Trumpai: Kupiškio, Anykščių ir Rokiškio rajonų aktyviausios ir pasyviausios apylinkės


Kupiškio savivaldybėje aktyviausiai balsavo Naivių (62,94 proc.), mažiausiai aktyvūs – Rudilių (38,68 proc.) apylinkių rinkėjai.


Anykščių rajone aktyviausiai balsavo Šovenių (63,64 proc.), pasyviausiai – Šerių (33,65 proc.) apylinkių rinkėjai. Beje, abi šios apylinkės – Kavarsko seniūnijoje.


Rokiškio rajone aktyviausi Kalvių (61,46 proc.), pasyviausi – Lašų (36,97 proc.) apylinkių rinkėjai.

temainfo.lt