Jaunimas ir mokykla

„Misija Sibiras“ – gyvenimo kelionė

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos biuro vadovas Mantas Zakarka, 2012 m. dalyvavęs ekspedicijoje „Misija Sibiras“, yra kilęs iš Rokiškio. Spausdiname jo kalbą, pasakytą iškilmingame Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjime birželio 14 d. Seime....