Trumpai: Obelių savarankiško gyvenimo namai paminėjo 10-metį

Šiandien, gruodžio 18 d., Rokiškio socialinės paramos centro Obelių savarankiško gyvenimo namai paminėjo veiklos 10-metį. Pasveikinti kolektyvo atvyko jų įkūrėja – buvusi Centro direktorė Audronė Kaupienė, nuo pat pradžių šiuose namuose dirbusi vyriausiąja socialine darbuotoja, o dabar Rokiškio socialinės paramos centro direktorė Jolanta Paukštienė, Skemų socialinės globos namų direktorius Gintaras Girštautas, Rokiškio dekanato Caritas vadovė Dangira Šatienė, Obelių, Antanašės ir Pakriaunių bibliotekininkės, rajono meras Antanas Vagonis, Obelių seniūnijos seniūnas Eugenijus Narkūnas, klebonas Laimonas Nedveckas.

Šiuo metu Obelių savarankiško gyvenimo namuose glaudžiasi 26 gyventojai. Jiems vadovauja socialinė darbuotoja Sandra Petrauskaitė.

Šventės dalyviams koncertavo Obelių vaikų globos namų kolektyvas „Mes“ (vad. Daiva Kundelienė) ir Biržų rajajono Papilių kultūros namų moterų ansamblis „Sentimentai” (vad. Valerija Puodžiūnienė).

 

temainfo.lt

Jolantos Paukštienės nuotraukos