Trumpai: Kupiškio etnografijos muziejui vadovaus Jūra Sigutė Jurėnienė

Jūra Sigutė Jurėnienė
Aušros Jonušytės nuotr.

Šiandien, sausio 6 d., darbą pradėjo Kupiškio etnografijos muziejaus direktorės vietą laimėjusi kupiškietė Jūra Sigutė Jurėnienė, ilgametė Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos, reorganizuotos į Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyrių-Šepetos A. Adamkienės mokyklą-daugiafunkcinį centrą, mokytoja, direktorės pavaduotoja.

J. S. Jurėnienė – edukologijos mokslų magistrė, dirbo lietuvių kalbos bei neformaliojo ugdymo mokytoja, turi apie 20 metų vadybinio darbo stažą, rajono visuomenei žinoma kaip moksleivių folkloro grupės vadovė.


temainfo.lt