Trumpai: Kupiškio lopšelyje-darželyje „Obelėlė” – nauja ikimokyklinukų grupė


Rugsėjo 2 d. Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė” pradėjo darbą nauja mišraus amžiaus vaikų grupė. Ją lankys 16 vaikų: 12 mergaičių ir keturi berniukai.

Kaip temainfo.lt sakė lopšelio-darželio „Obelėlė” direktorė Danguolė Koženiauskienė, norinčiųjų lankyti šią grupę buvo ir daugiau, tačiau higienos normos riboja vaikų skaičių.

Tai jau septinta vaikų grupė šioje įstaigoje.


temainfo.lt

Danguolės Koženiauskienės nuotr.