Trumpai: prisiekė Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius ir Taryba

Šiandien, balanžio 16 d., Lietuvos Respublikos himnu iškilmingą posėdį pradėjo Anykščių rajono savivaldybės taryba.

Tarybos nario priesaiką priėmė Anykščių rajono rinkimų apygardos komisijos pirmininkė Irena Kulešienė. Dalyvavo visi 25 Tarybos nariai. Paskutinis priesaiką priėmė Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius.

Naują Anykščių rajono Tarybą pasveikino Seimo nariai Antanas Baura, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Sergėjus Jovaiša ir Vyriausybės atstovė Panevėžio ir Utenos apskritims Kristina Nakutytė.


temainfo.lt
Emilijos Briedytės nuotr.