Už aplinkai padarytą žalą teks mokėti

birzzzai2Įsiteisėjo pirmo šių metų ketvirčio teismų sprendimai, dėl priteistos aplinkai padarytos žalos, kuri nebuvo atlyginta gera valia. Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas skelbia šiuos duomenis:

Biržų rajono apylinkės teismas piliečiams, neteisėtai, draudžiamais įrankiais (tinklu) sugavusiems 12 lydekų, 8 ešerius, 5 raudes ir 13 kuojų, už aplinkai padarytą žalą priteisė 6 613, 74 Lt.

Panevėžio miesto apylinkės teismas piliečiui, nukirtusiam du beržus, kurie augo valstybinėje žemėje, neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo medžiams kirsti, priteisė 2 560 Lt.

Panevėžio miesto apylinkės teismas piliečiui, neteisėtai su spąstai sugavusiam barsuką, priteisė 9 828 Lt.

Panevėžio miesto apylinkės teismas asmenims (visi trys –  nepilnamečiai, du – iš globos namų), žiauriu elgesiu užmušusiems nebylės gulbės jauniklį, priteisė 546 Lt.

Parengta pagal www.prd.am.lt