Žavėjo Rokiškio jaunimo centre ant grindų išdėlioti piešiniai

Kiekvieną nesunkiai nustebintų Rokiškio jaunimo centre eksponuoti moksleivių tapybos ir keramikos darbai. Jie labai meniški, nors išdėlioti paprasčiausiai – ant stalų, suolų, net grindų.

Jaunimo centrų veiklą labiau esame įpratę vertinti kaip gražaus prasmingo, bet ne akademinio laisvalaikio praleidimo vietą. Vis dėlto Rokiškyje yra kitaip.

1993 m. rugsėjo 1 d. reorganizavus Rokiškio muzikos mokyklos dailės skyrių, jis buvo prijungiamas prie Rokiškio moksleivių kūrybos ir darbo centro, o šis 2008 m. reorganizuotas į Rokiškio jaunimo centrą.

Dailės mokykla čia vaikams siūlo rinktis dailės pradinio meninio ugdymo, teikiančio dailės pažinimo pradmenis, atskleidžiančio gabumus ir formuojančio praktinius įgūdžius, trejų ir ketverių metų programas. Čia vyksta ir dailės būrelių užsiėmimai, tenkinantys vaikų saviraiškos poreikius ir suteikiantys papildomų kompetencijų.

Bet tie puikūs darbai – ne paroda.

– Rokiškio jaunimo centro dailės mokyklos 1-4 klasėse kas pusmetį vyksta moksleivių darbų peržiūros. Jos galėtų būti prilyginamos egzaminui arba atsiskaitymui už išeitą pusmečio programą. Dėstomieji dalykai – piešimas, tapyba, kompozicija (grafika), keramika (skulptūra), dailės istorija (dailėtyra). Peržiūros negalėtume vadinti paroda: moksleivių darbų parodai keliami kur kas didesni reikalavimai. Peržiūros metu kaip tik atsirenkame darbus būsimoms parodoms.

Kiekvienas dailės mokyklos moksleivis šių dalykų gauna įvertinimus. Peržiūros metu įvertinamas ir individualus kiekvieno mokinio patobulėjimas, aptariamos meninio ugdymo problemos, dalyvavimo dailės konkursuose rezultatai, – temainfo.lt sakė Dailės mokyklos mokytojas, neformalaus ugdymo mokytojas ekspertas Arūnas Augutis.

Mokslo metų pabaigoje Rokiškio dailės mokykla rengia geriausių darbų parodą.

 

Rita Briedienė

VšĮ Rokiškio jaunimo centras nuotraukos

[gallery_box]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/01/2017_dailes_mokyklos_darbai_rokiskis_1.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/01/2017_dailes_mokyklos_darbai_rokiskis_2.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/01/2017_dailes_mokyklos_darbai_rokiskis_3.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/01/2017_dailes_mokyklos_darbai_rokiskis_4.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/01/2017_dailes_mokyklos_darbai_rokiskis_5.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/01/2017_dailes_mokyklos_darbai_rokiskis_6.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/01/2017_dailes_mokyklos_darbai_rokiskis_7.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/01/2017_dailes_mokyklos_darbai_rokiskis_8.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/01/2017_dailes_mokyklos_darbai_rokiskis_9.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/01/2017_dailes_mokyklos_darbai_rokiskis_10.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/01/2017_dailes_mokyklos_darbai_rokiskis_11.jpg” descr=”” title=””]
[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2017/01/2017_dailes_mokyklos_darbai_rokiskis_12.jpg” descr=”” title=””]
[/gallery_box]