Kupiškio technologijos ir verslo mokykla: karantinas apsunkina profesinį pasirengimą

Kaip nuotoliniu būdu išmokti apdailos darbų, kaip tapti suvirintoju, apdailininku, virėju? „Daugiau specifinių reikalavimų ir iškyla organizuojant profesinį mokymą“, – teigia Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos (KTVM) direktorė Lina Kaušakienė.


Ugdymo procesas – kiek kitaip

– Kupiškio technologijos ir verslo mokykla kaip ir visos ugdymo įstaigos stengiasi išgyventi šį nelengvą metą. Problemų netrūksta, bet stengiamės ieškoti būdų ir galimybių joms išspręsti. Mokykloje ugdymo procesas tokiomis sąlygomis, manau, vyksta gana sėkmingai, – teigia KTVM direktorė Lina Kaušakienė.
Profesinė mokykla ugdymo procesą organizuoja kiek kitaip: vykdomos pagrindinio ugdymo antros dalies (9, 10 klasės) ir vidurinio ugdymo bei pirminio ir tęstinio modulinės profesinio mokymo programos. Gimnazijos 9–12 klasių mokiniai pagal dabartinę tvarką ugdomi nuotoliniu būdu.


Sunkiau dėl profesinio mokymo

Daugiau specifinių reikalavimų iškyla dėl profesinio mokymo organizavimo. Jei praktinius mokymus įmanoma atlikti tik įprastu kontaktiniu būdu, kviečiamasi mokinius.
Praktinio mokymo laboratorijos erdvios, todėl vietos pakanka laikytis atstumo. Mokiniai jau įprato dėvėti kaukes.
Baigiamųjų kursų mokiniams asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta kontaktiniu būdu, laikantis nustatytų karantinui saugumo reikalavimų. Jau įvyko socialinio darbuotojo padėjėjo ir pardavėjo įgytų kompetencijų vertinimas. Jiems jau įteikti ir profesinio mokymo diplomai.


Kad mokiniai pasiektų mokyklą

Laikomasi visų nustatytų saugumo reikalavimų. Sudaromi atskiri grafikai, kokią dieną ir kada atvyks mokiniai, kad nesimaišytų srautai.
– Tai nėra lengva, nes praktinio mokymo tvarkaraščiai sudaromi kiekvieną savaitę. Apribojus judėjimą tarp savivaldybių, sudėtingiau į mokyklą atvažiuoti kitų rajonų mokiniams. Rašome pažymas ir išsiunčiame mokiniams, kad jie galėtų pateisinti vykimo priežastį, – pasakojo direktorė.


Krūvis išties didelis

Karantino metu mokytojų darbo krūvis išties didelis. Yra mokytojų, kurie dirba savo mokymo kabinete, naudojasi įranga, kiti tą patį daro namie. Mokytojams skirtų valandų pasiruošti pamokoms neužtenka: reikia ruoštis ir vaizdo, ir praktinio mokymo pamokoms. Mokytojai kuria ir veda skaitmenines pamokas, siunčia užduotis mokiniams, naudojamasi ir kitų mokyklų skaitmeninėmis priemonėmis.


Užduočių nebespausdina

Mokymo(-si) procesas mokykloje organizuojamas naudojant elektroninį dienyną „Tamo“, „Moodle“ virtualią mokymosi aplinką. Dabar „Moodle“ mokymosi aplinka taikoma ne tik profesiniame mokyme, bet ir bendrajame ugdyme. 2020 m. gruodžio mėn. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis KTVM įsigijo licencijas mokiniams ir mokytojams, kad jie galėtų naudotis skaitmenine mokymosi priemone „Eduka klasė“.
– Pirmo karantino metu labai daug užduočių mokiniams spausdindavome, o per šį karantiną dirbame per „Eduka klasę“, – sakė direktorė L. Kaušakienė.


Dėl specialiųjų poreikių mokinių

2020 m. pabaigoje KTVM papildomai įsigijo nešiojamųjų kompiuterių, vaizdo kamerų. Pagal poreikį mokinai aprūpinti kompiuteriais; jie nuvežti mokiniams į namus, pasirašytos kompiuterinės įrangos nuomos sutartys. Direktorės teigimu, ugdymo turinys – kiek tokiomis sąlygomis įmanoma – yra kokybiškas.
– Sunkiau mums su specialiųjų poreikių mokiniais, nes jie mokosi pagal pritaikytas mokymo programas. Šiems mokiniams padeda ne tik mokytojai, klasių/grupių vadovai, mokyklos administracija, bet ir mokykloje dirbančios pagalbos mokiniui specialistės – socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, psichologė. Tikriausiai mokinių mokymosi rezultatai bus prastesni, nes nuotolinis mokymas turi įtakos ugdymo kokybei, – teigė direktorė.


Po Velykų atostogų

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija mokyklai skyrė lėšų konsultacijoms organizuoti tiems mokiniams, kurie patiria mokymosi sunkumų. Jau sudaryti mokomųjų dalykų konsultacijų grafikai: konsultacijos prasidės po Velykų atostogų.
Ministerija dar papildomai skyrė lėšų tiesioginėms konsultacijoms finansuoti mokiniams, pasirinkusiems laikyti brandos egzaminus 2021 m., bet dėl COVID-19 pandemijos patyrusiems mokymosi praradimų.


Nenutrūko ir popamokinė veikla

Mokykloje vykstantis ugdymo procesas – ne tik mokymas(sis), bet ir kitokia veikla. Ji nenutrūko, tik persikėlė į virtualią erdvę. Vyksta valstybinių ir kitų švenčių minėjimai, protmūšiai, kitokie renginiai. Mokiniai dalyvavo ir sėkmingai pasirodė Kupiškio rajono teisinių žinių konkurse „Temidė“, profesinio mokymo įstaigų mokinių lietuvių (gimtosios) kalbos viktorinoje, tarpmokyklinėje nuotolinėje viktorinoje „Apdailininkas 2021“, tarptautiniame interaktyviame istorijos-geografijos žaidime „Protų mūšis“ ir kt.


Parengta pagal KTVM inf.