Sprendimo projektas – Algirdą Notkų vicemeru skirti vietoj Aurimo Martinkos

Šį mėnesį rajonų tarybos posėdžiaus anksčiau: artėja šventinis laikotarpis.

Kupiškio rajono taryba posėdį perkėlė iš mėnesio paskutinio ketvirtadienio į trečiąjį – posėdžiaus gruodžio 20 d. Darbotvarkėje numatyta svarstyti 30 klausimų; vienas pirmų projektų – dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo Aurimo Martinkos atleidimo iš pareigų.

Algirdas Notkus

Kaip jau rašė temainfo.lt, lapkričio mėn. A. Martinka pasitraukė iš socialdemokratų partijos. Vicemero postas, kaip viešai skelbia LSDP Kupiškio rajono skyriaus pirmininkas Augenijus Cesevičius, priklauso socialdemokratams: tikėtina, kad slaptu balsavimu A. Martinka ir bus atleistas darbo.

Kitu sprendimo projektu Savivaldybė įsipareigoja prieš terminą kadenciją baigusiam A. Martinkai išmokėti iki atleidimo dienos priklausantį darbo užmokestį ir kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas bei trijų mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio išmoką, išmokant ją per tris mėnesius lygiomis dalimis kas mėnesį, esant aplinkybėms, nurodytoms Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 10 dalyje. Kitaip tariant, jei A. Martinka neįsidarbins kitur.

Išmokų atžvilgiu A. Martinka kadenciją baigs kartu su visais, tik nebereikės dirbti.

Trečiu darbotvarkės klausimu planuojama svarstyti sprendimo projektą „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“. Projektas numato „patvirtinti slapto balsavimo rezultatus ir skirti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narį Algirdą NotkųKupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotoju Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.“ Bus patvirtintas ir jo atlyginimas.

Socdemų ambicijos rajono biudžetui galimai šiek tiek kainuos.

 

Rita Briedienė

temainfo.lt archyvo nuotr.

 
Straipsniai panašia tema:

Trumpai: iš krėslo neišvertė Kupiškio rajono tarybos opozicija, išvers savi »

Kupiškio vicemerui Aurimui Martinkai vėl iškilo grėsmė netekti posto »