Utenos apylinkės teismas dėlioja Rokiškio rajono savivaldybės popierius

Procesas prasidėjo

Sausio 14 d. Utenos apylinkės teismas ėmėsi baudžiamosios bylos, kurioje Rokiškio rajono savivaldybė bando įrodyti, neva Nida Lungienė, dirbusi Rokiškio kultūros centro direktore, klastojo dokumentus.

Direktorę rajono valdžia kaltina už tai, kad Savivaldybės ji paprašė paramos kelionei į tarptautinę stažuotę –kvalifikacijos kėlimo seminarą Lenkijoje ir Slovakijoje „Kultūros centrų kultūros ir meno kūrėjų kompetencijų didinimas: tarptautinis bendravimas ir bendradarbiavimas rengiant didelės apimties kultūros projektus“.

 

Atleido iš darbo

Iš pradžių prašymą paramai gauti N.Lungienė buvo pateikusi administracijos direktoriui Valerijui Rancevui. Šis neapsisprendė kaip elgtis – dar ir pats minėtose pareigose tebuvo kelių mėnesių naujokas. Direktorius nusprendė laukti porą savaičių, kol rajono meru bus prisaikdintas Antanas Vagonis. Šiam priimti sprendimą – išleisti ar neišleisti N.Lungienę su kitais šalies kultūros centrų vadovais į komandiruotę – tapo tikru iššūkiu: buvęs Rokiškio komunalininko vadovas tapęs meru įgavo galios atleisti iš darbo Savivaldybei priklausančių įstaigų vadovus, ir jis pasinaudojo šia teise – N.Lungienę atleido iš darbo. Už ką? Už tai, kad per klaidą elektroniniu paštu atsiuntė Savivaldybei ne tą dokumentą.

 

Nevienodi prioritetai

Kažkoks menkas neapsižiūrėjimas nubraukė nuopelnus žmogaus, sukūrusio kultūrinį Rokiškį labai patrauklų. N.Lungienė su savo komanda 10 metų organizavo Langinių tapybos plenerus; kartu su Giedriumi Viduoliu puoselėjo visai dainuojančiai Lietuvai žinomą folkloro ansamblį „Gastauta”, ugdė rokiškėnų meilę teatrui profesionalaus ir neprofesionalaus teatrinio meno festivaliais… Rokiškio verslininkai vertino Centro veiklą, pasitikėjo jo vadove: net sunkiu ekonominiu laikmečiu festivalį „Vaidiname žemdirbiams” remdavo 60-80 rajono darbdavių.

Šiandien viskas kitaip: baigiasi sausis, o naujieji Centro darbuotojai dar nelabai susivokia, kam paskambinti, kad atvažiuotų į Rokiškį vaidinti… Net 10 metų rokiškėnų pamėgtos Senųjų metų palydos prieš 2016-uosius iškeliavo į Kupiškį… Rokiškio kultūros centrą paliko geriausi specialistai.

A.Vagonis temainfo.lt kartą prisipažino, jog nei pernai, nei užpernai jis nebuvo nė viename „Vaidiname žemdirbiams” spektaklyje. Jis kitaip dėliojasi prioritetus…

 

Remiantis mero dėlionėmis…

A.Vagonio dėlionėmis už visišką menkniekį N.Lungienei buvo iškelta baudžiamoji byla. Ir štai Utenos apylinkės teismo prioritetu, prie teismo salės durų laukia meras A.Vagonis – tiesa, laukia neramus: vis bėgioja į koridoriaus galą ir atgal,– administracijos direktorius Valerijus Rancevas, kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius, finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė, V.Rancevo sekretorė Jurgita Jurkonytė, buvusi buvusio mero sekretorė Aušra Kriovė. Netrukus jie bus pakviesti į teismo salę liudyti.

Čia pat lūkuriavo ir Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas Romas Matulis, Pasvalio kultūros centro direktorius Robertas Lavickas ir buvusi Rokiškio kultūros centro buhalterė Asta Mikulionienė.

Ji išėjo iš kultūros centro su kitais iš jo ujamais žmonėmis – N.Lungiene, režisiere Neringa Daniene, vadybininke Vaiva Kirstukiene.

 

Nėra motyvo

– Iki šiol Rokiškio kultūros centras šalyje buvo labai žinomas, gerbiamas. Kažkoks nesusipratimas turėjo būti išspręstas čia pat: pasiaiškinant, pasitariant. Kažin ar bepavyks centrui susigrąžinti buvusį autoritetą. Atstatyti centro pagarbą reiks daug metų. Blogai ir tai, kad į kultūrą pinami politiniai motyvai. O kelti baudžiamąją bylą dėl Nidos Lungienės apskritai nėra jokių motyvų, – laukdamas, kol bus pakviestas į salę, kalbėjo asociacijos prezidentas R.Matulis.

–Kaip nėra? – net sumindžikiavo P.Blaževičius, bene dar nuo sovietinių laikų kuruojantis rajono kultūrą. Jis sugebėjo ir sugeba įtikti visoms valdžioms; intelektualus, inteligentiškas, į kūrybines keliones sugebėdavęs išsivežti artimus ir net tolimesnius gimines, bet išsaugojęs autoritetą ir darbo vietą.

– Na, tai koks tas motyvas?  – ramiu, sodriu balsu paklausė R.Matulis.

–Motyvas – gauti dienpinigių! – paaiškino P.Blaževičius.

– Jų arba gauni, arba ne. Argi tai pretekstas dabar mums visiems stovėti čia, prie teismo salės? – paklausė asociacijos prezidentas, bet atsakymo nesulaukė: P.Blaževičius buvo pakviestas liudyti.

– Būčiau tada išleidęs, ir viskas būtų buvę gerai, – tarstelėjo V.Rancevas.

– Gal?! – iššaukiančiai šaipokiškai nuskambėjo sekretorės balsas.

 

O koks skirtumas?

– Pasiklausysiu, ką kalba, – atsistojo iš vietos ir link teismo posėdžių salės žengtelėjo R.Dudienė. Akimirksniu apsigalvojo ir atsisėdo šalia pasiteirauti, kaip sekasi temainfo.lt.

– Kodėl Jūs nepasakėte N.Lungienei, kad dokumentas nepilnas, o bėgote pas merą skųsti jos ir pinti istorijų apie klastotę? – teigiamai atsakę į jos klausimą savo ruožtu paklausėme ir jos.

– Aš nė negalvojau, kad viskas taip apsivers. Man dabar gaila Nidos.

– Juk ir trūko tik tos dalies, kuri įrodo, kad ji, kaip ir kiti, kelionėje nebus maitinama. Todėl ir prašė dienpinigių. Kur čia klastotė?

– Ji prašė ne dienpinigių, o komandiruotpinigių! – paaiškino R.Dūdienė.

P.Blaževičius visiems girdint ką tik sakė, jog baudžiamosios bylos motyvas – gauti dienpinigių, todėl vėl klausėme:

– O koks skirtumas?

– Kaip tai koks? – nustebo ji.

Rokiškio rajono savivaldybė bene bus nustebinusi ir patį teismą: ji neturi Komandiruočių tvarkos aprašo, todėl ir pinasi – vieni N.Lungienės prašymą vadina dienpinigiais, kiti – komandiruotpinigiais.

– Visiems girdint ką tik pareiškėte, kad pinigus ji gražino. Ar turėjote omenyje tuos 250 Eur, kurie buvo apmokėti už Nidos Lungienės planuotą kelionę?– tęsėsi R.Dūdienės iniciatyva pradėtas pokalbis.

– Taip.

– O koks Jūsų arba Jūsų atstovaujamos Savivaldybės reikalas, kaip įstaigai išleisti surinktus paramos pinigus?

– Kaip tai – koks reikalas?

– Tokių lėšų panaudojimą kontroliuoja ne Reda Dūdienė, o nustatyta vidaus tvarka. Yra dar ir profsąjunga.

– Vyksta teismas, aš nekomentuosiu, – pasakė ji ir čia pat pridūrė: – juk viso to nerašysi?..

Ji teisi: vyksta teismas. Kaip sakė V.Rancevas: „Kalbėsiu tai, ką mačiau, ir ką žinau.” O teismas dar išsiaiškins, ar Rokiškio savivaldybininkai nebuvo prieš tai kai ko susitarę…

 

Pasiūlė neimprovizuoti

Liudininkai, norėję stebėti posėdžio eigą, likdavo salėje. R.Matulis ir R.Lavickas neliko.

–Siūlau neimprovizuoti. Teisėjas labai kategoriškas, pastabus, – už teismo durų tebelaukiančioms Savivaldybės liudininkėms patarė asociacijos prezidentas.

Moterys ir be to perspėjimo juntamai jaudinosi.

– Jėckau, kaip aš nervinuosi, – pasakė viena sekretorė.

– Ir aš, – paantrino kita.

– Ko mums nervintis? Juk mes nieko blogo nepadarėme. Vis dėlto teismas yra teismas… – neatsiliko ir R.Dūdienė.

 

Dar ne pabaiga

Kitoje pusėje liudiję teismo dalyviai sakė, kad šios moterys labai jaudinosi ir teismo salėje.

Savivaldybininkai nebesiklausė, ką teismui kalbėjo buvusi Rokiškio kultūros centro buhalterė A.Mikulionienė, išėjo iš posėdžio salės.

– Laba diena, – labai geranorišku tonu pasisveikino A.Vagonis.

Kažin ar jis prisiminė, kad šiandien sveikinasi jau nebe pirmą kartą…

Rokiškio rajono savivaldybei dar teks paieškoti kai kurių dokumentų, įrodančių A.Vagonio, V.Rancevo, P.Blaževičiaus, R.Dūdienės ir kitų teisumą. Dėl įrodymų trūkumo, teismo posėdis buvo sustabdytas ir perkeltas į vasarį.

 

Rita Briedienė

Autorės nuotraukos.