Viena Rokiškio rajono švietimo įstaiga dirba gerai, visos kitos – labai gerai

Tik labai gerai

Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis savo parašu patvirtino: viena Rokiškio rajono švietimo įstaiga – Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija – dirba gerai, visos kitos – labai gerai.

Kai kas tokį mostą sutapatino su artėjančiais rinkimais, kai kurie taip ir nesuprato, kodėl išsamiau nesigilinta į švietimo įstaigų veiklą ir tarsi numota į jas ranka – labai gerai.


Visus – į vieną krūvą

Rokiškio rajono taryba vienu sprendimo projektu „Dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių 2018 metų veiklos ataskaitoms” apjungė Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos, Suaugusiųjų mokymo centro, lopšelių-darželių… – iš viso 22 ataskaitas. Tiesa, kai kurie tarybos nariai prieštaravo tokiam supaprastintam sprendimui, buvo balsuota dėl siūlymo atskirti bent „Ąžuoliuko“ lopšelio-darželio, kurios vadovė turėjo nuobaudą, ataskaitą, tačiau tam nepritarta.


Nuobaudos – irgi labai gerai

Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis
temainfo.lt archyvo nuotr.

Tarybos narys Stasys Mieliūnas teiravosi, ar švietimo įstaigos vadovas, turintis nuobaudą, irgi gali būti vertinamas labai gerai, bet Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis ramino: asmuo (jo pavardė taip ir nebuvo ištarta) jau nebeturi papeikimų, nes atliko jam nustatytas užduotis.

– Kaip jūs tada vertinat: jeigu žmogus pirko paslaugas be konkurso – tai čia normaliai? – klausė Tarybos narys Irmantas Tarvydis.

– Tikrai nevertinu normaliai. Buvo išleistas norminis dokumentas, kuris įvertino, kad tai yra nenormaliai, – ironizuodamas kalbėjo A. Laužadis.

Neįvardintą asmenį užtarė ir meras A. Vagonis. Anot jo, buvo įvykdytas tarnybinis patikrinimas ir buvo skirta nuobauda šiuo klausimu.


„Leido“ išsikalbėti

Tarybos narys Virginijus Lukošiūnas pacitavo Valstybės tarnybos įstatymo 27 str., kuriame ir kalbama apie įstaigos vadovo ir karjeros valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo tikslus.

– Aurimai, jūs ne visai teisus, – kreipėsi jis į skyriaus vedėją.

Tarybos narys Algirdas Čepulis, gal neišgirdęs, kad Įstatymas kalba ir apie įstaigos vadovą, priminė V. Lukošiūnui, kad direktorius – ne valstybės tarnautojas, bet meras A. Čepulį nutildė – liepė „duoti žmogui išsikalbėti”.


Gali tikėtis premijų

Įstaigos, kurios metinė veikla įvertinta labai gerai, vadovas gali tikėtis premijos. V. Lukošiūnas toliau ir kalbėjo apie tai, kad „išplaukiant būtent iš vertinimo rezultatų asmuo yra premijuojamas“.

A. Vagonis:

– Jūs čia norite pravesti pamoką valstybės tarnautojams? Aš taip suprantu?

V. Lukošiūnas:

– O ką, negaliu?

A. Vagonis:

– Galite.


Tik patiems geriausiems

Virginijus Lukošiūnas:

– Čia visiškai neina kalba apie konkretų žmogų, ir tegu neįsižeidžia tas, apie kurį kalbam: sakykim, gal tikrai jis gerai dirba. Bet tai yra kalba apie principą. Ir valstybinėse institucijose pareigūnai, tarnautojai paprastai vertinami gerai. Tiktai keletas pačių geriausių yra įvertinama labai gerai, ir tada su jais atskirai bendraujama – numatomos skatinimo formos.

Už labai gerai vis dėlto balsavo 18 Tarybos narių.


temainfo.lt