Verčiame naują savivaldos puslapį

– Verčiame naują savivaldos puslapį, – taip sako ūkininkas Zigmantas Aleksandravičius, inicijavęs aktyvių piliečių sambūrį „Kupiškio kraštą keiskime kartu“, kuris privertė sukrusti ir suklusti ilgametes tradicijas turinčias politines partijas. Politikos naujagimis savivaldos rinkimuose Kupiškyje laimėjo tris mandatus‚ tuo tarpu kai kurie politikos senbuviai liko už borto, rinkėjai nuo jų nusisuko.

 

Kokį riestainį rinkėjams naujokai pasiūlė?

Pasak Z.Aleksandravičiaus, tiems naujokams nelabai reikėjo ir stengtis ką nors išskirtinio padaryti. Kupiškyje pribrendo pokyčių poreikis, valdžia, užsidariusi nuo žmonių, užsiėmusi tik savimi, atrodo, to nė nepastebėjo. Kaip dabar matyti, daugelis kupiškėnų nenori, kad jų vaikai ir anūkai augtų apkiautusios valdžios ir nusivylusių žmonių krašte, kuris akivaizdžiai pradeda atsilikti nuo artimiausių kaimynų. Subrendo situacija, kai nebegalima tylėti, laukti ir toleruoti neveiklumą, pasiteisinimus, girdi, visoje Lietuvoje tas pats, bedarbystė ir emigracija visur, esą, savivaldos galios per menkos, mažai pinigų, rankos surištos. O jeigu valdžia negali, tai ką tauta, eiliniai žmoneliai padarys….Tokios nuostatos patogios idėjų neturintiesiems, nepataikantiems pasirinkti, nespėjantiems su pokyčiais judėti. Ilgai visuomenė taikstėsi, nes visi manė, kad niekam nieko nereikia, juk nieko nepadarysi, jeigu neturi bendraminčių, esi vienas.

 

Pradžia – Ūkininkų sąjungoje

Z.Aleksandravičius neslepia, kad suburti iniciatyvius žmones nebuvo lengva. Kai kurie netikėjo, kai kurie laiko neturėjo. Atrodė, kad nusivylimas yra pernelyg didelis, neįmanoma įtikinti žmonių, kad galima kitaip veikti, surasti patriotiškų idealistų, kuriems valdžioje nereikia postų, svarbių pareigybių, asmeninio reikšmingumo. Viltis atsirado pačiam besidarbuojant Ūkininkų sąjungoje. Žmonės, kuriems, esą, nieko nereikėjo, pasyvieji, pasirodė esą smalsūs, norintys bendrauti, keliauti, mokytis naujovių, tik privalu jiems padėti, paskatinti. Norint, kad iniciatyvomis žmonės patikėtų, reikia daug dirbti, kitus judinti, nesėdėti rankas sudėjus.

Visuomeninis komitetas ir jo lyderiai visi užsiėmę žmonės, neturintys daug laiko agitacijai, nuvažiavę tik į du susitikimus su rinkėjais Alizavoje ir Bakšėnuose. Tačiau patys daug bendravo, kalbėjosi su žmonėmis, įtikinėjo ir tyrinėjo. Pasak pašnekovo, įsitikino, kokie stereotipai gena jaunimą iš gimtinės.

– Vienas jaunuolis nusipirko kaimo parduotuvę, iškirto krūmus aplinkui, susitvarkė. Pasiteiravau, kas ten bus. Sako, poilsiavietė pačiam, kai grįš atsipūsti iš Airijos, kur restorane dirba. Ar negalėtų čia įsikurti, dirbti? Esą, jam patarė pažįstami, kad Kupiškyje verslo nepradėtų, nes bankrutuos, valdžia su keliais draugais neleis įkelti kojos, konkurentų jiems nereikia. Ir jam, ir sau pažadėjau, kad laikas keisti situaciją, turi ateiti jauni, nauji žmonės ir į valdžią, ir į rajono verslą, – kalbėjo pašnekovas.

 

Reikės suimti save už čiupros, kaip darė baronas Miunhauzenas

Politikos naujokų taryboje nebus daug, ką jie įstengs pakeisti, jeigu nusvers patyrusieji, partijų paklusnieji, kurie balsuos taip, kaip bus iš anksto sutarta komitete, valdančioje koalicijoje ar opozicijoje?.. Taryboje dirbs 25 nariai su meru, o visuomeninio rinkimų komiteto atstovų – tik trys; sprendimų vairą sukios dauguma.

Anot Z.Aleksandravičiaus, vilties teikia naujai išrinkti žmonės, šįkart į tarybą pateko nemažai verslo atstovų, darbdavių klubo narių, iniciatyvių ir aktyvių žmonių. Verslo atstovų yra racionali mąstysena, gilesnis kasdienio gyvenimo problemų, ekonomikos išmanymas, kitoks perspektyvos matymas, visi pokyčiai turėtų būti tik į gera. O jeigu taip nutiktų, kad geras, racionalus siūlymas nesulauktų pritarimo, iki muštynių posėdyje neis, bet informuos rinkėjus, paaiškins, ko siekė ir nepasiekė, kur kieno kokie interesai slypi. Pozicijos ar opozicijos siūlymai bus, ir, svarbiausia, kad jie tarnautų Kupiškio žmonėms, o ne draugų, savųjų grupelei. Nesudėtinga tai pamatyti ir reikliai apsispręsti.

Tiesioginiai mero rinkimai, Z.Aleksandravičiaus teigimu, teikia vilčių, kad ir seniūnai, galbūt taip tiesiogiai bus renkami, tada tikrai žmonės patikėtų savo poveikio valdžiai galimybėmis ir tikrąja valdymo demokratija.

– Nebus lengva dirbti, reikės įsigilinti, išdiskutuoti sprendimų variantus, sutarti, nuspręsti. Reikės kaip tam baronui Miunhauzenui, suimti save už čiupros, ir ištraukti iš netikėjimo, nusivylimo, pasyvumo, paklusnumo duobės. Viskas yra įmanoma, turint gražų siekį pakelti Kupiškį ir kupiškėnus pozityviam darbui, šiuolaikiškiems pokyčiams, – sakė išrinktasis rajono tarybo narys Z.Aleksandravičius.

 

Kalbėjosi Matas Žebrokas

Autoriaus nuotrauka