Tylūs prisiminimai apie profesorių Antaną Tylą

Renginio moderatoriai Jurga Žąsinaitė-Gedminienė ir Antanas Verbickas


Mokslininkas, istorikas, publicistas, visuomenininkas prof. Antanas Tyla – anykštėnas. Spalio 28 d. jam būtų sukakę 90 metų. Anykštėnai savo kraštiečiui surengė „Tylių prisiminimų“ vakarą.


Renginiai, skirti profesoriaus 90-mečiui

Dalyvavo daug profesoriaus bičiulių ir kolegų

Spalio 28 d. anykštėnas mokslininkas, istorikas, publicistas, visuomenininkas prof. Antanas Tyla 90-ojo gimtadienio proga buvo prisimintas Vilniuje, Lietuvos istorijos institute, bei savo gimtuosiuose Anykščiuose. Jeigu sostinėje istorikai diskutavo daugiau apie jo istorinį palikimą, tai anykštėnai prisiminė profesorių kaip asmenybę – svetingą bičiulį, kūrybingą mokytoją, žmogų, be galo mylėjusį ir dirbusį dėl savo tėvynės, mylimo miesto, dėl savo šeimos.


Vertino kiekvieno žmogaus iniciatyvą ir pastangas

Koplyčios-Pasaulio anykštėnų kūrybos centro salė buvo pilna A. Tylą pažinojusių žmonių. Renginį praturtino Vilniaus anykštėnai, pilnu autobusu atvažiavę į gimtus Anykščius, negailėję profesoriui šiltų žodžių. Susitikimo tema – tylūs prisiminimai apie profesoriaus A. Tylos svajones jo bičiulius ragino prisiminti tai, apie ką jis svajojo, bet visgi nespėjo įgyvendinti. Dr. Irma Randakevičienė parodė dabar jau istorinėmis tapusias nuotraukas, sukauptas per ilgą laiką, apibūdino profesorių kaip aktyvų Vilniaus anykštėną.
Šiltų žodžių buvo sulaukta ir iš kolegų istorikų: pasisakė Danutė Blažytė-Baužienė, Gintautas Zabiela, Tomas Baranauskas. Visi jie liudijo, jog profesorius buvo labai kūrybingas, mokėjo net komunistiniame režime išlaikyti savo autentiškumą bei objektyvumą, vertino kiekvieno žmogaus iniciatyvą ir pastangas, buvo labai kruopštus ir atkaklus, ypač statant Lietuvos istorijos institutą, kurio direktoriumi buvo.


Gal ir Lajų tako nebūtų

Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius prisiminė, jog Lajų takas, seniau buvęs tik svajone, sulaukė sėkmės iš dalies dėl didelės profesoriaus paramos. Rajono tarybos narys Kęstutis Tubis susirinkusiems priminė: medinė pilis ant Vorutos piliakalnio taip pat buvo A. Tylos vizijos Anykščiams dalis. Daugelis profesoriaus svajonių susiję su Anykščiais, nes tai buvo jo ypač mylimas miestas, o pasak T. Baranausko, A. Tyla brangino viską, kas susiję su istorija ir Anykščiais.


Kaip pilkas Lietuvos akmuo

A. Tylos knyga su A. Vienuolio įrašu

Vakaro moderatoriai – mokslininkė filologė, rašytoja, vertėja, Vilniaus anykštėnė Jurga Žąsinaitė- Gedminienė ir Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio- Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas – buvo pasiruošę papasakoti daug įdomių faktų apie profesorių, kuriuos sunku buvo sutalpinti į vieną vakarą…
J. Žąsinaitė- Gedminienė skaitė A. Tylos eiles (taip, profesorius buvo ir poetas!), taip pat savo pačios eilėraštį apie mylimą mokytoją A. Tylą, kuriame jis simboliškai vaizduojamas kaip pilkas Lietuvos akmuo – paprastas, tikras, svarbus. Jurga dalinosi mintimis: „jei man reikėtų nupiešti profesorių Antaną Tylą, nupieščiau besišypsančias lūpas, supratingas akis ir didį kuklumą.“


Svajonė įkurti biblioteką, įsteigti premiją

– Šiuo metu svajojame apie jo asmeninės bibliotekos, kurią prieš mėnesį padovanojo A. Tylos sūnus Gediminas, paruošimą skaitytojams, jo kabineto įkūrimą, – planais dalinosi Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka.
Iki pat naujų metų bibliotekoje bus galima pamatyti dalį autografuotų, su palinkėjimais knygų, bet visą A. Tylos palikimą – per 4 000 leidinių, pasak Tautvydo Kontrimavičiaus, vertinusio profesoriaus santykį su knyga, sutvarkyti užtruks nemažai laiko. A. Verbickas pasvajojo apie A. Tylos vardo įamžinimą – muziejus galėtų ir norėtų tapti premijos Anykščių rajono moksleiviams už istorijos pasiekimus, patriotiškumą, pilietinį nusiteikimą, mecenatu. Svarstyta įsteigti ir A. Tylos kraštotyros premiją.


Kvietimas į kitus renginius

Renginyje dalyvavo A. Tylos sūnus ir anūkas

Susibūrimo metu buvo rodoma unikali filmuota medžiaga. Muziejininkai pateikė dalelę archyvinės medžiagos iš susitikimų su profesoriumi, taip pat buvo parodytas profesionalus Justino Lingio LRT televizijai kurtas filmas „Lietuvos mokslininkai. Istorikas Antanas Tyla“.
Trumpą „Tylių prisiminimų“ apžvalgą pabaigsiu kvietimu į kitus prof. A. Tylos 90-mečiui paminėti skirtus renginius. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje iki pat gruodžio 31 d. veiks knygų paroda „Iš prof. A. Tylos asmeninės bibliotekos“. Taip pat kviečiame į profesoriaus mokinės J. Žąsinaitės- Gedminienės knygos „Memento Grodno: dingusi Lietuvos Gardino istorija“ sutiktuves Anykščių bibliotekoje lapkričio 21 d. 17.15 val. Lietuvos Mokslų akademijoje prof A. Tyla bus prisimintas jo mirties dieną – lapkričio 23-ąją. Kviečiame dalyvauti!
Renginių ciklo organizatoriai – Pasaulio anykštėnų bendrija, A. Baranausko ir A. Žukausko- Vienuolio memorialinis muziejus, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka ir Anykščių menų centras.

Justė Lotyš
Koplyčios-Pasaulio anykštėnų kūrybos centro kuratorė