Krašto garbės pilietis dailininkas Algimantas Stanislovas Kliauga Rokiškį vadina kultūros tėviške

 

Vakar, vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, rokiškėnai pagerbė 24-ąjį Rokiškio krašto garbės pilietį dailininką Algimantą Stanislovą Kliaugą. Jis, papuoštas regalijomis, kalbėjo:

– Mielieji, su švente jus visus! Su 101-uoju atkurtos Lietuvos valstybės gimtadieniu! Labai dėkoju jums visiems, Rokiškio rajono savivaldybei, suteikusiai man šitą garbingą apdovanojimą, – tikiuosi, suspėsiu dar savo pastangomis pagausinti tą veiklą, kurią vykdžiau iki šiolei. Labai ačiū.

Dar norėčiau šiaip keletą žodžių apie tėviškę pasakyti. Tėviškės – senuoju patriarchaliniu supratimu – aš lyg ir neturiu. Neturiu, reiškia, vieno kažkokio namo po ąžuolais, po klevais, apsodinto vyšniomis, ką turėjo anos, senosios, Lietuvos žmonės, kurie gyveno tuose namuose, kur jų seneliai gyveno, jų proseneliai… Tokio namo aš neturiu, kadangi mano tėvai vedėsi karo metu. Tai, žinot, nebuvo tas laikas statyti namams.

Bet turiu kultūros tėviškę. Bandysiu pagrįsti, ką aš turiu omenyje. Mano bičiulis poetas Marcelijus Martinaitis galėjo parsivežti iš Žemaitijos slenkstį savo namo, langus tėvų ir įsidėti į savo namelį šalia Vilniaus, Vanagynėje. Šito aš neturėjau. Bet aš turėjau visada šalia gimnaziją, kaip mes tada vadinom, turėjau jos mokytojus puikius, labai atsakingus, ne tiktai savo dalyką dėsčiusius, bet ir ugdžiusius mus kaip žmones, kaip asmenis, turėjau architektūros nuostabų perlą neogotikinį, galų gale, – muziejų. Ir tas viskas sueina, susidaro į kultūros tėviškės supratimą.

Norėčiau dar pasakyti, kad turim svajonę su dailininkais, kilusiais iš Rokiškio krašto. Tą svajonę jau nešiojamės gana seniai, po truputį muziejuje kaupiam darbus. O svajonė mūsų tokia: kad Rokiškis turėtų dailės galeriją! Belieka tik surasti patalpas. Paveikslų tikrai bus. Ir ne tik paveikslų: skulptūrų, grafikos darbų, vitražų… Iš Rokiškio krašto kilę labai daug dailininkų. Prieš 20 metų aš jau buvau suskaičiavęs virš 50. Dabar, pridėjus jaunimą, kuris kasmet baigia Dailės akademiją, jų bus, galbūt, arti 100.

Nepiktnaudžiaudamas jūsų laiku, kviečiu jus visus birželio mėnesį į parodą, kurią Rokiškio krašto muziejus organizuoja. Parodysime kiekvienas po savo kūrinį.

– Statybos skyrius! Architektūros skyrius! Ar girdėjot uždavinį? Tada – sėkmės vykdant! – spragtelėjo Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis.

O Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventės vedėjai į sceną jau kvietė kitus Rokiškį garsinančius žmones…


temainfo.lt

Emilijos Briedytės nuotraukos

 
Straipsnis panašia tema:

Dailininkui Algimantui Stanislovui Kliaugai – Rokiškio krašto garbės piliečio vardas »