplankę šiaurinį Lietuvos tašką grįžome į Biržus, pražingsniavome Širvėnos ežero ilgiausiu Lietuvoje pėsčiųjų tiltu. Jis jungia Astravo dvaro rūmus ir Biržų miestą.

 

Musteikiai – piečiausiais taškas

Penktadienį lankėmės Varėnos rajono Musteikos kaime – piečiausiame šalies taške. Ten radome nuostabias autentiškas sodybas, senosios bitininkystės muziejų. Nuvykę į Druskininkus pramogavome vandens parke, vaikščiojome nuostabaus Druskininkų miesto gatvėmis, gėrėjomės jo gėlynais, įspūdingais senais pastatais, įvairių tikėjimų maldos namais. Grįždami aplankėme Pirčiupių memorialą.

 

Šalies centras – Ruoščius

Į stovyklą susirinkę po Joninių vykome į Lietuvos centrą – Ruoščius, esančius Kėdainių rajone. Taip pat aplankėme Pelėdnagių saulės laikrodį. Gyvenvietė sužavėjo medinėmis pelėdų skulptūromis, išsibarsčiusiomis po visą gyvenvietę. Radome laiko pavaikštinėti Kėdainių  senamiesčio – vieno didžiausių Lietuvoje – gatvelėmis. Aplankėme ir Kėdainių parko saulės laikrodį, sustojome prie mums neįprasto minareto, pabuvojome prie Mikalojaus Daukšos sodinto ąžuolo.

 

Rytinis Lietuvos taškas – Vosiūnai

Antrą stovyklos antradienį vykome aplankyti rytinio Lietuvos geografinio taško Ignalinos rajono Vosiūnų kaime. Kelionės pradžioje vykome į Etnokosmologijos muziejų. Ten susipažinę su muziejaus ekspozicijomis dalyvavome edukacinėje pamokoje, susipažinome su įvairiais laiko matavimo kalendoriais, saulės laikrodžių gaminimo principais, laiką matavome pačių pasigamintais saulės laikrodžiais. Ar tikslūs mūsų laikrodžiai, tikrinome pagal muziejaus teritorijoje esančius saulės laikrodžius.

 

Nida – į vakarus labiausiai nutolęs taškas

Labiausiai stovyklautojų laukta kelionė – į vakarinį Lietuvos geografinį tašką Nidoje. Pakeliui sustojome Šiauliuose, prie miesto simbolio Šaulio skulptūros, vietinių Saulės berniuku vadinamo. Mums prie jo prieiti nepavyko, nes vyksta aikštės rekonstrukcija. Tad skulptūra grožėjomės tik iš tolo. Kitas sustojimas – Klaipėdos laikrodžių muziejus. Čia sužinojome, kad laiką matuoti galime ne tik įprastais ar saulės laikrodžiais: išmokome pasigaminti vandens bei smėlio laikrodžius. Dar kartą pasitikslinome žinias apie smėlio laikrodžius, gnomono nustatymo kampus, muziejaus kieme pažaidėme edukacinius žaidimus.  Tada – keltu į Smiltynę.

Pirmas sustojimas buvo netoli Juodkrantės esančioje kormoranų perimvietėje. Juodkrantėje aplankėme Raganų kalną, kopėme į Naglio kopą. Pagaliau pasiekėme Nidą. Žingsniavome Mirties slėniu, įveikę 170 pakopų laiptus (ačiū Lukui, suskaičiavo), pasiekėme ant Parnidžio kopos esantį saulės laikrodį.

Vėliau leidomės pajūriu link labiausiai nutolusio vakarinio taško.

 

Kelionių akmenukai – mokyklos saulės laikrodžiui

Grįžę iš kelionių ir atsinešę aplankytose vietose rinktus akmenukus, juos betonavome į savo saulės laikrodžio sudedamąsias detales. Saulės laikrodžiams įprastais romėniškais skaitmenimis dėliojome valandas. Kas valandą bėgiojome į lauką ir žymėjome laiką pagal saulę.

Paskutinę dieną laukė pats atsakingiausias darbas. Reikėjo tiksliai išmatuoti ir išdėlioti saulės laikrodžio detales – pagaminti mūsų saulės laikrodį. Teko prisiminti, kaip išmatuoti kampus, kaip juos apskaičiuoti ir tiksliai nubrėžti. Pasistengėme ir dabar mūsų laikrodžiu galime matuoti laiką pagal saulę.

Pabaigoje dar kartą įvertinome stovyklos draugus, skaičiavome surinktus taškus ir knygomis apdovanojome geriausius stovyklautojus. Bet ir nelaimėjusieji nenusiminė: visi stovyklautojai gavo saldžių dovanėlių.

 

Lina Rožėnienė

Projekto vadovė

[gallery_box]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_viešintiškiai_stovykla_1.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_viešintiškiai_stovykla_2.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_viešintiškiai_stovykla_3.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_viešintiškiai_stovykla_4.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_viešintiškiai_stovykla_5.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_viešintiškiai_stovykla_6.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_viešintiškiai_stovykla_7.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_viešintiškiai_stovykla_8.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_viešintiškiai_stovykla_9.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_viešintiškiai_stovykla_10.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_viešintiškiai_stovykla_11.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_viešintiškiai_stovykla_12.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_viešintiškiai_stovykla_13.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_viešintiškiai_stovykla_14.jpg” descr=”” title=””]

 

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_viešintiškiai_stovykla_16.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_viešintiškiai_stovykla_17.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_viešintiškiai_stovykla_18.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_viešintiškiai_stovykla_19.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_viešintiškiai_stovykla_20.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_viešintiškiai_stovykla_21.jpg” descr=”” title=””]

 

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/07/2018_viešintiškiai_stovykla_22.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]