Ūkininkai ministrei patys kalbėjo, maldavo padėti…

[gallery_box]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/kupiskio_vitrazu_sale_zemes_ukio_ministre_1.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/kupiskio_vitrazu_sale_zemes_ukio_ministre_2.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/kupiskio_vitrazu_sale_zemes_ukio_ministre_3.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/kupiskio_vitrazu_sale_zemes_ukio_ministre_4.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/kupiskio_vitrazu_sale_zemes_ukio_ministre_5.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/kupiskio_vitrazu_sale_zemes_ukio_ministre_6.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/kupiskio_vitrazu_sale_zemes_ukio_ministre_7.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/kupiskio_vitrazu_sale_zemes_ukio_ministre_8.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/kupiskio_vitrazu_sale_zemes_ukio_ministre_9.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/kupiskio_vitrazu_sale_zemes_ukio_ministre_10.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/kupiskio_vitrazu_sale_zemes_ukio_ministre_11.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/kupiskio_vitrazu_sale_zemes_ukio_ministre_12.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/kupiskio_vitrazu_sale_zemes_ukio_ministre_13.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/kupiskio_vitrazu_sale_zemes_ukio_ministre_14.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/kupiskio_vitrazu_sale_zemes_ukio_ministre_15.jpg” descr=”” title=””]

[gallery_image path=”https://temainfo.lt/wp-content/uploads/2015/01/kupiskio_vitrazu_sale_zemes_ukio_ministre_16.jpg” descr=”” title=””]

[/gallery_box]

Sausio 19-osios pavakarę pilnutėlė Kupiškio kultūros centro Vitražų salė nuščiuvusi lūkuriavo atvykstant žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės ir jos kolegų. Jeigu jau žmonių ne keli ir ne dešimtys, jeigu visi suklusę, pritilę, vadinasi, – rimtas susibūrimas.

Dabar visur, kur susirenka žemdirbiai, girdėti aštrios kalbos, skaudžios mintys. Nes pagaliau susivokta: žemės ūkio, kaimo, žemdirbio, jo vaikų niekam nereikia, tiktai pačiam kaimui, žemės ūkiui, žemdirbiui. Ir jis turi pats rūpintis, kilti į tribūną, kelti balsą ir be jokios baimės klausti valdžios bei  politikų: kam jūs esate, ką jūs veikiante, kad nieko negalit pakeisti, ar norite keisti, ar tik tuščiai kalbate?.. Ir atrodo, kad šis tautos rimtumas ir tvirtumas jau valdžios suvokiamas.

Vitražų salėje pirmi kalbėjo šeimininkai, o svečiai – ministrė V.Baltraitienė, žemės ūkio viceministras Saulius Cironka – klausėsi, užsirašinėjo. Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio rajono skyriaus pirmininkas Zigmantas Aleksandravičius pirmasis klausimais akcentavo augalininkystės problemas.

Rajone treji metai nėra Žemės ūkio skyriaus vedėjo, kodėl tai niekam nerūpi? Kada žemė nustos būti stumdoma, kilnojama, parduodama ūkininkams pagal laikomų gyvulių skaičių, jos nedirbančių miestiečių valią ir galią? Kada paaiškės naujojo laikotarpio Kaimo plėtros programų kryptys? Kas suinteresuotas, kad Lietuvoje neliktų rapsų, uždraudus naudoti efektyvų beicą, esą, kad bitės neišnyktų?..

Pieno gamintojų problemų mazgą narpliojo ne tik ūkininkė Danutė Adamonienė, perskaičiusi svečiams kupiškėnų ūkininkų prieš kelias savaites įvykusio susirinkimo rezoliuciją. Didžiausioji, skaudžiausioji bėda – pieno supirkimo kainos, stumiančios į bankrotą ir mažus, ir stambius ūkininkus. Apie tai kalbėjo ūkininkai iš Šimonių, Alizavos, Skapiškio, Kupiškio seniūnijų, iš Biržų rajono.

– Europos ūkininkai kelia maištą, dejuoja, kad už kilogramą pieno tegauna 34 eurocentus, mums teikiasi supirkėjai duoti 14 ar 11 eurocentų. Nenorim gyventi iš pašalpų, nenorim skersti savo karvių, maldaujam padėti. Argi valstybei bus geriau, jeigu mes tapsim išlaikytiniais? – klausė antašavietis Antanas Skūpas.

Kiti ūkininkai buvo piktesni, sakė neprileisiantys savo vaikų prie ūkių, tegu emigruoja, kad tik nepakliūtų į vergiją darbui, iš kurio neįmanoma išgyventi ir ištrūkti be galo sunku. Ūkininkai kritikavo biurokratines valdžios institucijas, Nacionalinę žemės tarnybą, Žemės ūkio informacijos ir verslo centrą, tikrintojus ir baudėjus, kurie nesigilina į mažo žmogaus, kaimo pensininko problemas, nesuvokia jų, sėdėdami miestų kabinetuose, nesipurvidami batų ir nė  kiek nesivargindami dėl svetimų bėdų.

Į klausimą, kas gali sutramdyti nepasotinamus žaliavinio pieno supirkėjų pelno apetitus, ministrė V.Baltraitienė atsakė nelabai tvirtai: esą, ruošiamas laikinasis įstatymas, kuris turėtų sureguliuoti pieno produktų kainodarą, įpareigoti pirmiausia pieną supirkti iš Lietuvos ūkininkų, tik po to ieškoti kaimyninėse šalyse. Bet ar įstatymą palaimins Seimas, ar neprisikabins Konkurencijos taryba, juk laisva rinka pas mus…

– Laisva rinka laisvai mafijai veikti, – pakomentavo vienas iš salės  klausytojų. Ir iš tribūnos skapiškėnas Aleksandras Vaitoška rėžė, kad gavęs įgaliojimus tokį supirkėją Trumpą sutvarkytų per kelis mėnesius. Kaip tai padarytų? Aplinkosauga, veterinarija, maisto kokybės tikrintojai, muitininkai, jeigu dirbtų sąžiningai, neimtų kyšių, reikalautų visų taip pat laikytis įstatymų be išimčių, be maisto pramonininkų savivalės, tada nebūtų skurdinamų ūkininkų. Valdžia su dabartiniu chaosu atlaidžiai taikstosi.

Tokią išvadą padarėm su Aleksandru, jau pasibaigus dvi geras valandas trukusiam renginiui. Svečiai išvyko vežini dovanomis, namine duona ir tvirtais pintais krepšiais, pažadėję darbuotis vardan ūkininkų išgyvenimo. Ūkininkai išskubėjo į savo fermas dirbti, kaip įpratę. Ir dar palaukti, kas bus toliau.

 

Matas ŽEBROKAS

Emilijos Briedytės nuotraukos