Vasario 16-ąją prie kiekvieno Juodonių kaimo namo plevėsuos vėliava

 

Į Rokiškio Juodonių kaimą pasigėrėti vėliavomis važiuoja ne tiek daug žmonių, kiek prieš Kalėdas važiuodavo pamatyti lempučių apšviesto to paties rajono Kavoliškio,

tačiau nedidukas kaimelis tarp Svėdasų ir Kamajų traukia į jį užsukti.

Pavažiavus apie 9 km nuo Svėdasų, dešinėje pusėje, atsiveria puikus Juodonių kaimo vaizdas: medžiai, tvenkiniai ir, žinoma, Broniaus Juzelskio sodybos, užimančios apie 5 ha, statiniai.

Įsukimą į kaimą ženklina prieš mėnesį to paties verslininko statytas paminklas – akmenyje išskaptuotas Vytis ir Tautiškos giesmė žodžiai: „Tegul meilė Lietuvos/ Dega mūsų širdyse,/ Vardan tos Lietuvos/ Vienybė težydi!” Gal tik skyryba paminklo tekste šiek tiek kitokia. Vyčio apačioje – skaičius 100: kiekvienam aišku, kad paminklas skirtas Lietuvos valstybės 100-mečiui.

Vėliau teko pažinti – Juodonyse stovi 120 metų senumo klėtelė. Kaimas senas; archeologų kasinėjimai liudija, kad Juodonių piliakalnis naudojamas nuo pirmo tūkstantmečio prieš mūsų erą…

Kelelis į kaimą išmuštas išdaužytas. Per kaimą jis pavadintas Piliakalnio gatve. Čia prie kiekvieno namo, kurių kaime – 22, stypso vėliavų stovai. Sausio 13-ąją jie buvo tušti, tik gatvės pradžios ir kairėje, ir dešinėje plevėsavo raudonos vėliavos su Vyčio ženklu.

– Jei šiuo metu vėliava prie namo plevėsuoja, vadinasi, čia dar gyvenama, – sakė sodybos „Pas Bronių” darbuotojai.

Tokių namų bėra septyni. Žmonėmis ir vėliavomis kaimas atgyja tik vasarą, kai čia suvažiuoja tėvų namuose vasarnamius įsirengę miestiečiai.

– Prie kiekvieno mano vasarą plazdėjo vėliavos. O dabar kas – sušlampa jos, sušąla, vėjas daužo jas, drasko. Žmonės vėliavas nukabino, išskalbė ir sunešė Broniui. Vasario 16-ąją visos bus pakabintos ir iškeltos.

Kažin ar Lietuvoje dar yra kaimas, kurio kiekviena sodyba vasario 16 d. kels vėliavą?

Stovus prie namų irgi verslininkas B. Juzelskis padarė ir pastatė. Jie ploni, grakštūs, kaimui sukuria savitą įspūdį.

B. Juzelskio pakalbinti nepavyko, kaip jo darbuotojai sakė, išvykęs į užsienį paslidinėti.

 

temainfo.lt

Emilijos Briedytės nuotraukos