Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos (RJOS) „Apvalus stalas“ aktyviausi nariai – Jaunųjų lyderių klubas – rengiasi pagrindinei patyriminių žygių projekto – „Žemė. Ugnis. Vanduo. Oras” veiklai. Projektą finansuoja Europos Sąjungos programa „Veiklus jaunimas“.

RJOS „Apvalus stalas“ projekto – patyriminio žygio „Žemė. Ugnis. Vanduo. Oras” veiklos startavo liepos 30 – rugpjūčio1 dienomis. Iniciatyvinė grupė dalyvavo trijų dienų bandomajame žygyje, kuriame iš karto pradėjo ruoštis pagrindiniam projekto įvykiui – devynių dienų trukmės išgyvenimo stovyklai, kuri rugpjūčio 18-26 dienomis planuojama Anykščių rajono Andrioniškio kaime.

Jaunųjų lyderių klubas – jau devynerius metus veikianti neformali jaunimo grupė. Klubui vadovauja Birutė Bagdonienė. Veikla pradėta renginiais, seminarais, kuriuose moksleiviai mokėsi rašyti projektus. Netrukus žodis ėmė virsti kūnu. Vienas po kito gimė projektai, žinomi ne tik Rokiškyje, bet ir už jo ribų. Ką reiškia vien projektas – roko festivalis „Tėvo gitara“! Kai sužinai, kad tai moksleiviško amžiaus vaikinų ir merginų tęstinis projektas, supranti, kad pavadinti save lyderiais nėra nekuklu.

Filmas „Nebūk madingas“- būk gyvas“, viešai atskleidęs opias jaunimo problemas ir privertęs susimąstyti apie skriaudžiamus bendraamžius, šokių maratonas „La Festa party“, subūręs ir miestelių jaunimą, „Išsipildymo akcijos koncertas, parėmęs negalios prislėgtą šeimą, „Geltonų plytų kelias“, privertęs valdžios žmones susirūpinti apleistu parku… ir dar dešimtys smulkesnių, tačiau vietos jaunimo bendruomenei svarbių projektų, įgyvendintų Jaunųjų lyderių klubo, yra patyrimų, perspektyvos, bendravimo ir pažinimo mokykla.

Lyderiai dalyvavo įvairiuose mokymuose ir seminaruose, jungėsi į tarptautinius projektus ir vežė patirtį namo. Vien šiemet klubo nariai aplankė 15 šalių. Šių vaikinų ir merginų nereikia raginti: jie patys ragina kitus.

– Klubas jaunimui davė tokios didelės patirties, jog šiandien visus jo narius – buvusius ir esamus – galiu vadinti sėkmės vaikais, – taip savo auklėtinius įvertino klubo vadovė B.Bagdonienė.

Per devynerius metus lyderių veikloje dalyvavo apie 200 moksleivių. Net baigusieji mokyklas nepamiršta klubo, atiduoda jam savo žinias ir patirtį.
Žygis „Žemė. Ugnis. Vanduo. Oras” pakvietė 22 rokiškėnus: jauniausiajam – 15 metų. Dalyvaus žygyje ir du rokiškėnai studentai. Jaunuoliai pildė anketas, rašė motyvacijos laiškus, kodėl norėtų dalyvauti tokiame žygyje.
Projekto iniciatyvinę grupę sudaro keturios moksleivės. Viena jų temainfo.lt informaciją pateikusi Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio būsimoji abiturientė Justina Grigaliūnaitė sakė:

– Tokiame žygyje nukrenta žmonių kaukės, išryškėja tikrieji asmenybės bruožai. Projekto tikslas ir yra jauniems suteikti galimybę ekstremaliame kelyje išbandyti ir pažinti save, įgyti darbo komandoje, bendradarbiavimo bei konfliktų sprendimo kompetencijų. Tikimės atrasti naujų lyderių ir paskatinti juos ateities veikloms.


temainfo.lt