Tikra laimė iš šešių rinkti vieną

Vasario 4 d. Kupiškio darbdavių klubas ir ūkininkų sąjunga Kultūros centro didžiojoje salėje surengė kandidatų į Kupiškio rajono merus debatus. Su pretendentais į rajono vadovo postą pasisveikino Darbdavių klubo prezidentas ir Ūkininkų sąjungos pirmininkas Zigmantas Aleksandravičius. Spausdiname jo pasisakymą:

„Sveiki, gerbiami svečiai, būsimi merai, žurnalistai, – visi šio gražaus susirinkimo dalyviai!

Kupiškio darbdavių klubas – beje, vienintelis toks Lietuvoje, neseniai atšventęs savo 10-ąjį gimtadienį, –  ir Kupiškio ūkininkų sąjunga, kurią sudaro beveik 100 narių, tarėmės ir nusprendėm padiskutuoti apie paprasčiausią visų mūsų kasdienį poreikį — galimybes visiems norintiems dirbti mūsų rajono žmonėms, įsidarbinti čia, savame krašte.

Būdamas abiejų organizacijų vadovu, tvirtai tikiu, kad darbas žmogui yra visko pradžia ir prasmė. Kaip būtinybė…Taip, kaip įkvėpti oro…Ar gali būti laimingas normalus žmogus, einantis per gyvenimą su ištiesta ranka? O kaip turi jaustis bedarbio šeima, vaikai? Juk 2013 metų sausio 1-osios duomenimis, net 1844, o 2014-ųjų sausį – 1542 mūsų rajono piliečiai neturėjo darbo. Apie kokias pramogas, išvykas, vaikų geresnį mokslą, naują drabužį, pagaliau, normalų maistą gali kalbėti bedarbis? Tokių šeimų gyvenimas pavirsta pragaru. Pirmai progai pasitaikius, tokie kupiškėnai bėga iš tėviškės neatsigręždami. Klausiu savęs ir visų tų, nuo kurių tai priklauso, – ką padarėme, kad mūsų rajone situacija nebūtų tokia tragiška. Ar stengėmės, ar visi apie tai svarstėm?..Tikrai ne.

Iš mūsų rajono vadovų dažnai išgirsdavau keistą teiginį: „Savivaldybė neužsiima darbo vietų ir verslo kūrimu.“ Belieka tik atsidusti. Toks požiūris labai iškalbingas. Tada valdžios siekiantieji ir taip mąstantieji turi vienintelį tikslą – bet kokia kaina pasiekti valdžios kėdę, ir valdžia tampa ne priemone, o tikslu. Tada nesiskaitoma su metodais ir vadovaujamasi tuo žinomu posakiu, girdi, tikslas pateisina bet kokias priemones. Tada tiems, kurie valdžiai pritaria, ją liaupsina, padeda išlaikyti, reikia kuo dosniau atsilyginti. Taip savi sodinami į geriausias (gal patogiausias?) kėdes, o būdami tose kėdėse vėl rūpinasi kitais savais. Ir susidaro nauji savųjų ratai. Taip gyvenome dešimtmečius, tai jau tapo tradicija.

O kaipgi kiti likusieji? Jie gyvena kitokiu principu: skęstančiųjų gelbėjimas – jų pačių reikalas. Šiuo metu Kupiškio darbo birža turi pinigų bedarbiams perkvalifikuoti, mokyti naujų specialybių. Deja, tie pinigai liks neišnaudoti, nes nėra naujų darbo vietų. Su pavydu skaitome: Molėtų rajone buvęs Seimo narys Jonas Jagminas, pastatęs paukštyną, įsteigė 100 naujų darbo vietų; daug darbo vietų įvairiuose rajonuose sukūrė grybų karaliumi tituluojamas Kęstutis Juščius. O mūsų rajono vadovai vis pažadais bedarbius maitina: vis žadamos naujos kėdės, žuvys, baseinas. Visa tai kada nors, ateityje…Žmonės pavargo laukti. Jie paprasčiausiai jau nebetiki.

Mieli šio vakaro dalyviai, turime gerą progą pasiklausyti 6 kandidatų į mūsų rajono merus. Nesuklyskime. Po susirinkimo jokių balsavimų nebus. Bet kiekvienas iš Jūsų čia esančiųjų išsinešite savo nuomonę apie kandidatus ir pasidalinsite ja su kitais. Panašių susitikimų bus dar ne vienas, o šiandien, t.y. ketvirtadienį, visi būsimi rajono politikai dalyvaus diskusijoje “Lietuvos ryto” televizijoje, kuri bus transliuojama vasario 8 d. 14 val. Taigi klausykime ir darykime išvadas, nes, kaip juokauja amerikiečiai, kokia laimė, kad iš šešių kandidatų teks išsirinkti tik vieną.“

 

 

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Kupiškio rajono visuomeninio komiteto „Kupiškio kraštą keiskime kartu” rinkimų kampanijos sąskaitos. Užsakymo Nr. A15-5