Kupiškio technologijos ir verslo mokykla – besimokanti mokykla

2017–2018 mokslo metais Kupiškio technologijos ir verslo mokykla (KTVM) įgyvendina Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, administruojamo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, biudžeto lėšomis finansuojamą projektą ,,Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos bendruomenės gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje“ (finansavimo suma – 9383,00 Eur). Projekto veiklomis mokyklos bendruomenei siekiama suteikti žinių apie savižudybės rizikos ženklus, kurie padėtų atpažinti ir įvertinti kylančią riziką bei leistų tinkamai reaguoti esant sudėtingai situacijai.

Mokyklos bendruomenės nariams (92 asmenims) buvo vedamas paskaitų ciklas apie savižudybės rizikos ženklus.

 

Pirma tema: „Savižudybių rizikos atpažinimas ir įvertinimas”.

2017 m. gruodžio mėnesį mokytojams, administracijos, bendrabučio bei kitiems darbuotojams psichologas Saidas Dadaševas ir psichologė Valija Šap skaitė paskaitas, vedė praktinius užsiėmimus apie savižudybių rizikos ženklus. Visi mokyklosbendruomenės nariai gavo vertingos informacijos, sužinojo, iš ko būtų galima atpažinti savižudybės riziką, kaip tinkamai reaguoti pastebėjus savižudybių rizikos ženklus. Paskaitų metu buvo aiškiai įvardinti ir aptarti svarbiausi žingsniai pajautus grėsmę, buvo paneigti kai kurie mitai apie bendravimą su asmeniu, kuris turi suisidinių minčių.

Tiek teorinės paskaitos, tiek praktiniai užsiėmimai pareikalavo didžiulio susikaupimo ir jėgų bendrauti sunkiomis temomis: juk gyvename aplinkoje, kur savižudybių skaičius yra vienas didžiausių šalyje, tai reiškia, kad beveik visi bendruomenės nariai savo artimoje aplinkoje yra vienaip ar kitaip susidūrę su savižudybės atvejais, tačiau lektorių profesionalumas leido prisiliesti prie skaudžios temos.

 

Antra tema: Streso valdymas, emocijų atpažinimas, įvertinimas ir pagalbos kreipimasis„.

Antrame paskaitų cikle taip pat dalyvavo visi mokyklos darbuotojai – administracija, pedagogai ir nepedagoginis personalas. Šio paskaitų ciklo lektorėmis pasirinktos psichologė Valija Šap ir prof. dr. Nida Žemaitienė.

Paskaitos ir pratybos klausytojams padėjo išmokti įsivertinti streso keliamas rizikas, daug dėmesio buvo skirta ir asmens streso savidiagnostikai, saviugdai, taip pat temoms, susijusioms su mokinių auklėjimu: daugiau nei dešimtmetį negerėjančiais vaikų psichikos sveikatos rodikliais, išliekančia Lietuvos mokinių savižudybių problema.

Paskaitose buvo diskutuota apie vaiko emocinius sunkumus, apie tai, iš kur jie kyla, – šeimos, aplinkos ar mokyklos? Mokyklos pedagogai svarstė, ar jaučiasi pajėgūs teikti pagalbą mokiniams, išgyvenusiems artimo šeimos nario ar draugo savižudybę. Visiems tapo aišku, kad po šio projekto veiklų žinių turime daugiau, ir žinotume, į ką kreiptis; žinotume, kaip žengti pirmuosius žingsnius, tačiau, svarbiausia, gavome žinių, kaip tokių atvejų išvengti.

Mokiniai į projekto veiklas taip pat įsitraukė – dar iki projekto pradžios kai kurių mokinių telefonuose buvo įdiegtos emocinės pagalbos programėlės. Iki projekto vykdymo pabaigos ir visiems pageidaujantiesiems buvo sudaryta galimybė telefoneįsidiegti programėlę ,,Padėk sau”. Jos turinį sudaro penkios dalys. Telefono programėlėje prašoma įvertini savo dabartinę emocinę būseną, o pagal gautą rezultatą vartotojui siūloma atlikti vieną iš 15-os emocinių pratimų nusiraminti, atsipalaiduoti ir pagerinti nuotaiką, t. y. stresą suvaldyti tinkamu būdu. Siekiame, kad mokiniai gebėtų rasti tinkamus laisvalaikio leidimo būdus, taip pat gebėtų atpažinti savižudybių ir savęs žalojimų riziką bei žinotų, kur kreiptis pagalbos.

Šio projekto vykdytomis veiklomis buvo stiprinamas bendradarbiavimas su šalies ir Kupiškio rajono specialistais – pagalbos teikėjais. Projektas buvo sėkmingas ir naudingas visai bendruomenei. Įgyvendinus suplanuotas projekto veiklas mokyklos bendruomenės nariai išmoko atpažinti pavojų keliančias situacijas, patobulino gebėjimą įvertinti kylančios rizikos laipsnį, sužinojo, kur galima kreiptis pagalbos ir kaip patys gali padėti sau ir kitam. Esant poreikiui pedagogai tikrai išmanys, kokių veiksmų imtis, kaip valdyti krizinę situaciją.

Apibendrindama projektą prof. dr. Nida Žemaitienė teigė, kad visos įgyvendintos veiklos, įvykdyti projektai ypač sėkmingi būna tada, kai turi tęstinumą. Todėl tikėtina, kad ir ateityje KTVM įgyvendins projektus ir įvairias prevencines veiklas, susijusias su mokinių saugumu, saviugda, sveikata ir kt.

 

Modesta Žilinskė
Projektų vadovė

 

Užsk. nr. A18-15

Straipsniai panašia tema:


KTVM jau penktą kartą rengė konkursą „Saugus kelyje” »


KTVM surengė septintą bėgimą Tuberkuliozės dienai paminėti »


Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos gimtadienis sutampa su Žemės diena »