Vairuotojai sustoja ir fotografuoja trispalvėmis papuoštą Kavarsko eglę

Dažnas, važiuojantis pro Anykščių rajono Kavarsko miestą, stabteli prie eglės, plazdančios daugybe vėliavėlių, įjungia avarinį signalą ir fotografuoja reginį.

– Eglę papuošėm 100 vėliavėlių, ir ji tapo labai pastebima. Ją statėme gruodį, tad eglė bendruomenę sutelkė šventų Kalėdų, Naujųjų metų ir Trijų Karalių šventėms. Nupuošta taip ir stovėjo ji žalia, nenubarsčiusi spyglių. Kai išgirdau Prezidentės Dalios Grybauskaitės raginimą puošti medžius, toptelėjo mintis – dar vienam dideliam renginiui eglė gali suburti seniūnijos žmones. Vėliavėlių važiavome į Vilnių: labai didelės čia netiko – norėjome tokių, kokiomis valstybės atkūrimo 100-mečio proga lietuviai puošė automobilius. Dešimt vėliavėlių pakuotė kainavo 10,40 Eur – kaina irgi tiko. Rišo žmonės vėliavėles vos ne prie kiekvienos šakelės. Nešėsi kopėčias –buvo pasiekta pati viršūnė. Seniūnijos vairuotojas Pranas Tyla prisiėmė atsakomybę už šį darbą, – temainfo.lt pasakojo Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gansiniauskas.

Šventas Mišias už Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje aukojo klebonas kun. dr. Nerijus Vyšniauskas, kartu su visais dalyvavęs ir eisenoje išnešant į aikštę trispalvę, ir jos pakėlime, klausęsis ir šventinio koncerto „Tėvynė šneka, aš girdžiu“.

Anykščių kultūros centro Kavarsko skyriaus salėje seniūnas A. Gansiniauskas padėkomis ir įrėminta Kavarsko herbo nuotrauka už gyvenimo nuopelnus seniūnijai apdovanojo aktyvią Dabužių bendruomenės narę Ireną Jenciuvienę, buvusį agronomą dabužietį Rimantą Stepuką, Janušavos aktyvų bendruomenės narį Joną Žemaitį, Antrų Svirnų buvusią ilgametę bendruomenės pirmininkę Marytę Baltakienę, to paties kaimo mokytoją Birutę Žičkauskienę, Šovenių ūkininką Antaną Sunklodą, Šerių bendruomenė narę Vidutę Jutienę, buvusius Kavarsko mokyklos mokytojus Vladą Kurcikevičių, Sofiją Šleikuvienę, Praną Černiauską, ilgametę seniūnijos darbuotoją Eleną Kalibatienę, gydytoją Oną Kuliešienę.

Skambėjo eilės, koncertavo Traupio pagrindinės mokyklos mišrus ansamblis „Muzikos spalvos“ bei Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro tautinių šokių kolektyvas (vad. Ingrida Spundzevičienė), Kavarsko kultūros namų tautinių šokių kolektyvas (vad. Aušra Blažienė) bei folkloro būrelis, Moterų vokalinis ansamblis „Pienia“ ir mišrus vokalinis ansamblis (vad. Leda Kazokienė).

Šventės pabaigoje visus dalyvius ir svečius į šokio sūkurį įsuko lietuvių liaudies šokis „Malūnėlis“, džiugino Bronius Šimkus, armonika grojęs įvairias linksmas melodijas.

 

temainfo.lt ir Linos Dapkienės inf.

Deivido Gansiniausko ir Linos Dapkienės nuotraukos

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_kavarskas_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_kavarskas_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_kavarskas_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_kavarskas_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_kavarskas_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_kavarskas_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_kavarskas_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_kavarskas_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_kavarskas_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_kavarskas_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_kavarskas_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2018/02/2018_vasario_16_kavarskas_13.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]