Vasario 16-ąją rokiškėnai pažymėjo ir šventiniu minėjimu

Rokiškio rajono savivaldybės iškilmingą Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio, minėjimą, jo vedėjų Raimondos Vilimienės ir Arūno Skardžiaus pakviestas pradėjo rajono meras Antanas Vagonis.

– Dėkoju jums visiems, kurie susirinkote istorinės datos ir širdies balso sukviesti, – savo ventinę kalbą skaitė jis.

Kalbėjo meras lėtai, raiškiai; ko gero, pirmą kartą rokiškėnai klausėsi jo, skaitančio iš rašto. Kalba truko apie 10 min.

– Mielieji, patikėkite manimi, kaip rašė Lietuvos poetas Vincas Mykolaitis Putinas, aš – nei vergas, nei karalius, aš – tik žmogus. Tad man lygiai taip pat, kaip jums, skauda matant, valstybės pareigūnų atotrūką žodžių nuo veiksmų, vertybės suminkštinamos vienu žodžiu. Tas žodis „politika”. Išdavystė – baisiausia nuodėmė. Politinė išdavystė – politika. Politika. Patyčios – tai yra niekšybė. Politinės patyčios – politika. Lavonas – bjauriai irstantis kūnas. Politinis lavonas yra politika. Politiką ir musę galime užmušti laikraščiu. Aš dažnai savęs ir rajono žmonių klausiu, su kuriais tenka bendrauti,: „Pasitikome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį, ar mūsų tiesiamas kelias pateisina Lietuvos Tarybos vyrų, savanorių, pokario laisvės kovotojų, Sausio 13-osios Parlamento gynėjų idealus? Ar atitinka jų gintos ir laisvos tėvynės lūkesčius?“ Ir žinote, ką atsakė žmonės? „Kelias teisingas, mere, kuriuo einame. Bet pavargome nuo tuo keliu einančių neteisingų žmonių.” Tad turėkime drąsos būti laisvi ir išsilaisvinkime iš baimės gniaužtų. Turėkime drąsos savo kasdieniniais veiksmais siekti teisingumo ir ginti asmens ir tautos orumą ir garbę. Atminkite, kad demokratinė valstybė – tai ne vienos partijos ir jų globojančių grupių privatizuota Lietuva. Neužmirškite, kad Lietuva, tai – valstybė, tai bendru piliečių sutarimu kuriamas kraštas, – kalbėjo Rokiškio rajono meras A. Vagonis.

Mero garbės raštais Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga buvo apdovanoti žmonės, jo nuomone, daugiausiai nusipelnę Rokiškio kraštui.

Savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius buvo apdovanotas už ilgametį ir labai gerą darbą, didelį indėlį plėtojant Rokiškio krašto kultūrą, turizmą, tarptautinį bendradarbiavimą, naujas iniciatyvas ir pilietinį aktyvumą.

– Tokią dieną, be abejo, negalima susireikšminti, bet, kita vertus, iš ko mūsų valstybė susideda? Iš žmonių, – sveikinimo kalbą pradėjo P. Blaževičius, padėkojęs tiems, kurie pirmi gavo mero padėkos raštus vasario 11 d. Daugpilyje, – Rimantei Norvaišienei, 1919–1920 m. Lietuvos savanorių karių kapų Rokiškio rajono bendrijos pirmininkei, ir Andriejui Dručkui, partizanui, mokytojui, muziejininkui, Rokiškio krašto garbės piliečiui.

– Už tai, kad šiandien stoviu čia, prieš jus, pirmiausia turėčiau dėkoti savo šeimai, – savo kalboje teigė P. Blaževičius ir pasakojo šeimos indėlį į jo veiklą, kaip pats sakė,  – laisvalaikio aukojimą, atsidavimą kultūrai ir visuomeniniam gyvenimui. Kai kas jo kalbą vertino perdėtu nekuklumu, bet atvirai iškilmingame minėjime apie tai nekalbėjo. Tik meras jo kalbą šiek tiek supaprastino klausimu:

– Petrai, galėtumėte prižadėti, kad mesit rūkyti?

– Taip, – bene patoso pagautas atsakė P. Blaževičius.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Ritą Gagiškienę meras savo padėka apdovanojo už projektinį darbą, kuris padeda rajono mokykloms tobulinti veiklą, pedagogams kelti kvalifikaciją ir kompetencijas pasinaudojant Europos šalių gerąja patirtimi;

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, atliekančią mokyklos direktoriaus funkcijas Dianą Giedrikienę – už sąžiningą ir aktyvią vadybinę veiklą, didelį asmeninį indėlį į profesinio jaunuolių rengimo pažangą Rokiškio rajone;

Kavoliškio kaimo bendruomenės pirmininkę Danutę Kirstukienę – už aktyvią veiklą telkiant kaimo bendruomenę, rūpinimąsi vietos bendruomenės kultūriniu užimtumu, organizuojant renginius, ,,Pirmosios vagos” varžytuves, Baltų sąšaukos dienos minėjimą ant Moškėnų piliakalnio;

Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis

Kamajų Antano Strazdo gimnazijos 3G klasės mokinę, 2015–2017 metų Rokiškio rajono mokinių tarybos prezidentę, jaunimo Europos komandos narę Domilę Kirstukaitę – už aktyvią savanorišką veiklą Rokiškio rajono mokinių taryboje, Rokiškio rajono savivaldybės garsinimą respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apvalus stalas“ savanorę, Ievą Mariją Makšimaitę – už savanorystės puoselėjimą, aktyvią projektinę ir visuomeninę veiklą;

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos istorijos mokytoją Dijaną Meškauskienę – už nuoširdžią atsakingą pedagoginę veiklą bei gerus darbo rezultatus ugdant mokinių pilietiškumą ir lyderystę;

UAB ,,Mano aplinka“ Rokiškio padalinio vadovą Vytautą Padvaiską – už iniciatyvumą, nuoširdumą, sąžiningumą ir kruopštų darbą, puoselėjant Rokiškio miesto kraštovaizdį;

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus vyresniąją bibliotekininkę mokymams ir darbui su informacinėmis technologijomis Vidą Ruželienę – už inovatyvias edukacijas vaikams ir jaunimui, netradicinį interaktyvų jų užimtumą ir krašto kultūros vertybių bei pilietiškumo sklaidą;

Kriaunų kaimo bendruomenės iždininkę Rimą Stratijčiuk – už aktyvų dalyvavimą bendruomenės projektinėje veikloje;

1919–1920 m. Lietuvos savanorių karių kapų Rokiškio rajono bendrijos narį Vytautą Statulevičių – už aktyvų bendradarbiavimą, prižiūrint Lietuvos karių-savanorių, kritusių už mūsų Tėvynės laisvę, kapus, pagalbą organizuojant bendrus renginius bei garsinant Lietuvos vardą;

Rokiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovą Remigijų Sunklodą – už nuoširdžias pastangas ir aktyvią poziciją atstovaujant Rokiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos interesams, nuolatinį rūpestį ir pagalbą gyventojams, sprendžiant jų priešgaisrinės saugos problemas;

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Kriaunų filialo vyresniąją bibliotekininkę Audronę Telšinskienę – už aktyvų dalyvavimą seniūnijos kultūriniame gyvenime, novatoriškų idėjų sklaidą ir įgyvendinimą;

AB ,,Rokiškio sūris“ direktorių Dalių Trumpą – už didelį indėlį ruošiant sportininkus ir sudarytą galimybę dalyvauti pasaulio, Europos čempionatuose ir tarptautinėse varžybose.

Verslininkas D. Trumpa renginyje nedalyvavo.

Sveikinimo žodį tarė moksleivė I. M. Makšimaitė, mokytoja, rajono Tarybos narė D. Meškauskienė, bibliotekininkė A. Telšinskienė.

– Lietuvos nepriklausomybė suteikė iš tikrųjų didžiules galimybes lietuvių kalbos, kultūros, švietimo, mokslo vystymuisi. Lietuvos 100-metis – labai reikšminga data mūsų šaliai, mūsų žmonėms. Aš noriu pasidžiaugti tuo, kad mus emociškai pakylėjo Nepriklausomybės akto suradimo įvykis, jo pateikimas Lietuvai. Norėčiau palinkėti jums visiems, kad ši šventė taptų kiekvieno jūsų asmenine švente; kad visi kartu bendrai dirbdami Lietuvos labui kurtume mūsų šalį ir tarnautume Lietuvos žmonėms – iškilmingo minėjimo dalyvius sveikino Seimo narys Raimundas Martinėlis.

Šventinio koncerto dalyviais buvo pakviesti Rokiškio Juozo Tūbelio ir Senamiesčio progimnazijų, Juodupės gimnazijos mokiniai, Giedros Markevičienės vadovaujamas choras.

 

Rita Briedienė

Emilijos Briedytės nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_14.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_16.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_17.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_18.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_19.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_20.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_21.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_22.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_23.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_24.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_25.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_26.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_27.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_28.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_29.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_30.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_31.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_32.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_33.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_34.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_35.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_36.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_37.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_38.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_39.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_40.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_41.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_42.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_43.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_44.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_45.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_46.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_47.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_48.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_49.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_50.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_51.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_52.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_53.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_54.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_55.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_56.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_57.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_58.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_59.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_60.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_61.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_62.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_63.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_64.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_65.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_66.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_67.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_68.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_69.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_70.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_71.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_72.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_73.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_74.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_75.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_rokiskio_kulturos_centras_76.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]