Trumpai: Anykščių rajono savivaldybės meras neiškenčia nesodinęs kardelio

Baltijos kelio gėle tapo kardelis. Rugpjūčio mėnesį vykusi lietuvių, latvių ir estų vienybės akcija – protestas prie Molotovo- Ribentropo paktą, kurio protokolais Pabaltijo respublikos atiteko Tarybų sąjungai. Baltijos kelio organizatoriai nesirinko rožių – būtų per brangu, ar tulpių – ne sezonas. Tokiu laiku žydi kardeliai: juos ir barstė lakūnai iš lėktuvų susikibusiesiems už rankų 650 km gyvoje grandinėje. Kardelis tapo ir naujo LRT sezono simboliu. Kaip rašo televizininkai, mes kovojame ne kardais, bet kardeliais.

Atsitiktinai ar specialiai Anykščių rajono meras biologas, Traupio botanikos parko įkūrėjas Sigutis Obelevičius savo feisbuke parašė apie kardelį.

„Kiekvienais metais pasakau sau, kad Traupio botanikos sode kardelių ir jurginų nebus, nes nėra gerų sąlygų jiems žiemoti, bet kasmet vis tiek bent po keletą pasodinu, nes rudeniop tiesiog nėra gražesnių gėlių“, – „Violetta” veislės kardelio nuotrauką komentuoja pats meras.


temainfo.lt