Vėl kviečia Rokiškio prakartėlių paroda

Rokiškio krašto muziejus kviečia dalyvauti XV respublikinėje prakartėlių konkursinėje parodoje. Prakartėlę – skulptūrinės bei tūrinės-erdvinės kompoziciją – į muziejų reikia atgabenti iki gruodžio 2 d. Ji gali būti pagaminta iš įvairių medžiagų (išskyrus maisto produktus). Piešiniai ir paveikslai į parodą nepriimami.

Konkursinė paroda pradės veikti gruodžio 10 d.

Konkurso darbus vertins komisija, sudaryta iš menotyrininkų, dailės mokytojų-ekspertų, konkurso organizatorių. Vertinimo kriterijai: originalumas ir estetiškumas, meniškumas ir savitumas, etninių kultūros tradicijų tęstinumas, kūrinio atlikimo meistriškumas.

Visi konkurso dalyviai apdovanojami dalyvio diplomais, parodos katalogais. Šių metų konkursinės parodos pirmos premijos vertė 350, antros –230, trečios – 140 Eur. Daugiausia lankytojų balsų surinkęs parodos dalyvis apdovanojamas žiūrovų prizu. Rokiškio krašto muziejaus Rinkinių komisija atrenka prakartėles, kuriomis rekomenduojama papildyti Rokiškio krašto muziejaus prakartėlių kolekciją.

Respublikines prakartėlių parodas rokiškėnai rengia nuo 1998 m. Jų organizavimo idėją pasiūlė italų dailininkas, verslininkas ir mecenatas Angelo Frosio, su Rokiškio krašto muziejumi bendradarbiaujantis nuo 1994 m.

 

Parengė Rita Aukščionytė

Nuotraukoje – Sauliaus Lampicko prakartėlė