Rokiškio rajono mero padėkos – kraštui dirbantiems ir jį garsinantiems žmonėms

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga rokiškėnai regalijomis papuošė 24-ąjį Rokiškio krašto garbės pilietį dailininką Algimantą Stanislovą Kliaugą, įgaliojimus suteikė šešiems Rokiškio – Lietuvos kultūros sostinės – ambasadoriams. O rajono mero padėkas pelnė šie Rokiškį garsinantys žmonės:

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokinė, sportininkė Vaiga Čečytė – už Pasaulio jaunių sambo imtynių čempionate iškovotą trečią vietą ir Rokiškio vardo garsinimą pasaulyje;

Rokiškio rajono Kūno kultūros ir sporto centro trenerė Gita Čečienė, už dukters V. Čečytės parengimą Pasaulio jaunių sambo imtynių čempionatui;

Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokinė, Rokiškio jaunimo reikalų tarybos narė Brigita Čeponytė – už savanorystės puoselėjimą, aktyvią projektinę ir visuomeninę veiklą;

VšĮ Rokiškio rajono ligoninė bendrosios praktikos slaugytoja Zita Jurgelionienė – už kvalifikuotą ir ilgametį nepriekaištingą darbą, pareigingumą, atsidavimą profesijai neskaičiuojant darbo valandų, iniciatyvumą, nuolatinį žinių gilinimą, naujų technologijų įvaldymą, aktyvų dalyvavimą studentų mokyme, nuoširdų bendradarbiavimą su pacientais ir kolegomis;

Juodupės bendruomenės narė Vilija Jočienė – už aktyvų dalyvavimą Juodupės miestelio visuomeniniame gyvenime, nuoširdų, neatlygintiną darbą vietos bendruomenei;

Kriaunų seniūnijos Lašų seniūnaitijos seniūnaitė Vanda Kilienė – už Lašų kaimo bendruomenę telkiančią veiklą, aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, nepriekaištingą Lašų seniūnaičio pareigų atlikimą;

Alytiškis, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys drožėjas Saulius Lampickas – už Liongino Šepkos parką ir medžio drožybos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje;

Lietuvos skautijos, Panevėžio krašto, Rokiškio ,,Jurgio Kairio“ skautų draugovė (vadovė Eleonora Baršienė) – už nuoširdų rūpestį saugant Lietuvos karių ir savanorių, kritusių už mūsų Tėvynės laisvę, atminimą;

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Mateikienė – už sklandų ir kūrybišką ugdymo proceso organizavimą bei įvairų muzikinių projektų rengimą ir kuravimą;

Rokiškio kultūros centro moterų choro vadovė Giedra Markevičienė – už chorinio žanro puoselėjimą Rokiškio rajone bei 10-ties metų kūrybinį darbą Rokiškio kultūros centro pirmos kategorijos moterų choro veikloje;

VšĮ Rokiškio rajono ligoninė operacinės medicinos sesuo Jelena Seibutienė – už kvalifikuotą ir ilgametį nepriekaištingą darbą, pareigingumą, atsidavimą profesijai neskaičiuojant darbo valandų, iniciatyvumą, nuolatinį žinių gilinimą, naujų technologijų įvaldymą, aktyvų dalyvavimą studentų mokyme, nuoširdų bendradarbiavimą su pacientais ir kolegomis;

UAB ,,Alfa idėjos“ direktorius Algirdas Seibutis – už nesavanaudišką, nuoširdų ir neatlygintiną darbą Obelių krašto žmonėms;

Žiobiškio kaimo bendruomenės narys Mindaugas Šedys – už aktyvią sportinę veiklą ne tik vietos bendruomenėje, bet ir atstovaujant Rokiškio kaimiškajai seniūnijai tarptautinėse sporto varžybose;

Kamajų Šv. Kazimiero parapijos klebonas, Duokiškio Šv. Onos ir Salų Šv. kryžiaus parapijos administratorius administratorius klebonas Andrius Šukys – už aktyvią, inovatyvią edukacinę sielovadinę veiklą Rokiškio dekanato parapijose, Rokiškio rajono ir šalies visuomenei šiuolaikiniu būdu perteikiamus pastoracinius principus ir kuriant strateginius bei aktualius švietėjiškus projektus, edukacines programas;

Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ ir Juodupės gimnazijos muzikos mokytoja Aurelija Trasykė – už kūrybiškumą, pedagoginį profesionalumą, aukštus pasiekimus ruošiant mokinius rajoniniams, respublikiniams konkursams, Rokiškio rajono vardo garsinimą Lietuvoje ir tarptautiniu lygmeniu;

VšĮ Rokiškio rajono ligoninė bendrosios praktikos slaugytoja Daiva Urbonaitė – už kvalifikuotą ir ilgametį nepriekaištingą darbą, pareigingumą, atsidavimą profesijai neskaičiuojant darbo valandų, iniciatyvumą, nuolatinį žinių gilinimą, naujų technologijų įvaldymą, aktyvų dalyvavimą studentų mokyme, nuoširdų bendradarbiavimą su pacientais ir kolegomis.

Apdovanotieji buvo pakviesti bendrai nuotraukai.

[gallery_box] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/02/rokiskis_vasario_16_2019_1.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/02/rokiskis_vasario_16_2019_2.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/02/rokiskis_vasario_16_2019_3.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/02/rokiskis_vasario_16_2019_4.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/02/rokiskis_vasario_16_2019_5.jpg” descr=”” title=””] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/02/rokiskis_vasario_16_2019_6.jpg” descr=”” title=”Rokiškio rajono Kūno kultūros ir sporto centro trenerė Gita Čečienė”] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/02/rokiskis_vasario_16_2019_7.jpg” descr=”” title=”Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokinė, Rokiškio jaunimo reikalų tarybos narė Brigita Čeponytė”] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/02/rokiskis_vasario_16_2019_8.jpg” descr=”” title=”VšĮ Rokiškio rajono ligoninė bendrosios praktikos slaugytoja Zita Jurgelionienė „] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/02/rokiskis_vasario_16_2019_9.jpg” descr=”” title=”Kriaunų seniūnijos Lašų seniūnaitijos seniūnaitė Vanda Kilienė „] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/02/rokiskis_vasario_16_2019_10.jpg” descr=”” title=”Alytiškis, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys drožėjas Saulius Lampickas”] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/02/rokiskis_vasario_16_2019_11.jpg” descr=”” title=”Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Mateikienė „] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/02/rokiskis_vasario_16_2019_12.jpg” descr=”” title=”UAB ,,Alfa idėjos” direktorius Algirdas Seibutis”] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/02/rokiskis_vasario_16_2019_13.jpg” descr=”” title=”Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ ir Juodupės gimnazijos muzikos mokytoja Aurelija Trasykė”] [gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2019/02/rokiskis_vasario_16_2019_14.jpg” descr=”” title=”VšĮ Rokiškio rajono ligoninė bendrosios praktikos slaugytoja Daiva Urbonaitė”] [/gallery_box]


temainfo.lt

Emilijos Briedytės nuotraukos

 
Straipsniai panašia tema:

Lietuvos valstybės atkūrimo 101-ajam gimtadieniui – rokiškėnų 110 smuikų »

Krašto garbės pilietis dailininkas Algimantas Stanislovas Kliauga Rokiškį vadina kultūros tėviške »