Trumpai: Anykščiai gavo 666 dozes „Pfizer“ vakcinos

Gegužės 4 d. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras gavo 666 dozes „Pfizer“ pagamintos vakcinos, skirtos COVID-19 ligos vakcinavimui. Šios vakcinos dozės bus skiriamos asmenims, dirbantiems arba teikiantiems paslaugas švietimo įstaigose, jose teikiantiems valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas ir turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais ar studentais ir (arba) būnantiems patalpose, kuriose lankosi mokiniai ar studentai; asmenims, švietimo įstaigose vykdanties savanorišką veiklą ne trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14 dienų iš eilės; treneriams; mokiniams, kurie mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje; asmenims, studijuojantiems pagal sveikatos mokslų studijų krypčių programas ir dalyvaujantiems klinikinių įgūdžių užsiėmimuose arba atliekantiems klinikinę praktiką ASPĮ ir vaistinėse.


Parengta pagal Anykščių rajono savivaldybės inf.