Zarasams – rokiškėnų linkėjimai

Natali Tomshos nuotr.


Zarasų miesto 513-osioms metinės
Vakar, rugpjūčio 16 d., Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas dalyvavo šventiniame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje, skirtame Zarasų miesto šventės 513-osioms metinėms paminėti.
Mero sveikinimo kalba buvo trumpa, jis kreipėsi į rajono merą Nikolajų Gusevą, rajono Tarybos ir Seimo narius, perdavė nuoširdžius rokiškėnų linkėjimus zarasiškiams, linkėjo vilties bei tikėjimo pagrindu ir toliau gražiai puoselėti savo miestą, likti tikrais jo patriotais ir šeimininkais.


Pagerbtas zarasiškis iš Sankt Peterburgo
Zarasų rajono savivaldybė, kaip ir daugelis savivaldybių miesto gimtadienio progomis, suteikė Krašto garbės piliečio vardą. Juo pagerbtas Rusijoje šiuo metu gyvenantis profesorius Gintautas Zelvys už ypatingus nuopelnus bei indėlį į Zarasų krašto ir Sankt Peterburgo lietuvių bendradarbiavimą, lietuvybės puoselėjimą šalyje ir už jos ribų.


Stebino svečių gausa
Kaip sakė meras R. Godeliauskas, stebino svečių gausa. Ir tikrai: Zarasų gimtadienio proga zarasiškius sveikino Seimo narys Algimantas Dumbrava, tuomet – Rusijos Federacijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Aleksandras Udaltsovas, laikinasis JAV ambasados reikalų patikėtinis Marcus Micheli, Baltarusijos ambasados Lietuvoje patarėjas Vadimas Losickis, Ukrainos Chmelnickio srities Černovecko rajono vadovas Aleksandras Sobanas, Maltos Isla savivaldybės vicemeras Anthonijus Bonavia, Molėtų ir Rokiškio rajonų merai.


Iš Zarasų – visur į Rusiją
Kaip sakė ambasadorius A. Udaltsovas, iš Zarasų kur bevažiuotum, patektum į Rusiją: jei į Šiaurė keliausi, į Sankt Peterburgą pateksi, jei į Rytus – į Maskvą, jei į pietus – į Kaliningradą.– Tik jei toli į Vakarus važiuosi, pasieksi į Ameriką, – sakė jis.
– Ir krito jie už carą, už vėliavas kitų. Nebuvo niekur karo be vyrų nuo Sartų, – Pauliaus Širvio eilėraštį „Berželiai – bočių vygė“ rinkosi skaityti Zarasų krašto garbės pilietis aktorius Algirdas Latėnas.


Pasveikino lietuviškai
JAV ambasados reikalų patikėtinis M. Micheli visą sveikinimo kalbą perskaitė lietuviškai. Jo manymu, Zarasai yra sportiškas, protingos kultūros miestas; užsiminė ir apie amerikietį karikatūristą Abrahamą Jaffeesą, kurio vaikystė prabėgo Zarasuose. Beje, praėjusių metų pabaigoje dailininko paroda buvo atidaryta Anykščių rajono Kavarsko bibliotekoje.


Galimi bendri projektai
Šiuo metu rokiškėnai ir zarasiškiai nevykdo jokio bendro projekto. Kaip sakė meras R. Godeliauskas viešnagėje buvo kalbėta apie galimą bendrą projektą dėl moksleivių maitinimo ekologiškais vietinių ūkininkų produktais.


Rita Briedienė