Už penkerių metų darbą Anykščiuose režisieriui Jonui Buziliauskui – prestižinė Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija

Tarsi teatro atgimimas

Rytoj, gruodžio 13 d. 18 val., Anykščių kultūros centro teatro režisieriui Jonui Buziliauskui bus įteikta rajono Savivaldybės Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija. Laureato pagerbimo vakaras rengiamas Kultūros centre. Vakaro dalyviams bus parodytas J. Buziliausko spektaklis „Karūna ir smėlis“.

– Režisieriaus J. Buziliausko atėjimas į Anykščių kultūros centro teatrą, turinčio gilias šaknis, – tarsi naujas teatro atgimimas. Per trumpą laiką režisierius sugebėjo surinkti savo trupę, jos narius įtikinti šio kultūrinio reiškinio svarba aktualumu ir reikalingumu Anykščių krašto bendruomenei, jo švietėjiška, ugdomąja veikla-misija ir pajėgumu Lietuvoje ir net už jos ribų reprezentuoti savo miestą, – taip režisierių apibūdina Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė.

J. Buziliauskas Anykščių kultūros centro teatrui vadovauja nuo 2013 m. lapkričio mėn. Šiuo metu teatro spektakliuose vaidina apie 50 aktorių, statomi ir lietuvių, ir užsienio autorių kūriniai, pasisekimą turi ir poezijos spektakliai.

Anykščių kultūros centro režisieriaus J. Buziliausko 2014–2018 metų veiklos aprašyme teigiama, jog per penkerius kūrybinio darbo metus jis pastatė 12 spektaklių. Tai Justino Marcinkevičiaus „Daukantas“, suvaidintas 37 kartus, „Mindaugas“, pasižymintis aktorių gausa, savitu režisūriniu sprendimu, vaidintas keturis kartus, keletą kartų buvo rodytos jo ištraukos. Kiti jo spektakliai – Liudvikos Didžiulienės-Žmonos „Lietuvaitės“ (19), „Lapkritis veidrodyje“ pagal Donaldo Kajoko poeziją (9), Maros Zalite „Margarita“(26), Sigito Gedos „Strazdas“ (19), Slavomiro Mrožeko „Emigrantai“ (51), Kosto Ostrausko „Čičinskas“(23), Antano Vienuolio „Prieblandoje“ (22), Samuelio Beketo „Teatras I“ bei „Ateina ir išeina“, režisuoti kartu su Estijos režisieriumi Tiit Alte (3), Vydūno „Lietuvis“ (3). Pastarąjį spektaklį Anykščių teatras rodė Lietuvos dainų šventėje „Vardan tos…”. Raimundo Samulevičiaus pjesė „Karūna ir smėlis“ buvo suvaidinta septynis kartus.

2014-ieji…

2014 m. J. Buziliauskas pastatė tris spektaklius – „Daukantą“, „Lietuvaites“ ir „Lapkritį veidrodyje“. „Daukantas“ tampa Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamos apžiūros-šventės „Atspindžiai“ laureatu.

J. Buziliauskas Anykščiuose subūrė gražią mėgėjų teatro bendruomenę. Anykštėnai vis dažniau kviečiami į festivalius. Tais metais teatras dalyvavo Panevėžio rajono Paįstrio tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Tiltai“, Ignalinos mėgėjų teatrų festivalyje „Kaimynų teatrų šventė“, Anykščių rajono Viešintų respublikiniame teatrų festivalyje „Teatrinis ruduo“, Panevėžio respublikiniame teatrų festivalyje „Šiaudinė skrybėlė“, Kupiškio rajono Palėvenės teatrų šventėje „Kultūros vasara“, Lenkijos Punsko XIII klojimų teatrų festivalyje.

Tais metais vaidinti 25 spektakliai.

2015-ieji…

2015 m. režisierius pastato „Strazdą“ ir „Margaritą“. Teatras džiugina ne tik anykštėnų publiką, bet vyksta į įvairius festivalius ir šventes – Šiaulių respublikinį mėgėjų teatrų festivalį „Pulsas“, Panevėžio „Šiaudinę skrybėlę“, Tauragės „Kvartetą“, Varėnos rajono Matuizų teatrų šventę „Tegyvuoja Giraitė“, Utenos – „Mano skambantis kraštas“, Kupiškio rajono Palėvenės – „Sielos ilgesį“, Utenos rajono Leliūnų – „Karosynę“, Paįstrio – „Tiltus“, Lenkijos Punsko XXVIII klojimų teatrų krivūlę.

J. Buziliauskas su savo aktoriais daug keliauja. Vyksta ir į didžiulius tarptautinius užsienio renginius: Bulgarijos Vrastos miesto teatrų festivalį „Vreme“, kur vaidina „Strazdą“, Vengrijos Papos miesto teatrų festivalyje „Progress“ rodo „Daukantą“. Estijos Saaremų salose „Margarita“ atstovauja Lietuvai oficialiame Baltijos šalių festivalyje „Baltijos rampa“. Šis spektaklis vaidinamas ir Latvijos Jėkabpilio tarptautiniame teatrų festivalyje „Laipa“.

2015 m. gegužę teatras šventė 55 metų jubiliejų. Ta proga J. Buziliausko iniciatyva organizuojamas tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „ARTimi“. Į Anykščius atvyksta Latvijos, Lenkijos bei Lietuvos teatrai. Rodomi ne tik spektakliai, bet rengiami ir jų aptarimai, dalijamasi įspūdžiais, vyksta įvairios edukacijos, pažintinės ekskursijos, ieškoma naujų kūrybinių erdvių. Šį festivalį remia Lietuvos kultūros taryba, Anykščių rajono savivaldybė.

Dar vienas tų metų įvykis – J. Buziliausko „Daukantas“ Lietuvos mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ nominuojamas net penkiose – ryškiausio sezono spektaklio, nacionalinės dramaturgijos interpretacijos, scenografijos, režisieriaus ir pagrindinio aktoriaus – kategorijose.

Ryškiausiu sezono aktoriumi už Daukanto vaidmenį buvo pripažintas ir statulėle „Tegyvuoja teatras“ apdovanotas J. Buziliauskas.

Per 2015-uosius Anykščių kultūros centro teatras suvaidino 49 spektaklius.

2016-ieji…

2016 m. režisierius pastato „Emigrantus“, „Čičinską“ ir „Mindaugą“. Šis spektaklis per Anykščių miesto šventę buvo vaidinamas miesto parko natūralioje aplinkoje. Vaidino per 50 aktorių, spektaklį žiūrėjo apie 2 tūkst. anykštėnų ir miesto svečių.

Tais metais teatras vėl aktyviai gastroliuoja, vaidina Varėnos rajono Matuizų teatrų šventėje „Tegyvuoja Giraitė“, Kauno rajono Vaškonių teatrų šventėje „Naujieji Vasiukai“, Zarasų – „Neišauk iš teatro“, Rokiškio – „Mažoji interrampa“ ir „Mikro festivalis“, Panevėžio – „Šiaudinė skrybėlė“, Tauragės – „Kvartetas“, Šiaulių rajono –„Kurtuvėnai-2016“, Kupiškio rajono Palėvenės – „Sielos ilgesys“, Pasvalio – „Senasis tiltas“, Paįstrio – „Tiltai“, Punsko klojimų teatrų šventėje.

2016 m. Respublikinės apžiūros-šventės „Atspindžiai“ laureatais tampa du J. Buziliausko spektakliai – „Margarita“ ir „Čičinskas“.

„Margarita“ rodoma Baltarusijos Baranovičių miesto tarptautiniame teatrų festivalyje: Margaritos vaidmens kūrėja Evgenija Gnedova pripažįstama geriausia festivalio aktore.

Tais pačiais metais „Margarita“ rodoma Rumunijos Lasi tarptautiniame teatrų festivalyje „Ludic Theatre days“, „Strazdas“ dalyvauja Ukrainos Očakovo tarptautinėje teatro mokykloje-forume „Teatron“, o „Čičinskas“ vaidinamas Slovakijos Martino miesto tarptautiniame teatrų festivalyje „Scenicka Zatva“.

J. Buziliausko „Daukantas“ atstovauja Lietuvai oficialiame Baltijos šalių festivalyje „Baltijos rampa“ Kupiškyje.

2016 m. kovo mėnesį Anykščių kultūros centras organizuoja Lietuvos mėgėjų teatrų šventę „Tegyvuoja teatras“. Čia Anykščių kultūros centro teatras apdovanojamas nominacijoje „Lietuvos mėgėjų teatrų ambasadorius“; nominuojamas ir už tarptautinio festivalio „ARTimi“ organizavimą.

Gegužę vėl vyksta tarptautinis teatrų festivalis „ARTimi“. Pakviesti atvyksta teatrai iš Prancūzijos, Gruzijos, Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos. Žiūrovai galėjo pažiūrėti įvairiaplanių spektaklių, dalyvauti ir kūrybinėse laboratorijose. Festivalio svečiai susipažino su Anykščių kraštu, kultūra, jo žmonėmis.

Birželio mėnesį Anykščių rajono Niūronių arklio muziejuje teatras organizuoja XXVIII Klojimų teatrų krivūlę: „Daukantas“ pripažįstamas geriausiu ir apdovanojamas kunigo švietėjo Jono Katelės prizu bei pinigine premija.

2016 m. Lietuvos mėgėjų teatrų sąjunga du J. Buziliausko spektaklius atrenka atstovauti Lietuvai oficialiame NEATA – Šiaurės Europos šalių mėgėjų teatrų aljanso – festivalyje Farerų salose. Čia rodomas J. Buziliausko Rokiškyje statytas spektaklis pagal Pauliaus Širvio poeziją „Velnioniškai vienas“ bei ištrauka iš „Mindaugo“.

Tais metais suvaidinti 64 spektakliai.

2017-ieji…

2017 m. rampos šviesą išvysta trys spektakliai: „Prieblandoje“, „Lietuvis“ bei vienaveiksmės pjesės „Teatras I“ bei „Ateina ir išeina“. Pastarasis spektaklis Lietuvai atstovauja Latvijoje, Jūrmaloje, vykusiame oficialiame Baltijos šalių mėgėjų teatrų festivalyje „Baltijos rampa“.

J. Buziliausko „Lietuvis“ patenka į Lietuvos šimtmečio dainų šventės Vilniuje pagrindinę programą. Teatras aktyviai gastroliuoja, spektaklius rodo Raseinių rajono festivalyje „Šiluvos devyndienis“, „Kauno rampoje“, Utenos ir Kupiškio – „Theatre Cluster“, Biržų – „Dauguvietynė“, Panevėžio – „Šiaudinė skrybėlė“,Vaškonių – „Naujieji Vasiukai“, Švenčionėlių – „Juoko sukūrys“, Tauragės – „Kvartetas“, Punsko klojimų teatrų šventėje.

Spektaklis „Margarita“ vaidinamas Bulgarijos Vrastos miesto festivalyje „Vreme“. „Čičinskas“ vyksta į Juodkalnijos Kolašino miesto alternatyvaus teatro tarptautinį festivalį „Korifej“.

„Velnioniškai vienas“ parodytas Ukrainos Nikolajevo miesto tarptautinėje teatro mokykloje-forume „Teatron“ bei Rusijos Baikalo ežero salos Olchon teatrų festivalyje „Sibiro rampa“, kur apdovanotas trečio laipsnio diplomu, o Anykščių kultūros centro teatro aktoriai E. Gnedova ir J. Buziliauskas pripažinti geriausiu festivalio aktorių duetu.

2017 m. Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos šventėje „Tegyvuoja teatras“ E. Gnedova už Margaritos vaidmenį nominuojama ryškiausia sezono aktore, o spektaklis „Čičinskas“ nominuojamas net šešiose –ryškiausio sezono epizodinio vaidmens atlikėjo (aktorius Žilvinas Pranas Smalskas ), režisieriaus (J. Buziliauskas), scenografijos (dailininkas Valentinas Žalkauskas), muzikinio garsinio spektaklio sprendimo,  nacionalinės dramaturgijos interpretacijos ir pagrindinio vaidmens atlikėjo – kategorijose.

Už Čičinsko vaidmenį ryškiausiu sezono pagrindiniu aktoriumi išrinktas ir statulėle „Tegyvuoja teatras“ apdovanotas J. Buziliauskas.

Tais pačiais metais su Rygos Maza Gilde jaunimo teatro studija „Vinijs“ stato spektaklį latvių kalba „Lapkritis veidrodyje“. Jūrmaloje spektaklis atstovauja Latvijai Baltijos šalių mėgėjų teatrų festivalyje „Baltijos rampa“.

2017 m. į J. Buziliausko organizuojamą tarptautinį mėgėjų teatrų festivalį „ARTimi“ atvyksta teatrai iš Italijos, Ukrainos, Lenkijos, Estijos bei Lietuvos.

2017 m. vykusiame Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos suvažiavime J. Buziliauskas išrenkamas į Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos tarybą bei Lietuvos atstovu Monako pasauliniame AITA-IATA – Pasaulinės mėgėjų teatrų asociacijos – kongresą.

Tai pačiais metais Anykščių kultūros centro teatras pripažįstamas geriausiu Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatru ir jam įteikiamas Lietuvos nacionalinio kultūros centro apdovanojimas „Aukso paukštė“.

Per 2017-uosius buvo suvaidinti 45 spektakliai.

2018-ieji…

2018 m. – „Karūna ir smėlis“; planuojama premjera Euripido „Medėja“.

Spektaklis „Lietuvis“ dalyvauja Lietuvos dainų šventės „Vardan tos…“ teatro dienoje „Sau, Tautai, Žmonijai…“

Spektakliai rodomi Paįstrio festivalyje „Tiltai“, Panevėžio – „Šiaudinė skrybėlė“, Utenos – „Theater Cluster“, Telšių – „TEATRadimai“, Kauno senamiesčio vasaros sezono uždaryme, XXX Klojimų teatrų krivūlėje Šilutės rajone, Rusnėje.

Liepos 6 d. „Mindaugas“ vaidintas ant Ukmergės miesto piliakalnio. „Daukantas“ vyko į Juodkalnijos Kolašino miesto alternatyvaus teatro festivalį „Korifej“, „Margarita“ atstovavo Lietuvai Maroko Uidos festivalyje, spektaklis rodomas Ukrainos Nikolajevo miesto profesionalių teatrų festivalyje „Melpomena Tavrii“ bei Baltarusijos sostinės Minsko studentų ir jaunimo teatrų festivalyje „Teatralnyj Kufar“.

2018 m. dešimtasis tarptautinis NEATA festivalis vyksta Lietuvoje, Anykščiuose. Tai prestižinis festivalis, rengiamas įvairiose Europos šalyse. Šiais metais jame dalyvavo dešimties valstybių teatrai, parodyta 12 spektaklių.

Režisieriaus J. Buziliausko Anykščių kultūros centro teatras ant Vorutos piliakalnio vaidino J. Marcinkevičiaus dramą „Mindaugas“. Be to, teatras aktyviai dalyvavo festivalio organizavime, kūrybinėse teatrinėse laboratorijose, o ekskursijose ir aktyviose pramogose su Anykščių kraštu supažindino festivalio svečius. Kaip pripažino festivalio dalyviai ir ekspertai, tai vienas geriausiai organizuotų NEATA festivalių.

2018 m. Anykščių teatras Lietuvos nacionalinio kultūros centro suaugusių mėgėjų teatrų apžiūroje-šventėje „Atspindžiai“ parodė du spektaklius – „Karūną ir smėlį“ bei „Prieblandoje“.

Teatras turi pakvietimus į Raseinių teatrų festivalį „Braižas“, Tauragės – „Kvartetą“, Matuizų – „Tegyvuoja Giraitė“, Mažeikių Juozo Vaičkaus „Skrajojančio teatro“ jubiliejaus paminėjimo šventę.

Šiemet Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos taryba „Daukantą“ ištrinko 2019 m. atstovauti Lietuvai Kanados Sain Johno mieste vykstančiame pasauliniame AITA-IATA festivalyje.

Režisierius J. Buziliauskas aktyviai užsiima ne tik teatrine veikla, bet populiarina nacionalinę dramaturgiją, garsina Anykščių kraštą Lietuvoje ir užsienyje, vykdo projektinę veiklą. Jis profesionaliai veda daugybę Anykščiuose vykstančių renginių: Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų meno kolektyvų šventę „Muzikos sparnais“, Anykščių įmonių ir verslininkų pagerbimo šventę „Verslo žiburiai“, miesto šventės renginius ir t.t.. Ražisierius dalyvauja ir Rokiškio, Mažeikių, Kupiškio, Panevėžio bei kitų miestų renginiuose, ne kartą vaidino kolegų rengiamuose kalėdiniuose spektakliuose, teatralizuotuose koncertuose, pats juos režisuoja.

2018 m. Nikolajevo miesto akademiniame rusų dramos teatre J. Buziliauskas pastatė „Emigrantus“. Šis teatras nori pratęsti bendradarbiavimą: kitų metų vasarą planuojamas Viljamo Šekspyro „Otelas“.

J. Buziliauskas paskirtas vyriausiuoju 2019 m. Kretingoje vyksiančios „Baltijos rampos“ režisieriumi: kartu su Latvijos bei Estijos teatralais jis statys masinį vaidinimą, skirtą pirmojo lietuviško vaidinimo „Amerika pirtyje“, statyto pagal brolių Antano bei Juozo Vilkutaičių, pasivadinusių slapyvardžiu Keturakis, pjesę, 120 metų sukakčiai.

J. Buziliauskas –ne tik kuriantis, bet ir ieškantis savo sumanymams rėmėjų bei partnerių, naujų erdvių, besidomintis teatro naujovėmis, kultūriniu Lietuvos gyvenimu žmogus. Jis sugeba suburti darnią komandą, būti jos lyderiu, yra mėgiamas kolegų, žinomas Lietuvoje, turintis daug teatrinių ryšių už šalies ribų. Režisierius tapo neatsiejama Anykščių kultūrinio gyvenimo dalimi.

Parengė temainfo.lt

temainfo.lt archyvo nuotraukos