Trumpai: N. Aleksiejevai ir S. Dambrauskui už darbą padėkojo Rokiškio rajono tarybos nariai

Vakar, birželio 4-osios pavakare, į UAB „Ivabaltė“ administracijos Rokiškio ofisą susirinko dalis dabartinės ir buvusios Rokiškio rajono tarybos narių. Buvusiems Savivaldybės vadovams – administracijos direktorei Natašai Aleksiejavai ir vicemerui Stanislovui Dambrauskui – buvo įteikta po Vytį – puikų metalo dirbinį, sukomponuotą ant barchato. Jo kamputyje – metalinė lentelė: S. Dambrauskui skirtoje išraižyta: „Už Rokiškio rajono vicemero pareigas 2018–2019 m“, o N. Aleksiejevai padėkota už vadovavimą administracijai.

Padėkas pasirašo Laimutė Sadauskienė, Irmantas Tarvydis, Stasys Meliūnas, Laima Keraitienė, Vytautas Vilys, Arūnas Augutis, Gintaras Girštautas, Virginijus Lukošiūnas, Vytautas Masiulis ir Vidmantas Maželis.


temainfo.lt