Trumpai: Rokiškio rajone dar liks jungtinių klasių

Ateinančiais mokslo metais nė vienoje Rokiškio rajono mokykloje neliks jungtinių klasių, vyresnių nei penktokų. Priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus jungtinės klasės liks keturios: po vieną – Pandėlyje ir Jūžintuose, dvi – Kavoliškyje.
Iš viso 2021 m. rugsėjo 1 d. planuojami 139 klasių komplektai, mokinių – 2 725 (2020 m. rugsėjo 1 d. iš viso buvo 148 klasių komplektai, mokinių – 2 757). Bendrojo ugdymo mokyklose besimokančiųjų pagal pradinio ugdymo programą didžiausias mokinių skaičius klasėje – 24, mažiausias – 8; besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą – 30 ir 8; pagal vidurinio ugdymo programą – 30 ir 12.


temainfo.lt