Vėl kvietė unikali Skemų šventė „Giesmių pynė”

Gegužės 24 d. Kriaunų Dievo apvaizdos bažnyčioje vyko Lietuvos socialinių globos namų giedotojų susibūrimas „Giesmių pynė – Marijai”. Tai jau antras toks Rokiškio rajono Skemų socialinių globos namų renginys: pernai giedotojai buvo kviečiami susiburti Obelių Šv. Onos bažnyčioje.

– Kriaunos – pats Lietuvos pakraštys. Ar ne per toli giesmininkams? – teiravomės „Giesmių pynės” idėjos autoriaus, Skemų socialinės globos namų direktoriaus Gintaro Girštauto.

– Prieš dvejus metus buvo pašventinta Skemų koplyčia. Kas mėnesį čia vyksta šv. Mišios, jas aukoja klebonas Laimonas Nedveckas. Reikėjo giedotojų. Jų grupę subūrė Skemų socialinių globos namų užimtumo specialistas Zenonas Žėkas. Jis ir vargonuoja, o jam pritaria smuikininkė Žana Kaladienė. Kilo mintis kviesti ir kitų šalies socialinės globos namų giedotojų kolektyvus. Mūsų koplytėlė nedidukė, visų giedotojų – o jų susibūrime dalyvauja per 100 – ji netalpina. Tad giesmininkų šventei susiburiame bažnyčioje. Kol kas „Giesmių pynė – Marijai” vyko tose bažnyčiose, kurias aptarnauja kunigas L. Nedveckas – Obelių, Kriaunų. Kitąmet susibūrimą planuosime Aleksandravėlėje. Matau, jog idėja giesmių šventei keisti bažnyčias patinka ir žiūrovui: jam įdomu pajusti ir pažinti naują aplinką, – temainfo.lt sakė direktorius G. Girštautas.

Susibūrimo idėja gimė pavasarį, kai gegužinės pamaldos skiriamos Marijai, tad „Giesmių pynė” lyg ir savaime įsipynė į gegužės „Mojavą”.

Šiemet giedotojų susibūrime dalyvavo Panevėžio rajono Jotainių, Pakruojo – Linkuvos, Kaišiadorių – Strėvininkų, Rokiškio – Skemų, Suvalkijos socialinių globos namų giedotojai. Dalyvavo jame ir „Kriaunų giedorės”, vadovaujamos Vitos Mačiulienės, giedančios „kantičkines” giesmes, bei Obelių vaikų globos namų jaunimas ir jų vadovė Daiva Kundelienė. Pastarieji giesmes giedojo sau pritardami gitara, smuiku, būgneliu ir vargonėliais.

Giesmę padovanojo Latvijos „Latgalės“ globos namų Memelės filialo kolektyvas.

Šių metų susibūrimas sulaukė ypatingų svečių – Vilniaus Arkikatedros liaudies giesmių ansamblio bei folkloro ansamblio „Ūla” giedotojų, Rokiškio krašte dar niekada negiedojusių. Abiem šiems kolektyvams vadovauja Janina Bukantaitė, ypatingo balso savininkė. Vilniečiai giedojo šv. Mišiose, po Mišių padovanoję dar penkias giesmes.

– Tai gilus, dvasingas renginys. Liaudyje yra sakoma: giesmė – dviguba malda. Kita vertus, tai labai paprastas, jaukus pasibuvimas: giedame apjungti bendros maldos. Labai džiaugiuosi, kad galiu prisidėti prie šios šventės organizavimo, – temainfo.ltsakė Skemų socialinės globos namų darbuotoja Nida Lungienė.

Už galimybę išgirsti giesmes, už pastangas padėti vaikams jas pamėgti – už sukurtą šventę jos sumanytojams ir organizatoriams bendruomenės vardu dėkojo Kriaunų bendruomenės pirmininkas Povilas Stakys, mokyklos direktorė Stasė Idienė, kunigas L. Nedveckas. Susibūrimo dalyvius direktorius apdalino Gerumo angelais.

Agapė vyko čia pat, Kriaunų bažnyčios šventoriaus pavėsyje. Skemų socialinės globos namai visus vaišino koše bei skoniu ir gražumu ypatingais sumuštiniais. Jaukaus bendravimo popietė – dar viena šio renginio dovana.

„Giesmių pynė – Marijai” – vienintelis renginys Lietuvoje. Unikalus jis kaip ir pati koplyčia, nebenaudojamoje vandenvietėje įrengta irgi direktoriaus G. Girštauto sumanymu, kaip ir varpinė ant nebeveikiančio vandentiekio bokšto, kaip ir Skemų globos namų dailės pleneras, sukūręs profesionalių dailininkų kūrybos darbų galeriją po atviru dangumi. Susibūrimo dalyviams buvo galimybė apžiūrėti įspūdingus Skemus, o vilniečiai nepraleido progos pažinti ir Rokiškį: daugelis jų čia lankėsi pirmą kartą, gėrėjosi Rokiškio bažnyčia, Krašto muziejaus dvaru, miesto langinėmis.

Tad, kaip ir buvo planuota, žadėta ir tikėtasi, – Skemų koplyčia tapo dvasinio ir kultūrinio gyvenimo jaukia vieta. Čia aukojamos Mišios, rengiamos Gegužinės pamaldos, Advento ir Gavėnios giedojimai, vyksta kameriniai koncertai ir skaitymai. Kaip sakė direktorius G. Girštautas, iš čia – mažos Skemų koplyčios – giesmių pynė turi galimybę nusidriekti ir į kitas rajono bažnyčias. Susibūrimo dvasingumas tapo patrauklia, šį renginį charakterizuojančia ypatybe.

 

Adelija Varnaitė

Genovaitės Šajaukienės nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/skemai_giesmiu_pyne_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/skemai_giesmiu_pyne_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/skemai_giesmiu_pyne_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/skemai_giesmiu_pyne_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/skemai_giesmiu_pyne_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/skemai_giesmiu_pyne_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/skemai_giesmiu_pyne_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/skemai_giesmiu_pyne_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/skemai_giesmiu_pyne_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/skemai_giesmiu_pyne_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/skemai_giesmiu_pyne_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/05/skemai_giesmiu_pyne_14.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]