Kalbiname kandidatus į Kupiškio rajono mero postą Vidmantą Paliulį ir Dainių Bardauską

Abiem kandidatams į Kupiškio rajono savivaldybės merus klausimai buvo pateikti raštu, atsakymų apimtis neribota. Nei vienam, nei antram kandidatui jie, ko gero, nebuvo patogūs, tačiau atsakymai – jų pačių reikalas, ar būti nuoširdžiam, ar demonstruoti atsainumą.

Interviu publikavimo pirmumą lėmė kandidato pavardės pirma raidė.


Pokalbis su kandidatu  į Kupiškio rajono mero postą Dainiumi Bardausku

Strategija

– Kaip pavyko suderinti rinkimų agitacijos rūpesčius ir darbą?

– Rinkiminę agitaciją ir darbą derinti buvo sudėtinga – tai tekdavo palikti savaitgaliams, jei, žinoma, nebūdavo renginių, ir pietų pertraukoms. Atostogų imti negalėjau ir dabar negaliu, nes mane pavaduoti gali tik vicemeras, o jo, susiklosčius aplinkybėms, nėra. Taigi mano oponentai turėjo ir turi palankesnes galimybes rinkimų agitacijai.


Konkurentai

– Ar tikėjotės, kad stipriausiu konkurentu taps V. Paliulis? Kas jo programoje Jums atrodo nerealu ir neįgyvendinama?

– Bendros tendencijos, mesti resursai ir pajėgos rodė tam tikrus požymius, kad būtent taip ir bus. Nors niekada nė vieno kandidato negalima nuvertinti. Pono Paliulio ir jo komandos viešai  paskleistų ir, manau, realybės neatitinkančių pažadų daug: ir pažadas išasfaltuoti 100 km kelių, ir visas mokyklas aptverti tvoromis, išasfaltuoti gyvenamųjų namų kiemus…  Kartais pasvarstai: nejau žmonės tokie patiklūs? Aš tikiu, kad jie atsirinks, kas yra kas.


Savivalda

– Konkurentai teigia, kad per ketverius metus 70 proc. pasikeitė Savivaldybės administracijos darbuotojų. Ar tai tiesa?

– Per tuos ketverius metus pasikeitė Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius, bet tai natūralus procesas: žmonės sulaukia pensinio amžiaus, keičia gyvenamą vietą, darbą, išeina motinystės atostogų… Neskaičiavau, tačiau manau, kad konkurentų teiginys, jog pasikeitė 70 proc. darbuotojų, yra neteisingas.


Švietimas

– Ar tiesa, kad planuojama uždaryti Salamiesčio mokyklą? Per rinkimus nutarta apie tai nekalbėti?

– Švietimo įstaigų tinklo situaciją sąlygoja demografiniai procesai, vykstantys ne tik mūsų rajone, bet ir visoje šalyje. Griežtinamos sąlygos dėl vaikų skaičiaus klasėje nustatymo, atitinkamai skiriamas finansavimas, vadinamas „mokymo lėšomis“. Tai ne Savivaldybės sugalvotos ar nustatytos normos, taisyklės. Jas nustato Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Ateityje šioje srityje, jei situacija nesikeis, tikrai reikės tam tikrų sprendimų.


Sveikata

– Nė vienos partijos rinkimų programoje nėra aiški Kupiškio ligoninės situacija? Kaip temainfo.lt yra pasakojęs buvęs vicemeras Aurimas Martinka, ši įstaiga neturi galimybių tapti net slaugos ligonine: reikalingas Reanimacijos skyrius, kurio išlaikymas per metus kainuoja apie 90 tūkst. eurų. Ligoninei tai per brangu: užsidarys Reanimacinis, užsidarys ir slauga. Gal tik kol kas nutylima tikroji ligoninės situacija?

– Ligoninės perspektyvos ir teikiamų paslaugų apimtys kol kas lieka neaiškios. Pagal dabar kuriamą Sveikatos apsaugos ministerijos modelį, rajoninėms ligoninėms tam tikrų savo teikiamų paslaugų teks atsisakyti. Teiginiai, kad ligoninė negali turėti slaugos skyriaus be reanimacijos skyriaus, yra visiškai nepagrįsti. Taip, turėti tokį skyrių vietoje būtų tam tikras privalumas, bet tikrai nereiškia, kad be jo negalėtų būti slaugos ar netgi tam tikro skaičiaus Terapinio skyriaus lovų.


Kultūra

– Ar tiesa, kad didžiausius Kupiškio kultūros centro renginius – „Senųjų metų palydas”, „Stichijų” festivalį organizuoja rokiškiečių įmonė, o Kupiškio kultūros centrui už parduotus bilietus telieka trupiniai?

– Neturiu tokios informacijos. Bendradarbiaujama su daugeliu įmonių, įstaigų, perkamos paslaugos, prekės. Organizuojant renginius, manau, tai yra neišvengiama. Siekiant galutinio rezultato šia įprasta praktika naudojasi ne tik Kultūros centras.


Verslas

– Paukštynai taip ir neatsirado?

– Situacija dėl investicijų Šimonių ir Alizavos seniūnijose yra tokia: 2016 m. buvo pasirašytos investicijų sutartys, planuota, kad per penkerius metus į šiuos sklypus bus investuota po 5 mln. eurų – pastatytos vištų dedeklių laikymo įmonės ir įdarbinta iki 30 žmonių kiekviename. Žinome, kad parengiamieji darbai vyksta, derinami gamtosauginiai reikalavimai, keičiama sklypų paskirtis, vykdomi projektavimo darbai. Turime laiko iki 2021 m. Juk verslas taip pat turi savo planų – ne visada ir ne viskas vyksta sklandžiai. Palaukime.


Nevyriausybinės organizacijos

– Kaip teigia komiteto „Kartu kurkime Kupiškio kraštą“ laikraštis, Skaistutės Paulauskienės kuruojamam Vaikų dienos centrui skiriama daugiau lėšų nei kitiems nevyriausybininkams. Gal galite pakomentuoti situaciją?

– Vaikų dienos centrai buvo finansuoti rajono Tarybos sprendimais. Nežinau, iš kur visuomeninis komitetas ėmė informaciją, bet tai yra savarankiškos nevyriausybinės organizacijos, prie kurių steigimo prisidėjo ir gerb. Skaistutė Paulauskienė. Minėtam laikraščiui galima taikyti posakį: „Girdėjau, kad varpai skambino, o kurioj parapijoj, nežinau…“


Sportas

– Mikroklimato tyrimas, neva, parodė, kad rajono Kūno kultūros ir sporto centre reikalingas psichologo etatas. Ar steigsite tokį?

– Mano manymu, Kūno kultūros ir sporto centre dirbantys treneriai, mokytojai įgydami išsilavinimą tikrai išėjo psichologijos kursą, nes dirba su vaikais, jaunimu. Jie turėtų išmanyti iškylančių problemų sprendimo būdus. Palinkėčiau ten dirbantiems žmonėms mažiau politikuoti ir vadovautis siaurais, į asmeniškumus nukreiptais interesais.


Dėkojame kandidatui D. Bardauskui už atsakymus, linkime jam sėkmės rinkimuose.Pokalbis su kandidatu į Kupiškio rajono mero postą Vidmantu Paliuliu

Strategija

Kaip pavyko suderinti rinkimų agitacijos rūpesčius ir darbą?

– Labai paprastai – atostogavau ir dar atostogausiu.


Konkurentai

– Kas Dainiaus Bardausko programoje Jums atrodo nerealu ir neįgyvendinama?

– „Tiesiogiai skatinsime ir remsime viešąją tvarką prižiūrinčias tarnybas ir atskirus pareigūnus“. Tai daryti draudžia įstatymai.

 Visoje programoje dominuoja: skatinsime, didinsime, sieksime – nematau rimtų įsipareigojimų.


Savivalda

– Kiek kartų per kadenciją seniūnijos patalpose rengėte partiečių susirinkimus?

– Partiečių susirinkimams, pateikus prašymą, naudojamės Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus sale, o pasitarimams naudojamės Seimo nario Jono Jaručio priimamuoju.


Sveikata

– Rinkimų kampanijos metu publikuotame interviu korespondentė Jūsų klausia: „Taigi kokia rajono sveikata prieš ateinančius rinkimus?“ Jūsų atsakymas: „Rajonas sensta, o mes neturime gydytojų. Pati ligoninė tiesiog kraujuoja.” Gal kažką daugiau žinote šia tema?

– Tvirtai žinau, kad ligoninės mes neuždarysime ir neketiname to daryti.


Švietimas

– Kuriai rajono mokyklai gresia būti uždarytai (neskaitant „Kupos” pradinės)? Kaip gelbėtumėte kaimo pagrindinę mokyklą?

– Kuriai gresia uždarymas, nežinau. Kaip įmanoma išgelbėti mokyklą, jeigu joje nelieka vaikų? Daugiafunkcinio centro įkūrimas.


Kultūra

– Esate baigęs chorvedybą. Keliais Kupiškio rajono chorais galime didžiuotis, kuris Jums labiausiai patinka?

– Šiuo metu  esu valstybės tarnautojas, mano darbas su saviveikla neturi nieko bendro.


Ūkis

– Pats seniūnijoje virinate, pats vairuojate seniūnijos traktorių… Kaip manote išsaugoti UAB „Kupiškio komunalininkas”?

– Ilgalaikės sutartys.


Verslas

– Valstiečiai didžiuojasi „Dominari” atėjimu į Kupiškį, bet neišsaugojo norvegų siuvimo įmonės. Kaip sekasi „Dominari” Kupiškio įmonei „Bedfortas”? Ar darbo vietų skaičiumi ji atstoja siuvyklą?

– Jeigu valdžia nurodinės, kur ir kaip  turi kurtis verslas, kiek įkurti darbo vietų, kokiose patalpose ar mieste turėtų būti įmonė, tai kam ta demokratija ir laisvas verslo judėjimas ES?


Keliai

– Rinkėjams žadate išasfaltuoti 100 km kelių. Kiek kainuoja išasfaltuoti 1 km?

– Kiekvienas kilometras kainuoja skirtingai, tai priklauso nuo kelio pagrindų, reljefo, pirkimo kainos; kelio remontas, kelio tiesimas ar tik asfalto paklojimas ir t.t.


Politinė reklama

– Kaip teigiama tame pačiame interviu, nedaug Lietuvos šeimų augina penkis vaikus. Su jais esate rinkiminiame plakate. Ar auginate vaikus vienas?

Į šį klausimą V. Paliulis neatsakė.


Dėkojame V. Paliuliui už atsakymus, linkime sėkmės rinkimuose.


Parengė Rita Briedienė
temainfo.lt archyvo nuotraukos


Straipsnis panašia tema:

Kalbiname Ramūną Godeliauską ir Antaną Vagonį – kandidatus į Rokiškio rajono mero postą »