Vagys iš Skapiškio bažnyčios išsliūkino pro šonines duris, atidarę jas iš vidaus (papildyta)

Vakar, rugsėjo 29 d., Kupiškio rajono policijos pareigūnų ekipažai skubėjo į Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčią: gautas pranešimas apie vagystę šioje šventovėje.

Anot skapiškėnų, vagystę įtarė bažnyčią prižiūrinti skapiškėnė: ji pastebėjo ant žemės išbarstytas ostijas – šv. Komunijos paplotėlius. Ir tikrai: bažnyčioje pasigesta Mišių taurės, žvakidžių…

Miestelio gyventojai susirūpinę, ar nebus dingusi relikvijų dėžutė, paženklinta skaičiumi 1858. Tai bažnyčios pašventinimo metai; pati bažnyčia statyta bent trimis dešimtmečiais anksčiau. Šiuo metu vyksta bažnyčios pagrindinio altoriaus restauracija, jos metu ir buvo aptikta plyta, kurią iškėlus rasta dailioji dėžutė. Niekam nepavyko sužinoti, ar restauratoriai buvo ją atidarę, kas jos viduje.

Šiemet birželio 8 d. Skapiškis minėjo savo bažnyčios pašventinimo 160-metį. Vietos gyventojai prisimena Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro „Ku-kū“ (rež. Vita Vadoklytė) skaitytą bažnyčios šventinimo istoriją. 1858 m. birželio 8 d. šventino ją ne kas kitas, o pats žemaičių vyskupas Motiejaus Valančiaus. Perskaitytuose jo prisiminimuose rašoma: „Žmonės, vadovaujami veiklaus vikaro Skarupskio, sutvarkė buvusią dominikonų bažnyčią gražiausiai, o aš birželio 8, sekmadienį, iškilmingai pakonsekravau. Į didįjį altorių įdėjau šventų kankinių Tigrido, Bonifaco ir Julijonos relikvijas“.

Taigi dėžutė gulėjo neatidaryta 160 metų. Anot skapiškėnų, labai nedaugelis ir žinojo, kad visai neseniai ji surasta.

Nepavyko susisiekti su Skapiškio bažnyčios klebonu Albertu Kasperavičiumi – jis tarnauja ir Pandėlio parapijai, sekmadieniais aukoja mišias keliose koplyčiose – bei sužinoti, ar nedingo relikvijų dėžutė.

Šiandien dar nėra ir oficialaus policijos pranešimo apie įvykį.

Tad neoficialiomis žiniomis, nė vienerios – nei pagrindinės, šoninės ar zakristijos – durys nebuvo išlaužtos.

– Tikėtina, jog vagis ar keli vagys sekmadienį liko bažnyčioje po šv. Mišių: išeita pro šonines bažnyčios duris, atidarius jas iš vidaus. Tai buvo sekmadienis, kai Lietuvoje lankėsi popiežius Pranciškus. Ėjo žmonės iš bažnyčios dalindamiesi įspūdžiais apie šį įvykį, nė neįtardami, kad bažnyčią užrakina ne tuščią, – pasakojo skapiškietė.

Skapiškyje šv. Mišios laikomos tik sekmadieniais nuo 9 val. Tad, pagal skapiškėnų versiją,  šoninės durys buvo nerakintos beveik visą savaitę, ir pastebėta tai šeštadienį apie 12 val.

Tikėtina, kad policija apklaus ir altorių restauruojančius žmones. Vėlgi skapiškėnų teigimu, vienas jų buvo atsivežęs kažkokį savo giminaitį.

Ko gi ne Deno Brauno „Da Vinčio kodas? Juolab kad Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios vardas jau skambėjo vagystės istorijoje: bene 2004 m. iš lauko sienos nišų, abipus paradinių durų,  buvo pavogtos medinės Petro ir Povilo skulptūros; su visa bažnyčia jos, ko gero, buvo šventintos paties žemaičių vyskupo. Taigi senos ir vertingos. Skulptūrų iki šiol nepavyksta surasti. Kaip, beje, M. Valančiaus skulptūrėlės, dingusios iš Skapiškio prieš kelerius metus restauruojant Kultūros namus ir juose įsikūrusią biblioteką.

Petro ir Povilo skulptūras pagal nuotrauką atkūrė šviesios atminties meistras Bronius Bickus. Padarė jis jas betonines – net keli vagys nepakeltų.

– Buvome ramūs, kad mūsų nebeapvogs… – sakė skapiškėnė.

 

Rita Briedienė

Panevėžio vyskupijos archyvo nuotr.

 

Papildymas

„2018-09-29 12.38 val. vyras (gim. 1972 m.), gyv. Rokiškio r., pranešė, kad 2018-09-29 11.30 val. Kupiškio r., Skapiškio mstl., Mokyklos g., pastebėta, kad iš Skapiškio Šv. Hiacinto  bažnyčios pavogtos žvakidės, mišių taurės ir kiti daiktai. Nuostolis tikslinamas”, – praneša Panevėžio apskrities VPK.